Kivunhoitolääketiede

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyyteen tähtäävä koulutus on tarkoitettu Suomen Hammaslääkäriliiton erikoishammaslääkärijäsenille, joilla on spesialiteetti suu- ja leukakirurgiassa, kliinisessä hammashoidossa tai oikomishoidossa.

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyyskoulutuksen tavoitteena on, että erikoishammaslääkäri sen suoritettuaan:

  • on perehtynyt sekä akuutin että kroonisen kivun hoidossa tarvittavaan teoreettiseen tietoon
  • kykenee itsenäisesti tutkimaan kipupotilaita halliten riittävän laajasti sekä vuorovaikutuksen kipupotilaan kanssa että erotusdiagnostiikan pohjautuen kliiniseen tutkimukseen sekä tarkoituksenmukaiseen lisätutkimusmetodien ja konsultaatioiden käyttöön
  • kykenee suunnittelemaan hoidon kokonaisuuden tuntien eri hoitomuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset
  • pystyy toimimaan oman erikoisalansa edustajana monialaisessa kipuklinikkatyöryhmässä
  • pystyy toimimaan kivunhoidon asiantuntijana
  • kykenee kivunhoidon kehittämis-, opetus- ja tutkimustyöhön

Erityispätevyyttä koskevat ohjeet ja vaatimukset löytyvät Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen kotisivulta. Lisätietoja antavat erityispätevyystoimikunnan jäsenet Marina Kuhlefelt, marina@hammasfreda.com ja Rosita Kantola, rosita.kantola@vshp.fi.

Hammaslääkäriliitto perii erityispätevyyden myöntämisestä 60 euron maksun. Saatuaan erityispätevyystoimikunnalta erityispätevyyden myöntämistä puoltavan päätöksen tulee hakijan suorittaa maksu Hammaslääkäriliiton tilille NDEAFIHH FI38 21 99 1800 1554 13, viitteeksi "Kivunhoitolääketieteen ep". Hammaslääkäriliitto lähettää hakijalle todistuksen erityispätevyyden myöntämisestä.

Erikoishammaslääkärien aiempien kivunhoitolääketieteen erityispätevyyskuulustelujen kysymykset löydät oikeassa reunassa olevan linkin kautta.

Hammaslääkäriliiton toimistossa kivunhoitolääketieteen erityispätevyyden asioita hoitaa tietotekninen sihteeri Seija Kokora.

Custom addthis block