Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka täytyy olla kunnossa kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Julkisen työnantajan palveluksessa oleville hammaslääkäreille työnantaja huolehtii potilasvakuutuksesta. Yksityishammaslääkärien tulee huolehtia itse potilasvakuutuksen ottamisesta ja vakuutus kannattaa ottaa Hammaslääkäriliiton kautta. Liiton kautta otettu potilasvakuutus on edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna.

Hammaslääkäriliiton kautta otettu potilasvakuututus on jäsenetu ja huomattavasti edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna. Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna vuodeksi 2019 edellyttää, että liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Liiton kautta otettuna potilasvakuutus maksaa 653 euroa vuodessa. Hinta on sama koko- ja osapäivätoimisille hammaslääkäreille sekä myös erityyppistä vastaanottotyötä tekeville. Vakuutus kattaa myös hammaslääkärin kanssa työskentelevät hammashoitajat, suuhygienistit ja opiskelijat.

Mikäli haluat ottaa potilasvakuutuksen liiton kautta tai et tarvitse potilasvakuutusta vuodelle 2019, ota heti yhteyttä liiton toimistoon Satu Kiviharjuun,  satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai lomakkeella.

Lue lisätietoja ja tarkempia ohjeita myös liiton jäsensivustolta.

Potilasvahinkojen korvauksiin liittyvistä asioista saa lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksesta.

Custom addthis block