Järjestöjen tiedotteet ja kannanotot

Järjestöt ottavat kantaa työnjakoon.

Suomen Hammaslääkäriliitto, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ja Tehy pitävät toimivaa työnjakoa ja sen hallittua kehittämistä välttämättöminä, jotta suun terveydenhuollon palvelut voidaan turvata koko väestölle myös tulevaisuudessa. Järjestöt pitävät tärkeänä hyvien työnjakomallien kehittämistä, käyttöönottoa ja levittämistä. Järjestöt kannustavat jäseniään olemaan aktiivisesti mukana kehitystyössä.

Custom addthis block