Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka täytyy olla kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Julkisen työnantajan palveluksessa olevien hammaslääkärien työnantaja huolehtii potilasvakuutuksesta. Yksityishammaslääkärien tulee itse huolehtia potilasvakuutuksen ottamisesta. Vakuutus kannattaa ottaa Hammaslääkäriliiton kautta, jolloin se on edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä.

Hammaslääkäriliiton potilasvakuutus on jäsenetu ja huomattavasti edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettu.

Vuoden 2023 Hammaslääkäriliiton ryhmäetuvakuutuksen potilasvakuutusmaksu on 773 euroa.

Katso tarkemmat tiedot yksityissektorin osiosta liiton jäsensivuilta.

Vakuutusmaksu on ryhmäetuvakuutuksen ulkopuolella yli kaksinkertainen ja leikkaavalla hammaslääkärillä jopa nelinkertainen liiton ryhmäetuvakuutukseen verrattuna.Vakuutus on samansuuruinen koko- ja osapäivätoimisille hammaslääkäreille sekä erityyppistä vastaanottotyötä tekeville. Se kattaa myös hammaslääkärin kanssa työskentelevät työsuhteiset hammashoitajat, suuhygienistit ja opiskelijat.

Potilasvakuutuksen tilaaminen

Ryhmäetuvakuutuksen vakuutuskausi on kalenterivuosi 1.1.–31.12.2023. Lasku maksetaan yhdessä erässä.

Liitosta lähetetään viikolla 50 potilasvakuutuksen maksulomake niille jäsenille, joilla on ollut ryhmäetuvakuutus vuonna 2022 ja jota ei ole irtisanottu kirjallisesti.

Jos tarvitset uuden potilasvakuutuksen vuodelle 2023 liiton kautta, ota yhteyttä liiton toimistoon! 

Jos et ole saanut maksulomaketta, ota myös silloin heti yhteyttä liiton toimistoon. Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna vuodeksi 2023 edellyttää, että liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Yhteydenotot: Satu Kiviharju, satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai lomakkeella

Potilasvakuutuksen irtisanominen

Potilasvakuutus tulee automaattisesti voimaan 1.1.2023 alkaen kaikille vuonna 2022 ryhmäetuvakuutuksessa olleille, jos et ole irtisanonut sitä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Irtisanominen tehdään kirjallisesti Satu Kiviharjulle: satu.kiviharju@hammaslaakariliitto.fi tai lomakkeella

Vakuutusmaksu viivästyskorkoineen on ulosottokelpoinen. Pohjola Vakuutus vastaa vakuutusmaksujen perinnästä ja vakuutuksen irtisanomisesta.

Lisätietoja: liiton jäsensivuilta

Lisätietoja Potilasvahinkojen korvausasioista: Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta

Custom addthis block