Opiskelu ja koulutus

Hammaslääkäri on lääketieteellinen asiantuntija, joka tutkii, hoitaa ja ehkäisee suun ja leukojen alueen sairauksia ja vammoja. Hammaslääkärin työssä tarvitaan teoriatietoja, käden taitoja ja ihmisläheistä palveluasennetta. Työ on vaativaa, mutta antoisaa, monipuolista ja arvostettua.

Hammaslääkärikoulutus antaa pätevyyden harjoittaa hammaslääkärin ammattia Suomessa ja missä tahansa EU-maassa kyseisen maan lainsäädäntöön perehtymisen jälkeen.

Suomessa on noin 4 600 työssäkäyvää hammaslääkäriä. Suurin osa heistä toimii terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla. Hammaslääkäreitä on myös sairaaloissa, opettajina, tutkijoina sekä puolustusvoimien ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluksessa. Alan työtilanne on hyvä.

Näiltä sivuilta löydät tietoa hammaslääkärien peruskoulutuksesta ja siihen liittyvästä syventävästä käytännön harjoittelusta, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä Hammaslääkäriliiton ylläpitämästä erityispätevyysjärjestelmästä.

1
Ensimmäinen koulutusyksikkö

Ensimmäinen koulutusyksikkö perustettiin vuonna 1892 Helsingin Kirurgiseen sairaalaan. Yhtenä syynä koulutuksen aloittamiseen oli, että moni potilaista menehtyi hammassairauksiin.

Lähde: Jalkaporasta Bioaikaan Hammaslääketiedettä ja suun terveydenhuoltoa sotavuosilta 2000-luvulle. Helsinki, Hammaslääketieteen historian seura Aurora, 2012.

Custom addthis block