Purentavaivojen hoito

Purentavaivat ovat usein lieviä, eivätkä aina vaadi hoitoa. Oireiden ja hammaslääkärin tutkimuksen perusteella selvitetään, johtuvatko vaivat puremalihaksista, leukanivelistä vai molemmista. Hoito aloitetaan yleensä purentakiskohoidolla, johon usein yhdistetään säännölliset puremalihasharjoitteet. Purentakisko auttaa purentalihaksia rentoutumaan ja suojaa hampaita narskuttelun aiheuttamalta kulumiselta.

Miten purentavaivoja hoidetaan?

Purentavaivat ovat usein lieviä, eivätkä aina vaadi hoitoa. Oireiden ja hammaslääkärin tutkimuksen perusteella selvitetään, johtuvatko vaivat puremalihaksista, leukanivelistä vai molemmista. Tarvittaessa voidaan käyttää myös kuvantamistutkimuksia, kuten röntgen- tai magneettikuvausta.

Hoidon tavoitteena on kipujen vähentäminen ja normaalin toiminnan palauttaminen. Hoito aloitetaan yleisimmin purentakiskohoidolla, johon usein yhdistetään potilaan tekemät säännölliset puremalihasharjoitteet.

Purentakiskohoitoon voidaan yhdistää myös fysioterapeutin antamaa puremalihasterapiaa. Joissakin tapauksissa purennan hionta tai tasapainottaminen esimerkiksi muovilisäysten avulla voi olla tarpeen. Myös proteesihoitoa tai oikomishoitoa voidaan tarvittaessa tehdä.

Hoidon alkuvaiheessa käytetään joskus myös erikoispurentakiskoja, joissa voi olla esimerkiksi kontaktit alahampaisiin vain etuhammasalueella.

Joskus käytetään myös lääkehoitoa. Vaikeimmissa leukanivelperäisissä ongelmissa voidaan käyttää leikkauksellisia toimenpiteitä. Tällaisia ovat leukanivelhuuhtelut, leukanivelen tähystysleikkaus ja leukanivelalueen korjausleikkaus. Joskus tarvitaan myös leukojen keskinäistä asemaa korjaavaa leikkausta tai leukanivelproteesia.

Miten purentakiskoa käytetään?

Purentakisko on tarkasti potilaan hampaiden mukaan valmistettu, yleensä ylähampaisiin asetettava irrotettava muovilevy.

Purentakisko auttaa puremalihaksia rentoutumaan ja suojaa hampaita narskuttelun aiheuttamalta kulumiselta.

Purentakiskoa pidetään yleensä öisin. Joskus, etenkin hoidon alkuvaiheessa sitä käytetään mahdollisuuksien mukaan myös päivällä.

Kiskon pitämiseen tottuu yleensä nopeasti.

1

Custom addthis block