Palapelin paloja

Lääkärisopimus

Uusi Lääkärisopimus on neuvoteltu osana kuntien ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksia. Hyvinvointialueilla noudatettava Lääkärisopimus on voimassa 1.5.2022-30.4.2025.

Lääkärisopimus on ensimmäistä kertaa myös työehtosopimus. Sopimuksen sisältöön tehtiin tarvittavia muokkauksia tähän liittyen.

Lääkärisopimuksen soveltamisalalla osa työ- ja virkasuhteen ehdoista (esim. vuosilomaa ja perhevapaata koskevat määräykset) määräytyvät Hyvinvointialueiden yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. HYVTES tuli voimaan 1.3.2023.

Lääkärisopimuksessa sovittiin myös useista työryhmistä, joissa käsitellään palkkausta, toimenpidepalkkiojärjestelmiä, työaikaa ja sivuviranhaltijoita koskevia sopimusmääräyksiä. Allekirjoituspöytäkirjassa on myös palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja hoidon jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät liitteet.

Palkankorotukset

Sovitut palkankorotukset perustuvat kolmivuotiseen Lääkärisopimukseen (2022-2025) ja viisivuotiseen koko kunta- ja hyvinvointialaa koskevaan palkkaohjelmaan (2023-2027) sekä virka- ja työehtosopimukseen lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkojen yhteensovittamisesta.

Osa korotuksista maksetaan kaikille yleiskorotuksina ja osa maksetaan järjestelyerinä, joiden kohdentamisesta neuvotellaan sekä keskitetysti että paikallisesti. Kesäkuussa 2023 maksetaan myös kertapalkkio.

Yleiskorotusten palkkaa korottava vaikutus on kaikilla Lääkärisopimuksen piirissä olevilla sama, mutta yleiskorotusprosentin suuruuteen vaikuttaa se, mitä palkanosia korotetaan.

Ajankohtaista Lääkärisopimuksesta

Lääkärisopimuksen keskitetty erä jakoon 1.2.2024

Lääkärisopimuksen palkkausuudistus tutuksi – tervetuloa jäseninfoon 2.10.2023

Lääkärisopimukseen uusi palkkausjärjestelmä (30.6.2023)

Lääkärisopimuksen keskitetty erä jaetaan yleiskorotuksena (14.10.2022)

Hammaslääkärit pääsivät sopimukseen – Uusi Lääkärisopimus voimaan takautuvasti (8.6.2022)

Lue lisää jäsensivuilta (kirjaudu jäsentunnuksilla): Virka- ja työehtosopimukset