Uutinen

Hammaslääkäriliitto lausui tupakkalaista

Hammaslääkäriliitto on antanut lausunnon tupakkalain muuttamista koskevasta hallituksen lakiesityksestä. Liitto teki lakiesitykseen useita muutosehdotuksia.

Lakiesityksessä (HE 38/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta) ehdotetaan muun muassa, että tupakkalakiin lisättäisiin savuttoman nikotiinituotteen määritelmä, joka kattaisi nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet. Esityksellä on tarkoitus toteuttaa hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan nikotiinipussit otetaan tupakkalain soveltamisalan piiriin ja niiden myynti sallitaan noudattaen niille asetettuja sääntöjä. 

Hammaslääkäriliiton muutosehdotukset lakiesitykseen

  • Nikotiinipussien nikotiinipitoisuuden enimmäisrajaksi tulee säätää korkeintaan 8 mg/g. Hallituksen esittämä nikotiinipitoisuus 16,6 mg/g tuotetta on erittäin korkea. Myrkytystietokeskus ja THL ovat perustellusti esittäneet pitoisuuden enimmäisrajaksi 8 mg/g.
  • Kaikki makuaineet tulee kieltää myös nikotiinipusseissa kuten on jo tehty kaikissa muissakin tupakkatuotteissa EU:ssa ja Suomessa. Myös mentoli ja minttu ovat makuaineita, jotka voivat houkutella myös lapsia ja nuoria nikotiinipussien käyttäjiksi. Hammaslääkäriliitto ei näe mitään perusteita poiketa kaikkien makuaineiden kieltämisestä nikotiinipussien kohdalla. Toistaiseksi ei ole kertynyt myöskään riittävästi tietoa nikotiinipussien käytön pitkäaikaishaitoista lapsen ja nuoren yleis- ja suunterveydelle.
  • Käytön ja hallussapidon ikäraja tulee nostaa 20 ikävuoteen. Ikärajan tavoitteena on varmistaa, etteivät terveyshaittoja aiheuttavat nikotiinituotteet houkuttele nuoria käyttäjiä.
  • Nikotiinipussien verkkomarkkinoinnin estämiseen tulee puuttua voimakkaasti. Tämä on tärkeää erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi.
  • Myös Suomessa tulisi harkita nikotiinipussien kieltämistä eräiden muiden EU-maiden tapaan. Esimerkiksi Belgia on kieltänyt nikotiinipussit kokonaan. Saksassa nikotiinipussit katsotaan elintarvikkeiksi, ja niiden myynti on nikotiinin vuoksi kielletty.

Lisäksi Hammaslääkäriliitto kannattaa vaatimusta tuotteiden vähittäismyyntipakkausten terveysvaroitusmerkinnöistä ja pakkausten ulkoasun yhdenmukaistamisesta. Vähittäismyynnin säätäminen luvanvaraiseksi ja tuotteiden etämyynnin kieltäminen ovat liiton mukaan myös tarpeellisia. 

HE 38/2024 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta – Asiantuntijalausunto Suomen Hammaslääkäriliitto (6.5.2024)

Lisätietoa: Aija Hietala-Lenkkeri, asiantuntijahammaslääkäri, p. 050 576 0142, @email