Ryhmä opiskelijoita seisoo juttelemassa yliopiston pihalla

Opiskelijatoiminta

Hammaslääkäriliiton opiskelijajäsenenä olet osa kollegaverkostoa. Liitto tukee monin tavoin hammaslääketieteen opiskelijoiden sitoutumista ammattikuntaan. Toivotamme kaikki opiskelijajäsenet mukaan liiton toimintaan. Opiskelijajäsenyys on maksuton ja jäseneksi kannattaa liittyä heti opintojen alussa. Näin saat käyttöösi kaikki jäsenedut, kuten apua työsopimuksen tekemiseen sekä palkkaneuvotteluihin ja voit osallistua jäsenkoulutuksiin maksutta.

Hammaslääkäriliitolla ja Hammasläkäriseura Apollonialla on yhteinen opiskelijaohjelma, joka tukee hammaslääketieteen opiskelijoiden sitoutumista ammattikuntaan ja alan järjestöihin jo opiskeluaikana. Opiskelijatoiminta vahvistaa ammatti-identiteetin kehittymistä ja tarjoaa eri vuosikurssien opiskelijoille tietoa ja tukea opintojen eri vaiheisiin, työelämään, uravaihtoehtojen pohdintaan ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Opiskelijaohjelma vuonna 2023-2024

1. vuosikurssi: tapaaminen opiskelupaikkakunnalla, Hammaslääkäriliitto ja Apollonia järjestävät omat tilaisuudet

2. vuosikurssi: Liitto ja Apollonia kutsuvat yhdessä Hammaslääkäripäiville marraskuussa

3. vuosikurssi: yhteinen tilaisuus Helsingissä huhtikuussa

4. vuosikurssi: yhteinen kutsu Apollonia Symposiumiin maaliskuussa, ohjelmassa Liiton opiskelijatilaisuus

Liiton kesäkandi-info järjestetään webinaarina helmikuun alussa.

5. vuosikurssi: Liitto ja Apollonia kutsuvat yhdessä Hammaslääkäripäiville marraskuussa

Hammaslääkäriliiton perehdyttämiskoulutukset opiskelupaikkakunnilla (sisältyvät opintoihin).

Liitto opiskelijan edunvalvojana

Edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä myös tulevien hammaslääkärien hyväksi.  Valvomme ja vaikutamme, että ammattikunnan asema ja arvostus työmarkkinoilla säilyy myös tulevaisuudessa. Työmarkkinaedunvalvonnan lisäksi liitto vaikuttaa aktiivisesti koulutuspoliitiikkaan ja terveyspoliitiikkaan.

Ammattijärjestön jäsenyys tuo turvaa jo opiskeluaikana ja liitosta kannattaa kysyä neuvoa työhön liittyvissä juridisissa ja ammatillisissa asioissa. Jäsenyys tarjoaa tukea koko työuralle ja eri elämänvaiheisiin.

Nuorten edunvalvonnan tueksi liitto tuottaa ajankohtaista tutkimustietoa.

  • Nuori hammaslääkäri -tutkimus selvittää vastavalmistuneiden työelämään sijoittumista, urasuunnitelmia ja arvoja kolmen vuoden välein.
  • Opiskelijoiden hyvinvointitutkimus selvittää hammaslääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia, opintojen kuormitustekijöitä ja tulevaisuuden suunnitelmia.
  • Kesäkandikyselyt yhteistyössä SHOL:in kanssa.

Teemme yhteistyötä

Hammaslääkäriliitto tekee yhteistyötä Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto SHOL ry:n kanssa sekä hammaslääketieteen opiskelupaikkakunnilla Oulussa, Turussa, Helsingissä ja Kuopissa toimivien kandiseurojen kanssa.

Akavan opiskelijoiden valtuuskunta vastaa korkeakouluopiskelijoiden edunvalvonnasta ja tuo opiskelijoiden näkökulman Akavan päätöksentekoon.

Opiskelijaedustus liiton toimielimissä

On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu myös liiton toiminnassa. Siksi opiskelijoilla on oma edustus valtuustossa, hallituksessa ja koulutuspoliittisessa valiokunnassa.

Valtuustossa on neljä opiskelijavaltuutettua, yksi jokaiselta opiskelupaikkakunnalta: Helsingin yliopistosta, Oulun yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta ja Turun yliopistosta.

Tuki opiskelijajärjestöille

Liitto tukee opiskelijatoimintaa opiskelijajärjestöjen (Kandiseurat ja SHOL) kautta vuosittaisella avustuksella. Avustusperusteet on sovittu yhdessä Apollonian kanssa, ja muita avustuksia ei jaeta.

Toiminta-avustukset toimitetaan liittoon järjestöpäällikkö Ira Peurakoskelle.  Vapaamuotoisen hakemuksen liitteeksi laitetaan edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös sekä hakemusvuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Hakemuksesta tulee käydä ilmi Hammaslääriliiton rooli toiminnassa.

Opiskelijarekrytointi

Hammaslääkäriliiton tavoitteena on herättää nuorten kiinnostusta hammaslääketieteen alaa ja opintoja kohtaan. On tärkeää, että alalle saadaan motivoituneita opiskelijoita.

Hammaslääkäriliitto kannustaa alan opiskelijoita ja hammaslääkäreitä kertomaan hammaslääkärin ammatista ja koulutuksesta lukiolaisille esimerkiksi ammatinvalinnan ohjauksen yhteydessä.

Opiskelijat tekevät vierailuja oman kotipaikkakuntansa lukioihin. Liitto tukee hammaslääketieteen opiskelijoiden luentomatkoja maksamalla matkakustannukset edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Lisäksi maksetaan päivärahaa.

Liiton toimistosta on saatavilla luentomateriaalia. Lisätietoja järjestöpäällikkö Ira Peurakoskelta.

Muista liittyä opiskelijajäseneksi

Opiskelijajäseneksi kannattaa liittyä heti opintojen alussa. Pääset osallistumaan opiskelijaohjelman tilaisuuksiin ja saat käyttösi liiton jäsenpalvelut ja -edut. Opiskelijajäsenyys on maksuton. Liity liiton opiskelijajäseneksi.

Liity myös Hammaslääkäriseura Apollonian opiskelijajäseneksi.

Työttömyyskassan jäseneksi

Muista liittyä työttömyyskassaan. Lue lisää täältä.

Syventävä käytännön harjoittelu

Lue lisää täältä.

Hammaslääketieteen opiskelijoita opetusklinikalla

Löydät jäsensivuilta lisää tietoa liiton palveluista opiskelijoille ja nuorille hammaslääkäreille sekä yksityissektorin työsopimustietopaketin.