Pieni poika hammaslääkärin vastaanotolla
Tiedote

Hammaslääkäriliitto muistuttaa suunterveydestä eurovaalitavoitteissa

Hampaiden reikiintyminen on saatava kuriin, epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia on rajoitettava ja on vähennettävä runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden kulutusta, painottaa Suomen Hammaslääkäriliitto eurovaalitavoitteissaan.

– Muistutamme, että terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmat on tärkeää huomioida osana EU:n päätöksentekoa, sanovat Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa ja asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri.

Euroopan parlamentti on keskeinen lainsäätäjä ja vaikuttaja myös monissa väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi kansallinen ravitsemuslainsäädäntö on kytköksissä EU-säädöksiin. 

– Elinympäristöä on pyrittävä yhteiskunnallisella päätöksenteolla muuttamaan väestön terveyttä edistävään ja terveyseroja kaventavaan suuntaan. Tähän tarvitaan eri tahojen yhteistyötä ja terveyden edistämisen eri lähestymistapojen monipuolista käyttöä, kuten lainsäädännöllistä ja verotuksellista ohjausta, korostaa Hietala-Lenkkeri. 

Terveyden edistäminen voi Hammaslääkäriliiton mukaan tarjota samalla keinoja keventää ympäristön kuormitusta. 

– Näemme suun sairauksien ennaltaehkäisyn, turvallisen ja terveellisen ravitsemusympäristön sekä terveysperusteisen verotuksen myös keskeisinä kestävän suunterveyden keinoina. 

Sokeriveroa tarvitaan

Suomalaisten hampaisiin tehdään yli kolme miljoonaa paikkaustoimenpidettä vuosittain. Karieksen syntyyn vaikuttavat useat ravitsemukselliset tekijät, kuten sokerien tiheään toistuva nauttiminen ja napostelu sekä sokeripitoiset juotavat ja syötävät.

– Sokerivero on Hammaslääkäriliiton mukaan yksi keino vähentää runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden kulutusta. Näin pyritään osaltaan parantamaan väestön terveyttä ja vähentämään terveyspalveluiden tarvetta, kertovat Virtomaa ja Hietala-Lenkkeri. 

Liiton pitkäjänteisenä tavoitteena on tuotteen sokeripitoisuuden mukaan porrastettava terveysvero, joka koskee tuotteen lisättyä sokeria. 

Suunterveys on olennainen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Kaikenikäisillä tulee olla mahdollisuus elää turvallisessa ympäristössä, tehdä terveellisiä valintoja ja saada yhteisöltä hyvän terveyskäyttäytymisen malleja, todetaan liiton tavoitteissa. 

Hammaslääkäriliiton suunterveyden edistämisen tavoitteet, jotka ovat myös tavoitteemme Euroopan parlamentin vaaleihin 2024: Hammaslääkäriliiton Suun asialla -tavoitteet

Lisätietoja: 

Henna Virtomaa
Toiminnanjohtaja 
Suomen Hammaslääkäriliitto 
Puh: 09 6220 2535 
@email

Aija Hietala-Lenkkeri 
Asiantuntijahammaslääkäri 
Suomen Hammaslääkäriliitto 
Puh: 050 576 0142 
@email