Kivunhoitolääketiede

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyyteen tähtäävä koulutus on tarkoitettu Suomen Hammaslääkäriliiton erikoishammaslääkärijäsenille, joilla on spesialiteetti suu- ja leukakirurgiassa, kliinisessä hammashoidossa tai oikomishoidossa.

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyyskoulutuksen tavoitteena on, että erikoishammaslääkäri sen suoritettuaan:

  • on perehtynyt sekä akuutin että kroonisen kivun hoidossa tarvittavaan teoreettiseen tietoon
  • kykenee itsenäisesti tutkimaan kipupotilaita halliten riittävän laajasti sekä vuorovaikutuksen kipupotilaan kanssa että erotusdiagnostiikan pohjautuen kliiniseen tutkimukseen sekä tarkoituksenmukaiseen lisätutkimusmetodien ja konsultaatioiden käyttöön
  • kykenee suunnittelemaan hoidon kokonaisuuden tuntien eri hoitomuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset
  • pystyy toimimaan oman erikoisalansa edustajana monialaisessa kipuklinikkatyöryhmässä
  • pystyy toimimaan kivunhoidon asiantuntijana
  • kykenee kivunhoidon kehittämis-, opetus- ja tutkimustyöhön

Erityispätevyyttä koskevat ohjeet ja vaatimukset löytyvät Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen kotisivulta. Lisätietoja antaa erityispätevyystoimikunnan jäsen Marina Kuhlefelt, marina@hammasfreda.com.

Erikoishammaslääkärien aiempien kivunhoitolääketieteen erityispätevyyskuulustelujen kysymykset löydät oikeassa reunassa olevan linkin kautta.

Hammaslääkäriliiton toimistossa kivunhoitolääketieteen erityispätevyyden asioita hoitaa tietotekninen sihteeri Seija Kokora.

Custom addthis block