Purentakisko

Purentavaivat

Purentavaivat ovat usein lieviä eivätkä aina vaadi hoitoa. Oireiden ja hammaslääkärin tutkimuksen perusteella selvitetään, johtuvatko vaivat purentalihaksista, leukanivelistä vai molemmista. Hoito aloitetaan yleensä purentakiskohoidolla (kuvassa), johon usein yhdistetään säännölliset purentalihasharjoitteet. Purentakisko auttaa purentalihaksia rentoutumaan ja suojaa hampaita narskuttelun aiheuttamalta kulumiselta.

Mitkä ovat tavallisimpia purentavaivoja?

Tavallisimpia purentaelimistöön liittyviä kiputiloja ja toimintahäiriöitä ovat leukanivelen äänet, puremalihasten tai leukanivelen kipu ja rajoittunut suun avaus. Oireita voivat olla myös päänsärky, kivut kasvoissa, korvissa sekä niskassa ja hartioissa.

Purentaelimistöön liittyvät vaivat ovat yleisiä ja niitä esiintyy kaikenikäisillä, useimmiten 35–50-vuotiailla ja naisilla enemmän kuin miehillä.

Mikä altistaa purentavaivoille?

Altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi hampaiden narskuttelu (bruksaus), hampaiden virheasennot sekä kasvojen ja leukojen alueen vammat. Myös yleissairaudet, kuten reumataudit, voivat aiheuttaa purentaelimistöön toimintahäiriöitä. Stressillä ja psyykkisillä tekijöillä on myös havaittu olevan merkitystä.

Mistä purentavaivat johtuvat?

Syy kiputiloihin tai toimintahäiriöihin voi liittyä virheelliseen purentaan. Hampaat voivat ohjata alaleukaa väärään asentoon, tai hampaiden puuttumisen takia alaleualla ei ole tukevaa asemaa yläleukaa vasten. Purentalihakset joutuvat tekemään lisätyötä etsiessään leualle sopivaa asentoa, jolloin ne voivat jännittyä ja kipeytyä.

Purentavaivasta kärsivä voi narskuttaa öisin hampaitaan (eli bruksata), jolloin purentalihakset ja leukanivelet rasittuvat ja voivat kipeytyä. Hampaisiin voi tulla kulumia ja hampaat voivat aristaa. Hampaiden kuluminen voi johtaa purennan madaltumiseen. Myös huonosti sopivat tai liian matalat hammasproteesit voivat aiheuttaa purentavaivoja.

Joskus purentavaivojen taustalla voi olla leukanivelen rakenne- tai toimintahäiriö. Myös jotkut yleissairaudet, kuten nivelreuma, voivat aiheuttaa oireita purentaelimistöön. Lisäksi esimerkiksi stressi tai psyykkiset tekijät voivat aiheuttaa purentavaivoja.

Miten purentavaivoja hoidetaan?

Purentavaivat ovat usein lieviä eivätkä aina vaadi hoitoa. Oireiden ja hammaslääkärin tutkimuksen perusteella selvitetään, johtuvatko vaivat purentalihaksista, leukanivelistä vai molemmista. Tarvittaessa voidaan käyttää myös kuvantamistutkimuksia, kuten röntgen- tai magneettikuvausta.

Hoidon tavoitteena on kipujen vähentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Hoito aloitetaan yleisimmin purentakiskohoidolla, johon usein yhdistetään potilaan tekemät säännölliset purentalihasharjoitteet. Purentakisko on tarkasti potilaan hampaiden mukaan valmistettu, yleensä ylähampaisiin asetettava irrotettava muovilevy. Kiskon pitämiseen tottuu yleensä nopeasti.

Lue lisää purentavaivojen hoidosta.