Karieksen varhaishoito

Jos alkava kariesvaurio saadaan pidettyä puhtaana, sen eteneminen paikkausta vaativaksi voidaan pysäyttää. Tärkeintä on parantaa suuhygieniaa, lisätä fluorin käyttöä ja vähentää sokerin käyttöä. Kuvassa hampaiden ienrajoissa on alkavia kariesvaurioita.

Jos saat pidettyä alkavan kariesvaurion pinnan puhtaana, vaurion eteneminen paikkausta vaativaksi voi pysähtyä.

Mitä on karieksen varhaishoito?

Reikiintymisen alkuvaiheessa hampaan pinta voi kovettua uudestaan. Reikiintyminen pysähtyy, jos mikrobien hapontuottoa pystytään hillitsemään.

Jos alkavan kariesvaurion pinta saadaan pidettyä puhtaana, sen eteneminen paikkausta vaativaksi voidaan pysäyttää. Vaurio remineralisoituu, eli kiilteeseen saadaan palautettua pois liuenneita mineraaleja.

Reikiintyminen saadaan kuriin huolellisella itsehoidolla ja terveellisillä elintavoilla:

Karieksen varhaishoito on potilaan ja hammaslääkärin yhteistyötä.

Jos reikiintymisriski on erityisen suuri, voidaan tarvita myös lisäfluoria. Paikallinen fluorikäsittely (fluorilakka, -geeli tai -liuos) voi olla hyödyllinen vastapuhjenneille hampaille tai silloin, kun kariesvauriot ovat eteneviä.

Jos reikiintymistä ei saada pysäytettyä, hammas paikataan.
 


Tutustu I love suu -kampanjaan

  • I Iove suu on Hammaslääkäriliiton valtakunnallinen suunterveyden kampanja.
  • Painopiste on tavallisimpien suun sairauksien – karieksen ja parodontiitin – ennaltaehkäisyssä, varhaishoidossa ja omahoidossa sekä suomalaisten suunterveyden parantamisessa.
  • Muistutamme myös suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle.
  • ilovesuu.fi
  • Seuraa kampanjan Facebook-sivuja
1
Mikä on alkava kariesvaurio?

Kun hampaan pinnasta on alkanut liueta mineraaleja, mutta vaurio rajoittuu kiilteen alueelle, puhutaan alkavasta kariesvauriosta. Vaurio voidaan pysäyttää pitämällä sen pinta puhtaana.

Alkava kariesvaurio huomataan yleensä hammaslääkärin tutkimuksessa. Hammaslääkäri seuraa määräaikaistutkimuksin, eteneekö vaurio vai ei.

Karieksen varhaishoito on potilaan ja hammaslääkärin yhteistyötä.

Custom addthis block