Kannanotot ja lausunnot

Hammaslääkäriliitto ottaa aktiivisesti kantaa suun terveydenhuollon ajankohtaisiin asioihin ja lainsäädäntöön sekä terveyspolitiikkaan.

2023

15.3.2023 Hammaslääkäriliiton lausunto STM Selvitys hammaslääketieteen erikoisalojen ja erikoistumiskoulutuksen uudistamisesta ja suu- ja leukakirurgian erikoisaloista
8.3.2023 Hammaslääkäriliiton lausunto STM tartuntatautilaista
12.1.2023 Hammaslääkäriliiton asiantuntijalausunto virvoitusjuomaverosta
11.1.2023 Hammaslääkäriliiton lausunto StV valvontalaista 

 

2022

26.10.2022 Hammaslääkäriliiton lausunto VM virvoitusjuomaveron uudistamisesta
18.10.2022 Hammaslääkäriliiton lausunto STM hoitopaikan valinta
3.10.2022 Hammaslääkäriliiton lausunto STM yliopistollisten sairaaloiden tehtävistä, sivuviroista ja korvauksista
22.9.2022 Hammaslääkäriliiton lausunto STM erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarveraportista
21.6.2022 Hammaslääkäriliiton lausunto STM rajat ylittävästä terveydenhuollosta
17.6.2022 Hammaslääkäriliiton lausunto StV terveydenhuoltolain muuttamisesta 
25.3.2022 Hammaslääkäriliiton lausunto STM valvontalaista 
18.3.2022 Hammaslääkäriliiton lausunto STM asiakastietolaista

 

2021

20.12.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto STM perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta 
13.12.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto StV tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
10.12.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto STM asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 luonnoksesta
25.10.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto STM asiakastietojen käyttöoikeuksista
31.8.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä
21.6.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto THL:n laaturekisteristä
13.6.2021 Järjestöverkosto Lasten terveysfoorumin lausunto STM Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma
12.4.2021 Hammaslääkäriliiton lausunto STM covid-19-rokotusasetuksen muuttamisesta
25.3.2021 Hammaslääkäriliiton ja Lääkäriliiton asiantuntijalausunto: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä koskevan lain 17 §:n alihankintaa koskevaan säännökseen ja siitä esitettyihin perusteluihin.
28.1.2021  Hammaslääkäriliiton lausunto eduskunta StV sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen           

 

2020

7.12.2020 Hammaslääkäriliiton lausunto StV potilastietojen sähköinen käsittely
2.10.2020 Hammaslääkäriliiton lausunto StV asiakasmaksulaki
25.9.2020 Hammaslääkäriliiton lausunto STM sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistus                 
22.6.2020 Hammaslääkäriliiton lausunto LVM Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti
4.6.2020 Hammaslääkäriliiton kommentit THL Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti
1.4.2020 Hammaslääkäriliiton lausunto STM sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

 

2019

4.11.2019 Lausunto STM Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista 2020-2030
24.10.2019 Lausunto StV Peruspalvelujen kehittäminen ja tulevaisuuden sote-keskusohjelma
14.6.2019 Lausunto Säteilyturvakeskus toiminnanharjoittajan velvollisuuksista ja säteilylähteiden käytön säteilyturvallisuudesta
12.3.2019 Osaamiskoalition kannanotto: Suomen menestys riippuu osaamisesta – seuraavalla hallituksella käsissään kohtalon kortit 
1.3.2019 Lausunto verohallinnolle terveydenhuollon arvonlisävero-ohjeluonnoksesta 
24.1.2019   Lausunto eduskunta Stv HE asiakasmaksuista                                                                                

 

2018

14.12.2018 STM lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta
4.12.2018 STM lausunto erikoishammasteknikon toimenkuvan laajentamisesta
28.11.2018 STM lausunto sairausvakuutuslain muuttamisesta
26.11.2018 STM lausunto Asiakassetelin arvon määrittämisestä
23.10.2018 STM Lausunto Leikkaustoiminnan kriteereistä ilman yhteispäivystystä
10.10.2018 STM lausunto järjestämislakiin ehdotettavista muutoksista
27.9.2018 STM lausunto Hampaiston, kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien oikomishoidosta
21.9.2018 STM lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä
15.6.2018 STM lausunto suun terveydenhuollon suoran valinnan palvelujen asiakirjamalleista
30.5.2018 Eduskunta Työelämä- ja tasa-arvovlk, lausunto HE säteilylaista 
3.5.2018 Hammaslääkäriliiton lausunto ehdotuksesta erikoistumiskoulutuksen haku- ja valintamenettelyksi
18.4.2018 Eduskunta StV lausunto HE laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta
20.3.2018 STM lausunto rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosluonnoksista 
2.3.2018 STM lausunto kiireettömän leikkaustoiminnan kriteereistä
   

