Purentavaivat

Purentavaivat ovat usein lieviä eivätkä aina vaadi hoitoa. Oireiden ja hammaslääkärin tutkimuksen perusteella selvitetään, johtuvatko vaivat purentalihaksista, leukanivelistä vai molemmista. Hoito aloitetaan yleensä purentakiskohoidolla (kuvissa), johon usein yhdistetään säännölliset purentalihasharjoitteet. Purentakisko auttaa purentalihaksia rentoutumaan ja suojaa hampaita narskuttelun aiheuttamalta kulumiselta.

Mitkä ovat tavallisimpia purentavaivoja?

Tavallisimpia purentavaivoja ovat purentalihasten tai leukanivelten kiputilat, leukanivelten äänet, suun avausrajoitukset ja muut alaleuan liikehäiriöt. Sivuoireita voivat olla esimerkiksi päänsärky, kasvokipu ja korvakipu.

Mikä altistaa purentavaivoille?

Purentavaivoja esiintyy naisilla miehiä enemmän. Altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi hampaiden narskuttelu (bruksaus), hampaiden virheasennot sekä kasvojen ja leukojen alueen vammat. Myös yleissairaudet, kuten reumataudit, voivat aiheuttaa purentaelimistöön toimintahäiriöitä. Stressillä ja psyykkisillä tekijöillä on myös havaittu olevan merkitystä.

Miten purentavaivoja hoidetaan?

Purentavaivat ovat usein lieviä eivätkä aina vaadi hoitoa. Oireiden ja hammaslääkärin tutkimuksen perusteella selvitetään, johtuvatko vaivat purentalihaksista, leukanivelistä vai molemmista. Tarvittaessa voidaan käyttää myös kuvantamistutkimuksia, kuten röntgen- tai magneettikuvausta.

Hoidon tavoitteena on kipujen vähentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Hoito aloitetaan yleisimmin purentakiskohoidolla, johon usein yhdistetään potilaan tekemät säännölliset purentalihasharjoitteet. Purentakisko on tarkasti potilaan hampaiden mukaan valmistettu, yleensä ylähampaisiin asetettava irrotettava muovilevy. Kiskon pitämiseen tottuu yleensä nopeasti.

Purentakisko auttaa purentalihaksia rentoutumaan ja suojaa hampaita narskuttelun aiheuttamalta kulumiselta. Purentakiskoa pidetään yleensä öisin. Joskus, etenkin hoidon alkuvaiheessa sitä voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää myös päivällä. Hoidon alkuvaiheessa voidaan joskus käyttää myös erikoispurentakiskoja, joissa esimerkiksi voi olla kontaktit alahampaisiin vain etuhammasalueella.

Purentakiskohoitoon voidaan yhdistää myös fysioterapeutin antamaa purentalihasterapiaa. Joissakin tapauksissa myös purennan hionta tai tasapainottaminen esimerkiksi muovilisäysten avulla voi olla tarpeen. Myös proteesihoitoa tai oikomishoitoa voidaan tarvita.

Joskus käytetään myös lääkehoitoa. Vaikeimmissa leukanivelperäisissä ongelmissa voidaan käyttää leikkauksellisia toimenpiteitä. Tällaisia ovat leukanivelhuuhtelut, leukanivelen tähystysleikkaus ja leukanivelalueen korjausleikkaus. Joskus kyseeseen voi tulla myös leukojen keskinäistä asemaa korjaava leikkaus tai leukanivelproteesin asettaminen.

1
Mistä purentavaivat johtuvat?

Purentavaivoja voi syntyä, jos hampaat ohjaavat leukaa väärään asentoon tai jos alaleualla ei ole tukevaa asemaa yläleukaa vasten. Purentalihakset joutuvat tekemään lisätyötä etsiessään leualle sopivaa asentoa, jolloin ne voivat jännittyä ja kipeytyä.

Purentavaivasta kärsivä voi narskuttaa öisin hampaitaan (eli bruksata), jolloin purentalihakset ja leukanivelet rasittuvat ja voivat kipeytyä. Hampaisiin voi tulla kulumia ja hampaat voivat aristaa. Hampaiden kuluminen voi johtaa purennan madaltumiseen. Myös huonosti sopivat tai liian matalat hammasproteesit voivat aiheuttaa purentavaivoja.

Joskus purentavaivojen taustalla voi olla leukanivelen rakenne- tai toimintahäiriö. Myös jotkut yleissairaudet, kuten nivelreuma, voivat aiheuttaa oireita purentaelimistöön. Lisäksi esimerkiksi stressi tai psyykkiset tekijät voivat aiheuttaa purentavaivoja.

Custom addthis block