Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka täytyy olla kunnossa kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Julkisen työnantajan palveluksessa oleville hammaslääkäreille työnantaja huolehtii potilasvakuutuksesta. Yksityishammaslääkärien tulee huolehtia itse potilasvakuutuksen ottamisesta ja vakuutus kannattaa ottaa Hammaslääkäriliiton kautta. Liiton kautta otettu potilasvakuutus on edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna.

Hammaslääkäriliiton kautta otettu potilasvakuutus on jäsenetu ja huomattavasti edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna.

Potilasvakuutusmaksuun tulee vuodelle 2020 15 prosentin korotus. Suureen korotukseen vaikuttaa muun muassa muutos potilasvakuutuskorvauksen etusijaissäännöksissä suhteessa muihin sosiaaliturvaetuuksiin, mikä aiheuttaa kustannuksia potilasvakuutusjärjestelmään. Muutoksesta aiheutuu korotustarve potilasvakuutusmaksuihin koko terveydenhuollon alalla.

Vakuutusmaksu on ryhmäetuvakuutuksen ulkopuolella yli kaksinkertainen ja leikkaavalla hammaslääkärillä jopa nelinkertainen liiton ryhmäetuvakuutukseen verrattuna.Vakuutus on samansuuruinen koko- ja osapäivätoimisille hammaslääkäreille sekä erityyppistä vastaanottotyötä tekeville. Se kattaa myös hammaslääkärin kanssa työskentelevät työsuhteiset hammashoitajat, suuhygienistit ja opiskelijat.

Potilasvakuutuksen tilaaminen

Ryhmäetuvakuutuksen vakuutuskausi on aina kalenterivuosi 1.1.–31.12.2020. Lasku maksetaan yhdessä erässä.

Liitosta on lähetetty viikolla 50 potilasvakuutuksen maksulomake niille jäsenille, joilla on ollut ryhmäetuvakuutus vuonna 2019 ja jota ei ole irtisanottu kirjallisesti.

Jos tarvitset uuden potilasvakuutuksen vuodelle 2020 liiton kautta ota heti yhteyttä liiton toimistoon Satu Kiviharjuun,  satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai lomakkeella.

Samoin, mikäli et ole saanut maksulomaketta, ota yhteyttä liiton toimistoon. Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna vuodeksi 2020 edellyttää, että liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Potilasvakuutuksen irtisanominen

Potilasvakuutus tulee automaattisesti voimaan 1.1.2020 alkaen kaikille vuonna 2019 ryhmäetuvakuutuksessa olleille, mikäli sitä ei ole irtisanottu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Irtisanominen tehdään kirjallisesti Satu Kiviharjulle, satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai lomakkeella.

Vakuutusmaksu viivästyskorkoineen on ulosottokelpoinen ja Pohjola Vakuutus vastaa vakuutusmaksujen perinnästä ja vakuutuksen irtisanomisesta.

Lue lisätietoja myös liiton jäsensivustolta.

Potilasvahinkojen korvauksiin liittyvistä asioista saa lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksesta.

Custom addthis block