Parodontiitin hoito

Hampaan kiinnityskudoksen menetyksen eli parodontiitin hoitoon kuuluu hammaslääkärin tutkimus, hoidon suunnittelu, huolellinen itsehoito, hammaskiven poisto sekä yksilöllisesti räätälöity ylläpitohoito hammaslääkärillä ja/tai suuhygienistillä. Joskus tarvitaan lisäksi purennan hoitoa ja ienleikkaushoitoja.

Hampaan kiinnityskudoksen menetyksen eli parodontiitin hoidon onnistumisen edellytys on riittävän hyvä itsehoito, johon sisältyy sopivien kotihoitovälineiden ja -menetelmien säännöllinen käyttö.

Myös parodontiitille altistavien riskitekijöiden, kuten tupakoinnin välttäminen on oleellinen osa hoidon onnistumista.

Miten parodontiittia hoidetaan?

Hoito käynnistyy hampaiston tutkimuksella ja hoidon suunnittelulla. Usein tehdään myös röntgentutkimus.

Hoito alkaa hampaiden pintojen ja ientaskualueiden mekaanisella puhdistuksella. Siihen kuuluu yleensä ultraäänilaitteella (yläkuvassa) tehtävä puhdistus ja hammaskiven poisto. Syvät ientaskut puhdistetaan yleensä paikallispuudutuksessa.

Parodontiitin hoitoon voi sisältyä myös muuta hampaiston hoitoa, kuten purennan hoitoa.

Muutama viikko tämän hygieniavaiheen hoidon jälkeen tehdään yleensä seurantatutkimus. Siinä katsotaan, miten hampaiston tilanne on parantunut.

Jos syviä ientaskuja vielä löytyy, voidaan syvimmistä taskukohdista ottaa mikrobinäytteet. Näytteiden perusteella arvioidaan, tarvitaanko mekaanisen puhdistuksen tueksi antibioottihoitoa.

Joissakin tapauksissa parodontiitin hoidossa käytetään myös ienalueen leikkaushoitoja.

Huolellinen kotihoito ja riittävän tiheä ylläpitohoito ovat ehdoton edellytys sille, ettei parodontiitti pääse uusiutumaan.
 


Tutustu I love suu -kampanjaan

  • I Iove suu on Hammaslääkäriliiton valtakunnallinen suunterveyden kampanja.
  • Painopiste on tavallisimpien suun sairauksien – karieksen ja parodontiitin – ennaltaehkäisyssä, varhaishoidossa ja omahoidossa sekä suomalaisten suunterveyden parantamisessa.
  • Muistutamme myös suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle.
  • ilovesuu.fi
  • Seuraa kampanjan Facebook-sivuja
1
Miten hoitotulosta ylläpidetään?

Parodontiitin uusiutuminen ehkäistään hyvällä kotihoidolla ja riittävän tiheällä ylläpitohoidolla.

Ylläpitohoidossa hammaslääkäri tai suuhygienisti puhdistaa hampaat säännöllisesti. Hoitokäyntien tiheys räätälöidään yksilöllisesti.

 

Custom addthis block