Ikääntyneen suunterveyden ylläpitäminen

Kotipalveluun tulee kuulua myös syömisen ja suun puhdistuksen seuranta. Laitoshoidossa ikääntyneen suu ja proteesit puhdistetaan päivittäin – joko sen tekee ikäihminen itse tai häntä autetaan. Ikääntyneen omaisten kannattaa huolehtia, että nämä toimet toteutuvat. Myös muistisairaan suun terveydenhoidosta on huolehdittava. Tarvittaessa vanhus ohjataan hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolle.

Omaisten tulee tarkkailla iäkkään selviytymistä suun puhdistuksesta sekä ravitsemusta. Lisäksi tulee auttaa esimerkiksi hankkimaan suun puhdistusvälineitä ja muistamaan säännölliset suun tutkimukset hammaslääkärillä. Myös hammasproteesit vaativat tarkistuttamista hammaslääkärillä.

Kotipalvelun piirissä olevien suunterveys

Kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää myös suun hoidon suunnitelman. Sitä varten selvitetään, kuinka ikäihminen selviytyy suun, hampaiden ja proteesien puhdistamisesta ja tarvitseeko tai saako hän siihen kotona apua esimerkiksi omaishoitajalta.

Hoitaja seuraa kotikäynneillään ikäihmisen syömistä, ravitsemusta ja suun puhdistuksen onnistumista. Tarvittaessa hän ohjaa ikääntyneen hammaslääkärille tai suuhygienistille.

Laitoshoidossa olevien suunterveys

Lyhytaikainen laitoshoito

Suunterveydentila tulee tutkia ja sen vaikutus potilaan kokonaistilanteeseen selvittää. Suunsairaudet saattavat heikentää esimerkiksi diabeteksen hoitotasapainoa. Selvityksen perusteella tehdään suunterveyden hoitosuunnitelma.

Ikääntyneen suu ja proteesit puhdistetaan päivittäin – joko sen tekee ikäihminen itse tai häntä autetaan. Puhdistuksen jatkuminen potilaan kotiuduttua tulee varmistaa.

Jos ikäihmiseltä onnistuu pureskelu, on hyvä tarjota pureskelua vaativaa ruokaa, koska se lisää syljeneritystä. Myös siitä tulee varmistua, että potilas juo riittävästi. Paras janojuoma on vesi. Sokeripitoisia juomia tulee välttää, koska ne aiheuttavat hampaiden reikiintymistä.

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaiseen laitoshoitooon sairaalan vuodeosastolle tai vanhainkotiin tultaessa selvitetään yleisen terveydentilan lisäksi suunterveydentila. Selvityksen pohjalta tehdään hoitosuunnitelma päivittäisestä hoidosta ja suunhoidon ammattilaisten apua vaativasta hoidosta.

Ikäihmisen suun, hampaiden ja proteesien päivittäisestä puhdistuksesta huolehditaan – joko hän tekee sen itse tai sen tekee esimerkiksi omahoitaja. Suun ja hampaiden säännöllinen puhdistus ehkäisee monia suunsairauksia.

Suuhygienistit ohjeistavat laitosten henkilökuntaa ikäihmisten suun puhdistamiseen.

Lisäksi on huolehdittava riittävästä suun kostuttamisesta, jos laitoshoidossa oleva kärsii suun kuivuudesta.

 

Lähde: Honkala S, Heikka H, Heikkinen AM, Helenius-Hietala J, Sirviö K. Terve suu. 4., uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2020, s. 182–184.

1
Muistisairaiden suunterveys

Suun alueen kivut saattavat aiheuttaa muistisairaille rauhattomuutta ja ahdistusta. He eivät kuitenkaan välttämättä osaa kertoa tai ilmaista, mistä on kyse.

Muistisairaan suun puhdistaminen ja suun terveydenhoito voi olla haastavaa. Suunnitelma kannattaakin laatia muistisairaalle tutun hoitajan ja suunterveyden ammattilaisen yhteistyönä.

Custom addthis block