Pikkupoika hammaslääkärin vastaanotolla

Hammaslääkäriliiton suunterveystavoitteet

Suunterveys on olennainen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Elinympäristöä on pyrittävä muuttamaan terveyttä edistävään ja terveyseroja kaventavaan suuntaan. Tämä edellyttää eri tahojen yhteistyötä ja terveyden edistämisen eri lähestymistapojen monipuolista käyttöä, kuten lainsäädännöllistä ja verotuksellista ohjausta.

Suun asialla – Hammaslääkäriliiton eurovaalitavoitteet 2024 

Hammaslääkäriliitolla on suunterveyden edistämisen tavoitteet, jotka ovat myös tavoitteemme Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2024.

1. Hampaiden reikiintyminen on saatava kuriin

 • Karieksen syntyyn vaikuttavat useat ravitsemukselliset tekijät: sokerien runsas tai tiheään toistuva nauttiminen, napostelu, sokeripitoiset juomat ja kiinteät elintarvikkeet
 • Suomessa tehdään perusterveydenhuollossa ja yksityisellä sektorilla yli 3 miljoonaa paikkaustoimenpidettä vuosittain 
 • Nukutuksessa tehtävien hammashoitojen määrä on lisääntynyt huolestuttavasti 
   

2. Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia on rajoitettava

 • Ravitsemusympäristö on muuttunut epäterveelliseksi
 • Kaikenikäisillä tulee olla mahdollisuus elää turvallisessa ympäristössä, tehdä terveellisiä valintoja ja saada yhteisöltä hyvän terveyskäyttäytymisen malleja.
 • Ympäristö ei saa altistaa suunterveydelle haitalliselle markkinoinnille tai tottumuksille.
   

3. On vähennettävä runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden kulutusta 

 • Suomen Hammaslääkäriliitto pitää erittäin tärkeänä, että veropohjaa laajennetaan terveysperusteisesti kaikkiin runsaasti sokeria sisältäviin tuotteisiin.
 • Sokerivero on yksi keino vähentää runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden kulutusta ja vaikuttaa väestön terveyteen sekä palvelutarpeeseen.
 • Sokeriverolla on laaja kannatus väestössä