Hammaslääkärin vastaanoton hoitoyksikkö
Uutinen

Valvira julkaisi omavalvontamääräyksen

Valvira on julkaissut määräyksen omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja seurannasta. Siinä annetaan myös ohjeistusta suunnitelman sisällöstä. Määräys astui voimaan 15.5.2024.

Omavalvontamääräystä sovelletaan kunkin palveluntuottajan toiminnan laajuuden ja luonteen mukaan.

Omavalvontasuunnitelmassa palveluntuottaja kuvaa palveluyksikköön kuuluvien palvelujen tuottamiseen liittyvät keskeiset riskit. Lisäksi suunnitelmassa pitää kertoa, miten palveluntuottaja ja henkilöstö valvovat ja varmistavat palvelujen laadun, asianmukaisuuden, turvallisuuden ja asiakas- ja potilastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyden. 

Suunnitelman tarkoituksena on toimia palveluyksikön omavalvonnan runkona, jonka perusteella päivittäisen toiminnan asianmukaisuus varmistetaan ja toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti ja yhtenäisin perustein. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskeva laki velvoittaa julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia laatimaan ja julkaisemaan palveluyksikkökohtaisen omavalvontasuunnitelman. 

Lisätietoa Valviran sivuilta