Työryhmä asiantuntijoita laatii tilastoja ja tutkimuksia työpöydän ääressä

Tilastot ja tutkimukset

Hammaslääkäriliitto tuottaa tutkimuksia ja tilastotietoa hammaslääkäreistä ja suun terveydenhuollosta. Teemme myös yhteistyötä tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa. Tutkimukset ja tilastot palvelevat paitsi liiton toimintaa ja jäseniä myös koko suun terveydenhuollon kehittämistä.

TUTKIMUKSET

Hammaslääkäriliitto tuottaa tutkimustietoa hammaslääkäreistä ja suun terveydenhuollosta. Valtaosa tutkimuksista toteutetaan sähköisillä kyselyillä, joiden tuottama data analysoidaan tilastollisin menetelmin.

Työmarkkinatutkimus

Työvoimaselvitys

Nuori hammaslääkäri tutkimus

Opiskelijoiden hyvinvointi ja suunnitelmat

Kesäkandikysely

Muut tutkimukset

TILASTOT

Hammaslääkäriliiton tuottamat tai koostamat tilastot perustuvat pääasiassa liiton jäsenrekisteriin tai virallisista lähteistä koottuun dataan. Tärkeitä ulkopuolisia tietolähteitä ovat esimerkiksi Kela, Valvira ja Opetushallituksen koulutustilastot.

Tilastotietoa suun terveydenhuollon käyntimääristä ja mm. terveyskeskusten hammaslääkärivajeesta löytyy THL:n ylläpitämästä Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetistä. Kelan tilastotietokannasta Kelastosta löytyy tietoa mm. yksityishammaslääkärien perimien maksujen keskihinnoista. Tietoa muiden Euroopan maiden suun terveydenhuollon järjestelmistä löytyy CED:n EU Manual -koosteraportista.

Erkoishammaslääkäritilastot

Hammaslääkärit alueittain

Yksityishammashoidon keskimääräiset hinnat