2017

15.12.2017 STM tiivistelmä valinnanvapauslaista 13.12.2017 annetusta lausunnosta
13.12.2017 STM lausunto valinnanvapauslaista
27.11.2017 STM lausunto säteilylain uudistukseen liittyvistä maksuista
19.10.2017 STM lausunto HE laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta
31.8.2017 STM lausunto VnA ionisoivasta säteilystä
25.8.2017 TEM lausunto kilpailulain muutoksesta
24.8.2017 OPH lausunto sote-alan perustutkinnon ammatillisen tutkinnon osien perusteista
15.8.2017 STM kommentit HE säteilylain kokonaisuudistuksesta
15.6.2017 STM lausunto VnA erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä
29.5.2017 Eduskunta StV lausunto tuotantolakiesityksestä
29.5.2017 Eduskunta StV lausunto valinnanvapauslakiesityksestä
7.4.2017 STM lausunto Rajat ylittävän terveydenhuollon ja sairausvakuutuslain muuttamisesta
17.3.2017 STM lausunto HE sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
16.1.2017 STM lausunto säteilylain kokonaisuudistuksesta                                                                

 

2016

22.12.2016 Kannanotto: Valinnanvapaus voi parantaa hoitoonpääsyä suun terveydenhuollossa
7.12.2016 STM lääkeasetus
17.11.2016 Eduskunta ST-vlk HE terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
9.11.2016 Lausunto HE maakuntauudistukseksi ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi
2.11.2016 STM kuulemistilaisuus valinnanvapaus Pöyry 
14.10.2016 STM terveydenhuoltolain muuttamisesta
14.9.2016 Hammaslääkäriliiton lausunto hammashoidon korvaustaksoista
26.4.2016 STM erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen arvioinnista vuoteen 2030
24.2.2016 Yksi elämä -järjestöt kannattavat sokeriveroa
9.2.2016 Lausunto STM itsehallintoaluejaon perusteet 

 

2015

26.11.2015 Lausunto STM VnA tartuntatautilaki
26.11.2015 Lausunto eduskunta StV sv-lakimuutos
9.11.2015 Lausunto eduskunta kunta- ja terveysjaosto arvio sv-leikkausten vaikutuksista
2.11.2015 Lausunto Kela sv-korvaustaksat (leikkaukset)
12.10.2015 Lausunto STM hallituksen esityksestä sv-lain muuttaminen (leikkaukset)
8.10.2015 Lausunto STM hallituksen esityksestä terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevasta lakimuutoksesta
28.9.2015 Lausunto STM hallituksen esityksestä tupakkalaiksi
28.1.2015 Lausunto eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista

 

2014

1.12.2014 Lausunto eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilölain muuttamisesta
19.11.2014 Lausunto STM sairausvakuutuslain sekä lääkelain 57 § ja 57 b§:n muuttamisesta
11.11.2014 Lausunto eduskunnalle esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta 
27.10.2014 Lausunto STM terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista
17.10.2014 Lausunto Kela hammashoidon sairausvakuutuskorvausten muuttamisesta
13.10.2014 Lausunto STM sote-järjestämislaista
2.9.2014 Lausunto STM tartuntatautilaista
25.8.2014 Lausunto STM esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
30.6.2014 Lausunto STM kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
27.6.2014 Lausunto STM erikois- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmästä ja ammattihenkilölaista
21.3.2014 Turun työaikajärjestelyt (liite)
12.2.2014 Lausunto eduskunnalle koskien sähköistä reseptiä

 

2013

13.11.2013 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
6.11.2013 Hammaslääkäriliiton lausunto THL:n aloitteeseen perusterveydenhuollon vahvistamiseksi ”Jonottamatta hoitoon”
4.11.2013 Hammaslääkäriliiton lausunto hallituksen esityksestä rajat ylittävästä terveydenhuollosta
18.10.2013 Hammaslääkäriliiton lausunto asetukseksi terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
10.10.2013 Hammaslääkäriliiton lausunto järjestämislakityöryhmän väliraporttiin
2.10.2013 Suun terveydenhuolto osana muuta sosiaali- ja terveydenhuoltoa
26.9.2013 Hammaslääkäriliiton kanta terveydenhoitoalan opiskelijoiden harjoitteluajan työterveyshuollosta
19.9.2013 Hammaslääkäriliiton kannanotto sähköisen reseptin säädösten valmisteluun
28.8.2013 Hammaslääkäriliiton lausunto luonnoksista hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, asetukseksi terveydenhuollon ammattihenkiöistä annetun asetuksen muuttamisesta sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta annettavaksi asetukseksi
28.6.2013 Hammaslääkäriliiton lausunto hallituksen esityksestä rajat ylittävästä terveydenhuollosta
19.6.2013 Vetoomus hammasteknikkokoulutuksen puolesta
13.5.2013 Hammaslääkäriliiton lausunto elohopeaa koskevasta Minamatan sopimuksesta
13.5.2013 Hammaslääkäriliiton aloite hammashoidon toimenpiteiden luokitusmuutoksista sv-korvauksissa
15.3.2013 Hammaslääkäriliiton lausunto stm:lle arviomuistiosta rajat ylittävästä terveydenhuollosta
11.3.2013 Lausunto stm:lle lääkekorvausjärjestelmän kehittämiseen
18.2.2013 Suomen Hammaslääkäriliitto ry:n lausunto Sokeriverotyöryhmän loppuraportista
29.1.2013 Hammaslääkäriliiton kanta valmisteilla olevan potilasdirektiivin korvausmalleihin

 

Aiemmat kannanotot ja lausunnot

Custom addthis block