Kolme naista keppijumppaamassa rannalla

Hammaslääkärien Kiila-kuntoutus

Kelan Hammaslääkäriliiton Kiila-kuntoutus on tarkoitettu jäsenille työssä jaksamisen tueksi ja työkyvyn edistämiseksi. Haku vuoden 2024 lopussa alkavalle Kiila-kurssille on käynnissä. Mukaan mahtuu kahdeksan Hammaslääkäriliiton jäsentä.

Voit hakea kuntoutukseen, jos koet tarvitsevasi lisäkeinoja työssä jaksamiseen ja tuen tarve on terveydenhuollossa todettu. 

Hammaslääkäriliiton Kiila-kuntoutus 2024–2025 järjestetään Kylpylähotelli Kunnonpaikassa. Kuntoutus sisältää esimerkiksi kolme ryhmäjaksoa sekä verkkokuntoutusta ja yksilöllisen valmennuksen tapaamisia etäyhteydellä. 

Kiila-kuntoutuksen ajalta on mahdollista saada kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia. Kuntoutus on maksutonta. 

Kiila-kurssi on tarkoitettu Hammaslääkäriliiton jäsenelle:

  • joka on vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa tai on yrittäjä
  • jonka työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden vuoksi tai sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina asiakkaan työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen
  • jolle työtehtävistä suoriutuminen ja kuormittuneisuus tai jaksamisvaikeudet aiheuttavat kuntoutuksen tarvetta
  • jolle työpaikan ja työterveyshuollon toimenpiteet työkyvyn ylläpitämisessä ovat osoittautuneet riittämättömiksi

Näin haet Kiila-kurssille:

Lisätietoa ja hakuohjeet löydät esitteestä: Hammaslääkäriliiton Kiila-kurssi, numero 90525 (pdf) tai Kunnonpaikan sivuilta

Lisätietoa Kiila-kuntoutuksesta löytyy myös Kelan sivuilta.