Työvoimaselvitykset

Työvoimaselvityksillä tutkitaan terveyskeskusten ja yksityissektorin hammaslääkäritilannetta. Tulokset kertovat terveyskeskusten hammaslääkärivakanssien täyttöasteesta alueittain ja yksityishammaslääkärien vapaasta kapasiteetista eli mahdollisuudesta hoitaa nykyistä enemmän potilaita.

Katso vuoden 2022 työvoimaselvityksen tulokset:

(Tulokset julkaistu 27.1.2023)

Hammaslääkärien työvoimaselvitys 2022: Terveyskeskukset (pdf)

Hammaslääkärien työvoimaselvitys 2022: Yksityinen sektori (pdf)

Hammaslääkäriliitto on tehnyt työvoimaselvityksiä vuosittain yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa. Selvityksiä on tehty vuodesta 2005.

THL julkaise tiedot terveyskeskushammaslääkärivajeesta sairaanhoitopiireittäin Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetistä.

KT selvittää vuosittain sairaalahammaslääkärien työvoimatilannetta. 

Lääkäriliitto selvittää samaan aikaan vuosittain terveyskeskusten lääkäritilannetta.

Lisätietoa: erikoistutkija Jaakko Koivumäki, jaakko.koivumaki@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block