Huumeet ja suunterveys

Muiden haittavaikutustensa lisäksi monet huumeet kuivattavat suuta, mikä altistaa esimerkiksi hampaiden reikiintymiselle ja ientulehdukselle sekä parodontiitille. Muita huumeiden suuvaikutuksia ovat hampaiden narskuttelu ja kuluminen, eroosio sekä kipuherkkyys.

Huumeet heikentävät suunterveyttä

Huumeiden laittomuuden takia pitkäaikaisseurantatutkimuksia ei ole saatavilla huumeiden vaikutuksesta suunterveyteen. Huumeiden käyttäjillä on usein muutoinkin haasteita elämän hallinnassa, eikä omahoitoon aina riitä motivaatiota. Lisäksi huumeiden käyttäjä voi olla hammaslääkäripelkoinen, kipukynnys voi olla alentunut, eikä hoitoon sitoutuminen ole helppoa.

On osoittautunut, että kannabis, amfetamiini ja opioidit kuivattavat suuta, mikä osaltaan altistaa suusairauksille, kuten hampaiden reikiintymiselle ja ientulehdukselle sekä parodontiitille syljen huuhtovan vaikutuksen vähentyessä. Tavallisimpia huumeiden suuvaikutuksia ovat myös hampaiden narskuttelu ja hampaiden hypersensitiivisyys eli kipuherkkyys. Huumeiden käyttö voi heikentää puolustuskykyä, jolloin infektioherkkyys voi lisääntyä.

Kannabis, yleisin huume, aiheuttaa verensokerin laskun, mikä johtaa ruokahalun kasvamiseen ja samalla makean nälkään ja naposteluun, joka voi edistää hampaiden reikiintymistä. Lisäksi on todettu kannabiksen käytön olevan yhteydessä parodontiittiin, syventyneisiin ientaskuihin ja luukatoon.

Amfetamiiniin on myös liitetty suun kuivumisen, hampaiden reikiintymisen ja parodontaali- eli ienongelmien lisäksi taipumus hampaiden narskutteluun eli bruksismiin ja hampaiden kulumiseen. Syljen puskurikapasiteetin (luontaisen pH:n laskun estämisen) heikkeneminen voi edistää myös hampaiden eroosiota eli kemiallista syöpymistä.

Etenkin metamfetamiinin, joka on amfetamiinin syntetisoitu sukulaisaine, on todettu lisäävän suun happamuutta sekä kuivattavan suuta, ja näin suun kunto voi heikentyä nopeastikin. Tyypillistä on myös hampaiden ”kirskuttelu”.

Miehistä 25 prosenttia ja naisista 15 prosenttia on kokeillut huumeita.

Huumeiden kokeilu on yleistä

Huumeiden kokeilu ja käyttö lisääntyvät. THL:n vuonna 2014 tekemän kyselyn mukaan 25 prosenttia miehistä ja 15 prosenttia naisista oli kokeillut jotain laitonta huumetta (useimmiten kannabista) ainakin kerran.

Lääkkeiden väärinkäyttö on viimeisimpien tutkimusten mukaan vähenemässä, lääkkeitä väärinkäyttää tällä hetkellä noin 5 prosenttia väestöstä.

Amfetamiinia, ekstaasia tai kokaiinia oli käyttänyt 2–3 prosenttia vastaajista ja sieniä päihtymistarkoituksessa 2 prosenttia vastaajista. Liuottimia ja ilokaasua kertoi käyttäneensä 2 prosenttia kyselytutkimukseen osallistuneista. Muuntohuumeita, heroiinia, gammaa (GHB) tai lakkaa (GLB) ja LSD:tä ilmoitti käyttäneensä vastaajista prosentin verran.

Sekakäyttö on yleistä etenkin päihdehuollon huumeasiakkailla, mutta lääkkeiden, huumeiden ja alkoholin yhteiskäyttö on lisääntynyt myös nuorilla. THL:n tutkimuksen mukaan 14 prosenttia huumausaineiden käyttäjistä on käyttänyt vähintään kahta eri ainetta samanaikaisesti, ja 4 prosenttia väestöstä on käyttänyt samanaikaisesti alkoholia ja rauhoittavia lääkkeitä, kuten diatsepaamia.

1
Nuorten huumekokeilut

Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn mukaan laittomia huumeita on ainakin kerran elämässään kokeillut 8 prosenttia peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista, 12 prosenttia lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ja 21 prosenttia ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista.

Lääkkeiden, huumeiden ja alkoholin yhteiskäyttö on lisääntynyt nuorilla.

Custom addthis block