Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka täytyy olla kunnossa kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Julkisen työnantajan palveluksessa oleville hammaslääkäreille työnantaja huolehtii potilasvakuutuksesta. Yksityishammaslääkärien tulee huolehtia itse potilasvakuutuksen ottamisesta ja vakuutus kannattaa ottaa Hammaslääkäriliiton kautta. Liiton kautta otettu potilasvakuutus on edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna.

Hammaslääkäriliiton kautta otettu potilasvakuutus on jäsenetu ja huomattavasti edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna. Hammaslääkäriliiton ryhmäetuvakuutuksen hinta säilyy samalla tasolla kuin kuluvana vuonna. Tarkemmat hintatiedot löytyvät yksityissektorin osiosta  jäsensivustolta.

Vakuutusmaksu on ryhmäetuvakuutuksen ulkopuolella yli kaksinkertainen ja leikkaavalla hammaslääkärillä jopa nelinkertainen liiton ryhmäetuvakuutukseen verrattuna.Vakuutus on samansuuruinen koko- ja osapäivätoimisille hammaslääkäreille sekä erityyppistä vastaanottotyötä tekeville. Se kattaa myös hammaslääkärin kanssa työskentelevät työsuhteiset hammashoitajat, suuhygienistit ja opiskelijat.

Potilasvakuutuksen tilaaminen

Ryhmäetuvakuutuksen vakuutuskausi on aina kalenterivuosi 1.1.–31.12.2022. Lasku maksetaan yhdessä erässä.

Liitosta lähetetään viikolla 50 potilasvakuutuksen maksulomake niille jäsenille, joilla on ollut ryhmäetuvakuutus vuonna 2021 ja jota ei ole irtisanottu kirjallisesti.

Jos tarvitset uuden potilasvakuutuksen vuodelle 2022 liiton kautta, ota heti yhteyttä liiton toimistoon Satu Kiviharjuun,  satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai lomakkeella.

Samoin, mikäli et ole saanut maksulomaketta, ota yhteyttä liiton toimistoon. Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna vuodeksi 2021 edellyttää, että liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Potilasvakuutuksen irtisanominen

Potilasvakuutus tulee automaattisesti voimaan 1.1.2022 alkaen kaikille vuonna 2021 ryhmäetuvakuutuksessa olleille, mikäli sitä ei ole irtisanottu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Irtisanominen tehdään kirjallisesti Satu Kiviharjulle, satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai lomakkeella.

Vakuutusmaksu viivästyskorkoineen on ulosottokelpoinen ja Pohjola Vakuutus vastaa vakuutusmaksujen perinnästä ja vakuutuksen irtisanomisesta.

Lue lisätietoja myös liiton jäsensivustolta.

Potilasvahinkojen korvauksiin liittyvistä asioista saa lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksesta.

Custom addthis block