Potilas hammaslääkärin vastaanotolla

Ehdotuksemme uudeksi Kela-korvausmalliksi

Uuden Kela-korvausmallin tulee Hammaslääkäriliiton mukaan kannustaa säännölliseen hoitoon, jolla voidaan turvata hoidon oikea-aikaisuus, edistää suunterveyttä ja vähentää hoidon tarvetta. Potilaan saaman Kela-korvauksen tulee jatkossa olla riittävä, jotta siirtymistä hyvinvointialueen jonoista yksityissektorin palveluihin tapahtuu. Suun terveydenhuollossa julkiset ja yksityiset palvelut muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Siksi uuden mallin suunnitteluun tarvitaan Kelan ja hyvinvointialueiden lisäksi mukaan myös yksityisen suun terveydenhuollon asiantuntemusta.
Hammaslääkäri lääkäri henkilökunta työyhteisö

Palveluseteli suun terveydenhuoltoon

Toimivan palvelusetelijärjestelyn täytyy olla toimiva sekä järjestäjän, tuottajan että potilaan kannalta. Hammaslääkäriliitto näkee palvelusetelin toimivana yhteistyömuotona turvata laadukkaat suunterveydenhuollon palvelut väestölle siellä, missä hyvinvointialueiden resurssit eivät yksin riitä palveluiden järjestämisen.
Hammaslääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023 tunnuskuva

Hammaslääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteet 2023

Hammaslääkäriliiton hallitusohjelmatavoitteissa vaikutamme suunterveyden ja toimivien suun terveydenhuollon palvelujen sekä hammaslääkärien työn ja työhyvinvoinnin puolesta. Nämä ovat tavoitteidemme kärkiteemat:

  1. Lisätään resursseja suunterveyteen
  2. Parannetaan hoidon saatavuutta
  3. Painotetaan terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää hoitoa

Avaa suu -kampanja

Hammaslääkäriliiton uusi Avaa suu -kampanja puhuu elinikäisen suunterveyden puolesta. Kannustamme hammaslääkäreitä ja muita suun terveydenhuollon ammattilaisia mukaan jakamaan kampanja-aineistoja verkossa sekä kertomaan kampanjasta potilailleen.

Avaa suu -kampanjalogo