Työvoimaselvitykset

Työvoimaselvityksillä tutkitaan terveyskeskusten ja yksityissektorin hammaslääkäritilannetta. Tulokset kertovat terveyskeskusten hammaslääkärivakanssien täyttöasteesta alueittain ja yksityishammaslääkärien vapaasta kapasiteetista eli mahdollisuudesta hoitaa nykyistä enemmän potilaita.

Hammaslääkäriliitto on tehnyt Työvoimaselvityksen vuosittain yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja KT Kuntatyönantajien kanssa. Selvityksiä on tehty vuodesta 2005. Tulokset toimivat virallisina tilastoina.

THL julkaise tiedot terveyskeskushammaslääkärivajeesta sairaanhoitopiireittäin Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetistä.

KT selvittää vuosittain sairaalahammaslääkärien työvoimatilannetta. 

Lääkäriliitto selvittää samaan aikaan vuosittain terveyskeskusten lääkäritilannetta.

Lisätietoa: erikoistutkija Jaakko Koivumäki, jaakko.koivumaki@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block