Lasten ja nuorten suunterveys

Vanhemmat ovat vastuussa lasten oikeiden suunhoito- ja ravitsemustottumusten oppimisesta. Maitohampaiden puhkeamisiässä tulee välttää reikiintymistä aiheuttavien bakteerien tartuttamista vauvan suuhun. Imetyksen ja tutin vaikutukset lapsen suun ja hampaiston kehitykseen ja terveyteen tulee myös huomioida. Lapset omaksuvat vanhemmilta positiivisen asennoitumisen suunterveydestä huolehtimiseen ja vähitellen oppivat itse ottamaan siitä vastuuta, joka jatkuu kouluiässä ja aikuiseksi varttuessa.

Tämän sivun alasivut

On tärkeää välttää sokeripitoisten välipalojen ja juomien antamista lapselle, välttää...
Lapsen suunterveyden ylläpitämisessä keskeisintä ovat terveelliset ravintotottumukset ja riittävä...
Kouluvuosina on tärkeä huolehtia terveellisistä ruokatottumuksista, välttää napostelua, makeita ja...
Koulun jälkeen nuorten ja nuorten aikuisten elämässä tapahtuu suuria muutoksia: opiskeluaika, kotoa...

Custom addthis block