Suu ja diabetes -luentotoiminta käynnistyi

Diabeteksen altistava vaikutus suun tulehdussairauksille on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Eniten on näyttöä diabeteksen ja parodontiitin välisestä yhteydestä. Diabeetikot tarvitsevat tietoa suunterveydestä, ja siksi Hammaslääkäriliitto käynnistää yhteistyössä Diabetesliiton kanssa Suu ja diabetes -luentotoiminnan. Diabetesliitto kannustaa paikallisia diabetesyhdistyksiä järjestämään avoimia Suu ja diabetes -yleisötilaisuuksia. Luennoijaksi yhdistys kutsuu paikallisen hammaslääkärin, jonka käytettävissä on uusi luentopaketti. (Kuva: Shutterstock)

Suomessa on noin 500 000 diabeetikkoa. Tyypin 1 diabeetikkoja on noin 50 000, ja tyypin 2 diabeetikkoja tiedetään olevan noin 350 000. Lisäksi arvellaan, että noin 100 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään.

Diabeteksen altistava vaikutus suun tulehdussairauksille on osoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Eniten on näyttöä diabeteksen ja parodontiitin välisestä yhteydestä, ja parodontiitti luetaankin nykyisin yhdeksi diabeteksen lisäsairauksista.

Epidemiologisten tutkimusten perusteella diabetes voi lisätä parodontiitin riskiä noin 2–3-kertaiseksi. Parodontiitin riski kasvaa, jos suuhygienia on puutteellista tai diabeteksen hoitotasapaino ts. pitkäaikainen verensokeritaso (HbA1c) on huono.

Ota käyttöön Suu ja diabetes -luentopaketti

Oulun yliopistossa kliiniseen hammashoitoon (parodontologia) erikoistuva hammaslääkäri Anna Kemppainen on ohjaajansa professori Tellervo Tervosen kanssa laatinut Suu ja diabetes -luentopaketin, jota on tarkoitus käyttää paikallisten diabetesyhdistysten järjestämissä luentotilaisuuksissa.

  • Lataa luentopaketti pdf-muodossa tämän sivun oikeasta laidasta.
  • Luentopaketissa kerrotaan mm. gingiviitin ja parodontiitin synnystä, diabeteksen ja parodontiitin kaksisuuntaisesta yhteydestä, verensokeritason vaikutuksista suunterveyteen ja kuivan suun hoidosta. Taustatietoina on käytetty pitkälti eri Käypä hoito -suosituksia. Diasarjan loppuun on liitetty erinomainen kuvasarja suun omahoidosta.
  • Valmiin luentoaineiston läpi käynti vie esiintyjästä riippuen 45–60 minuuttia. Myös kysymyksille ja keskustelulle on hyvä varata aikaa.
  • Suu ja diabetes -luentopaketin sisältöä ei saa muuttaa eikä dioja saa erottaa asiayhteydestä. Dioja tai kuvia ei saa kopioida muuhun käyttöön.
  • Luentopaketti löytyy myös Diabetesliiton verkkosivuilta.

Lähde luennoijaksi paikallisen diabetesyhdistyksen tilaisuuteen

Diabetesliitto kannustaa paikallisia diabetesyhdistyksiä järjestämään avoimia Suu ja diabetes -yleisötilaisuuksia. Luennoijaksi yhdistys kutsuu paikallisen hammaslääkärin, jonka käytettävissä on uusi luentopaketti.

Diabetesyhdistykset ohjeistetaan tiedustelemaan hammaslääkäri-luennoitsijaa alueen terveyskeskuksesta, yksityisvastaanotolta tai Hammaslääkäriliiton paikallisedustajilta. Järjestäjät saavat paikallisedustajien yhteystietolistan (mukana ovat ne, jotka ovat antaneet suostumuksensa yhteystietojen välittämiseen tähän tarkoitukseen).

Järjestöyhteistyötä tehdään vapaaehtoispohjalta eli lähtökohtaisesti palkkiotta. Jos luentopalkkiosta tulee puhetta, se on maksimissaan 100–150 euroa, mutta kaikilla diabetesyhdistyksillä ei ole välttämättä mahdollisuutta maksaa palkkioita ollenkaan.

Diasarjaa voi käyttää myös diabetes-hoitotiimin (diabeteshoitajat, diabeteslääkärit) sekä muun terveydenhuoltohenkilöstön (sairaanhoitajat, farmaseutit, lähihoitajat) kouluttamiseen. Luennon voi soveltuvin osin pitää myös esimerkiksi terveyskeskuksissa koko suun terveydenhuollon henkilökunnalle. Myös paikallisseurojen/-osastojen tilaisuuksiin luento voisi sopia.

1
1

Tiedostot

Custom addthis block