Kaksi piirroshahmoa työntää kahta palapelin palasta yhteen
Uutinen

Lääkärisopimuksen keskitetty erä 1.10.2022 jaetaan yleiskorotuksena

Lääkärisopimuksen 2022–2025 allekirjoituspöytäkirjan 2 § 3 momentissa on sovittu keskitetty järjestelyerä jaettavaksi 1.10.2022 alkaen. Määräyksen mukaan järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen kustannuksiin. KT ja JUKO ovat neuvotelleet erän käyttötarkoituksesta.

Terveyskeskusten hammaslääkärien tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,64 prosenttia. Toimenpide- ja käyntipalkkioita ei koroteta.

Sairaaloissa työskentelevien hammaslääkärien tehtäväkohtaista palkkaa ja henkilökohtaista lisää korotetaan 1.10.2022 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,5 prosenttia. Toimenpide- ja käyntipalkkioita korotetaan myös 0,5 prosentin yleiskorotuksella. Sairaaloiden hammaslääkärien korotuksen rakenne ja suuruus on sama kuin terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkäreillä.

Lisätietoa: Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT:n yleiskirjeessä 20/2022

Voimassaolevat Lääkärisopimuksen mukaiset peruspalkat eli vähintään maksettavat tehtäväkohtaiset palkat löytyvät yleiskirjeen liitteestä 1 ja sairaalahammaslääkärien toimenpidepalkkioiden euromäärät yleiskirjeen liitteestä 2.

Yleiskorotuksen takautuvasta maksamisesta on määräykset Lääkärisopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 12 §:ssä.

Lue lisää Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta (kirjaudu jäsentunnuksilla): Virka- ja työehtosopimukset