Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka täytyy olla kunnossa kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöllä. Julkisen työnantajan palveluksessa oleville hammaslääkäreille työnantaja huolehtii potilasvakuutuksesta. Yksityishammaslääkärien tulee huolehtia itse potilasvakuutuksen ottamisesta ja vakuutus kannattaa ottaa Hammaslääkäriliiton kautta.

Hammaslääkäriliiton kautta otettuna potilasvakuutus on huomattavasti edullisempi kuin suoraan vakuutusyhtiöstä otettuna. Potilasvakuutuksen voivat ottaa vain jäsenmaksuvelvollisuutensa hoitaneet jäsenet. Potilasvakuutuksen saaminen jäsenetuna vuodeksi 2018 edellyttää, että Liiton kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu.

Liiton kautta otettuna potilasvakuutus maksaa 634 euroa vuodessa. Hinta on sama koko- ja osapäivätoimisille hammaslääkäreille sekä myös erityyppistä vastaanottotyötä tekeville.

Löydät tarkempia tietoja potilasvakuutuksesta ja sen ottamisesta liiton jäsensivustolta.

Potilasvahinkojen korvauksiin liittyvistä asioista saa lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksesta.

 

Custom addthis block