Piirroskuvassa sinisellä taustalla kämmen kannattelee sopimuslomaketta
Uutinen

Keskitetystä erästä neuvottelutulos Lääkärisopimuksessa – muutokset voimaan 1.2.2024

Kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelman mukaisen keskitetyn erän (0,4 prosenttia) kohdentamisesta on saatu neuvottelutulos Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ:n ja KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien neuvotteluissa. Muutokset Lääkärisopimukseen tulevat voimaan 1.2.2024 alkaen.

Lääkärien virka- ja työehtosopimuksen (LS 2022–2025) soveltamisala kattaa hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät (esim. HUS). Lääkärisopimusta sovelletaan myös Helsingin kaupungissa.

Nyt neuvoteltu keskitetty erä on käytetty liitekohtaisesti. Osa keskitetystä erästä käytetään valtakunnallisesti jaettaviin kustannuksiin ja osa jaetaan paikallisena eränä. Hammaslääkäreitä koskevat erät jaetaan Lääkärisopimuksen liitteissä 2 ja 4:

  • Liite 2 Perusterveydenhuollon hammaslääkärit: Keskitetty erä 0,4 %.
  • Liite 4 Erikoissairaanhoidon hammaslääkärit: Keskitetty erä 0,28 %. Paikallisen erän osuus 0,12 %.

Katso tiedot kaikista Lääkärisopimuksen 1.2.2024 voimaan tulevista muutoksista KT:n yleiskirjeestä (julkaistu 4.12.2023)

Lisätietoja: Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo, @email