Piirrettyjä ihmishahmoja sinisellä taustalla
Uutinen
26.03.2024

Hammaslääkäriliiton uudet jäsenet tulevat opiskelijoista

Hammaslääkäriliiton jäsenmäärä on maaliskuussa 2024 yhteensä 7471 jäsentä, joista opiskelijoita on 1012. Liiton kokonaisjäsenmäärä on pysynyt vakaana viime vuodet. Valtaosa liittoon liittyvistä uusista jäsenistä on hammaslääketieteen opiskelijoita.

Liiton työssäkäyvistä jäsenistä yli puolen päätoimi on julkisella sektorilla pääasiassa terveyskeskuksissa. Reilun kolmanneksen päätoimi on yksityisellä sektorilla joko itsenäisenä ammatinharjoittajana, vuokralaisena tai työsuhteessa. Eläkkeellä olevia jäseniä on noin 2162.

Akavan jäsenmäärä kasvoi

Akavan kolmessa lääkärijärjestössä (Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto) on tällä hetkellä yhteensä noin 40 320 jäsentä (Lääkäriliitossa 29 764 ja Eläinlääkäriliitossa 3 085).

Akavan kaikissa 36 liitossa oli yhteensä 623 299 jäsentä vuoden 2024 alussa. Akavan kokonaisjäsenmäärä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna yli 7000 jäsenellä. 

Akavalaisissa liitoissa opiskelijajäseniä oli vuoden alussa yhteensä 127 308 eli noin 6000 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä vuotena.

Akavan liittojen jäsenistä yksityinen sektori työllistää 55,5 prosenttia, kunnat 21,4 prosenttia, valtio 9,3 prosenttia ja hyvinvointialueet 9,1 prosenttia. Ammatinharjoittajia on akavalaisista 3,3 prosenttia, seurakunnan palveluksessa on 1,0 prosenttia ja 0,3 prosenttia muiden työnantajien työllistämiä. Lisätietoa Akavan sivuilta.