Ryhmäkuva Hammaslääkäriliiton valtuuston jäsenistä
Uutinen

Hammaslääkäriliiton kevätvaltuusto kokoontui

Hammaslääkäriliiton kevätvaltuusto kokoontui Helsingissä perjantaina 17.5.2024. Kokouspäivä täyttyi edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja liiton toiminnan kehittämisestä. Koolla oli noin 40 valtuutettua eri puolilta maata.

– Valtuusto tuo hammaslääkärikunnan äänen ja suunterveyden näkökulman terveydenhuollossa käynnissä oleviin isoihin uudistuksiin. Keskustellaan siis aktiivisesti tässäkin kokouksessa. Nyt on myös Hammaslääkäriliiton satavuotisjuhlavuosi ja valtuuston vaalivuosi, sanoi valtuuston puheenjohtaja Jarmo Lahti avajaissanoissaan.

Katsaus liiton toimintaan ja talouteen  

Vuoden 2023 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä liiton sijoitusstrategian esittelivät valtuustolle hallituksen puheenjohtaja Pia Helander, toiminnanjohtaja Henna Virtomaa, kirjanpitäjä Leila Lax ja varapuheenjohtaja Heikki Kiviahde. Toiminnantarkastajien puheenvuoron pitivät Sirpa Korhonen ja Kari Suvanto

Toiminnanjohtaja Henna Virtomaa ja varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo antoivat valtuutetuille ajankohtaiskatsauksen liiton toiminnasta. 

Liiton suunterveyden edistämistyöstä ja sen merkityksestä kertoi asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri.

Hammaslääkärien työhyvinvointitutkimuksen tuloksia esitteli tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta. 

Strategian päivittämistä jatkettiin 

Valtuusto jatkoi Hammaslääkäriliiton strategian päivitystyötä valitsemalla sopivia mittareita. Pienryhmissä pohdittiin vastauksia esimerkiksi siihen, mitkä asiat koemme tärkeiksi, mitkä ovat tavoitteemme ja mitkä tekijät vaikuttavat merkittävästi tavoitteen saavuttamiseen. 

Tämän vuoden lopussa päivitettävä strategia tulee linjaamaan liiton toimintaa vuosina 2025–2029. 

Lisäksi kokoontuivat julkisen, yksityisen ja opiskelijoiden sektoriryhmät, joissa jatkettiin keskustelua ajankohtaisista asioista. Ryhmätöissä pohjustettiin myös kesäkuussa annettavaa liiton lausuntoa uuden Kela-korvausmallin toteutuksesta. Kela-korvausten uutta mallia kehittäneen työryhmän ehdotus on toukokuussa lähtenyt laajalle lausuntokierrokselle.

Kevätkokous käsitteli sääntömääräiset asiat

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa valtuusto käsitteli ja hyväksyi Hammaslääkäriliiton vuoden 2023 vuosikertomuksen sekä vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Valtuutetut tekivät kokouksessa myös kaksi aloitetta liiton toiminnan kehittämiseksi:

  • Sami Karisalmen aloite mallin luomiseksi tukemaan nuorta, työuransa alussa olevaa kollegaa sopeutumaan työelämään ja helpottamaan jaksamisongelmia. Malli tarjoaisi konkreettisia ohjeita työpaikalla toteutettavaan ohjaukseen ja tukisi hammaslääkärin ammattiin kasvamista. Mallia voisi jalkauttaa työpaikoille ohjaavien seniorien avuksi. 
  • Pauli Varpavaaran aloite julkisen sektorin vapaiden työpaikkojen ja yksityisen sektorin vajaatyöllisyyden välisen kohtaanto-ongelman selvittämiseksi.

Valtuutettujen aloitteet etenevät seuraavaksi liiton hallituksen käsittelyyn.

Vuoden 2024 vaaleja valmistelevaan toimikuntaan valtuusto valitsi Taru Aron, Pertti Härkösen, Pirjo Juuselan, Sami Karisalmen (koollekutsuja), Jussi Sävelän ja Pauli Varpavaaran. Vaaleja valmistelevan toimikunnan tehtävänä on valmistella valtuuston syyskokouksen henkilövaaleja. 

Liiton huomionosoitukset

Valtuusto myönsi kokouksessa hallituksen esittämät Hammaslääkäriliiton huomionosoitukset, jotka luovutetaan liiton satavuotisjuhlassa marraskuussa.

Suomen Hammaslääkäriliiton kultainen ansiomerkki

Hallitus esittää, että Suomen Hammaslääkäriliiton kultainen ansiomerkki myönnetään seuraaville jäsenille: 

Anders Bergman

Sirkku Brander

Satu Lahti

Liisa Suominen

Eeva Torppa-Saarinen

Suomen Hammaslääkäriliiton hopeinen ansiomerkki

Hallitus esittää, että Suomen Hammaslääkäriliiton hopeinen ansiomerkki myönnetään seuraaville jäsenille:

Monika Böök

Nina Eriksson

Pirjo Juusela

Jarkko Kalliala

Tiina Mikkonen

Helena Salusjärvi-Juopperi

Tuomas Saxlin

Tuula Wahlman-Calderara

Lisäksi hallitus esittää, että Suomen Hammaslääkäriliiton hopeinen ansiomerkki myönnetään Hammaslääkäriliiton toimihenkilöille:

Jaakko Koivumäki

Ira Peurakoski

Lämpimät onnittelut!

Hammaslääkäriliiton valtuusto kokoontui ja piti sääntömääräisen kevätkokouksen Helsingissä 17.5.2024.