Hampaasta leviävä tulehdus

Hampaasta leviävän tulehduksen taustalla on yleensä hammasytimen tai hampaan kiinnityskudosten voimakas tulehdus. Joskus hammasperäinen tulehdus voi aiheuttaa vaikeuksia niellä, puhua, avata suuta, kääntää päätä tai jopa hengittää. Yleensä joudutaan poistamaan ainakin tulehtuneen hampaan ydin, usein koko hammas. Kuvassa alahampaan tulehduksesta johtuva abskessi eli märkäpesäke.

Milloin on kyse hammastulehduksen leviämisestä?

Hampaistosta lähtöisin olevan tulehduksen oireita voivat olla kipu ja turvotus tulehtuneen hampaan alueella sekä suurentuneet paikalliset imusolmukkeet. Tulehtunut hammas voi olla koputusarka ja liikkuva. Hampaan ientaskuista voi tulla verta tai märkää.

Jos hammasperäinen tulehdus aiheuttaa vaikeuksia niellä, puhua, avata suuta, kääntää päätä tai hengittää, kyse voi olla sairaalahoitoa vaativasta vakavasta tulehduksesta.

Hampaan kohdalle ikeneen voi tulla kohouma (kuvassa alla), joka voi jonkin ajan kuluttua puhjeta ja vuotaa märkää. Kipu saattaa silloin väliaikaisesti vähetä, mutta tulehduksen syy ei poistu. On syytä hakeutua hammaslääkärin hoitoon.

Fisteli eli käytävämuodostuma

Joskus hammasperäinen tulehdus voi aiheuttaa vaikeuksia niellä, puhua, avata suuta, kääntää päätä tai jopa hengittää. Tällöin voi olla kyse sairaalahoitoa vaativasta vakavasta tulehduksesta. Kuvassa alla alahampaan tulehduksesta johtuva abskessi eli märkäpesäke.

Korkea kuume ja oireiden nopea kehittyminen ovat merkkejä vakavasta infektiosta. Ota silloin pikaisesti yhteyttä terveydenhuoltoon.

Alahampaasta levinnyt märkäpesäke

Miten levinnyttä hammasperäistä tulehdusta hoidetaan?

Hampaistosta levinnyttä tulehdusta hoidetaan poistamalla tulehduksen syy. Yleensä joudutaan poistamaan ainakin tulehtuneen hampaan ydin, usein koko hammas. Samalla tulehduspesäke tarvittaessa avataan ja laitetaan alueelle väliaikainen dreenikanava eli putki, jonka kautta märkäinen erite valuu pois.

Usein potilaalle annetaan myös antibioottihoitoa. Antibiootti valitaan tulehduksen vakavuuden ja potilaan infektioalttiuden perusteella. Ensiapuhoidon jälkeen päätetään tarvittavasta seurannasta ja jatkohoidoista.

Mikä aiheuttaa hampaistosta leviävän tulehduksen?

Yleisin syy hampaistosta leviävään tulehdukseen on hammasytimen tai hampaan kiinnityskudosten voimakas tulehdus. Tulehdus voi levitä myös hampaan poiston jälkeisestä luukuopan tulehduksesta tai puhkeamassa olevan hampaan tulehtuneesta ympäryskudoksesta. Muita tulehdusten aiheuttajia voivat olla esimerkiksi hammastrauma, leukamurtuma tai leukojen alueen kirurginen toimenpide.

Miten hampaistosta leviäviä tulehduksia voi ehkäistä?

Huolellinen ja säännöllinen hampaiden puhdistaminen luo tukevan perustan suun alueen tulehdusten ehkäisemiselle.

Säännölliset hammaslääkärin tutkimukset ja tarvittavat hammaslääkärin ja suuhygienistin hoitotoimenpiteet ovat myös olennainen osa kattavaa suun hoitoa.