Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka täytyy olla kunnossa kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Julkisen työnantajan palveluksessa oleville hammaslääkäreille työnantaja huolehtii potilasvakuutuksesta. Yksityishammaslääkärien tulee huolehtia itse potilasvakuutuksen ottamisesta ja vakuutus kannattaa ottaa Hammaslääkäriliiton kautta. Liiton kautta otettu potilasvakuutus on edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna.

Hammaslääkäriliiton kautta otettu potilasvakuutus on jäsenetu ja huomattavasti edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna.

Potilasvakuutusmaksuun tulee vuodelle 2020 15 prosentin korotus. Suureen korotukseen vaikuttaa muun muassa muutos potilasvakuutuskorvauksen etusijaissäännöksissä suhteessa muihin sosiaaliturvaetuuksiin, mikä aiheuttaa kustannuksia potilasvakuutusjärjestelmään. Muutoksesta aiheutuu korotustarve potilasvakuutusmaksuihin koko terveydenhuollon alalla.

Vakuutusmaksu on ryhmäetuvakuutuksen ulkopuolella yli kaksinkertainen ja leikkaavalla hammaslääkärillä jopa nelinkertainen liiton ryhmäetuvakuutukseen verrattuna.Vakuutus on samansuuruinen koko- ja osapäivätoimisille hammaslääkäreille sekä erityyppistä vastaanottotyötä tekeville. Se kattaa myös hammaslääkärin kanssa työskentelevät työsuhteiset hammashoitajat, suuhygienistit ja opiskelijat. Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna vuodeksi 2020 edellyttää, että liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Mikäli haluat ottaa potilasvakuutuksen liiton kautta tai et tarvitse potilasvakuutusta vuodelle 2020, ota heti yhteyttä liiton toimistoon Satu Kiviharjuun,  satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai lomakkeella.

 

Lue lisätietoja ja tarkempia ohjeita myös liiton jäsensivustolta.

 

Potilasvahinkojen korvauksiin liittyvistä asioista saa lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksesta.

Custom addthis block