Työhyvinvointi

Hammaslääkäriliitto tuottaa jäsenten työhyvinvointia tukevaa tietoa ja materiaalia sekä korostaa henkilöstön osallistamista suun terveydenhuollon ja työyhteisön kehittämistyöhön.

Osaaminen ja asiantuntijuus, kliininen autonomia ja mahdollisuus tarjota potilaille hyvää hoitoa ovat hammaslääkärin työhyvinvoinnin ydintä. Suuri työmäärä ja kiire, työn vastuullisuus sekä fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus puolestaan rasittavat.

Tunnistamalla kuormitustekijät voidaan työt suunnitella paremmin ja välttää epätarkoituksenmukaisia toimintatapoja. Toisaalta vahvistamalla työn ja työyhteisön voimavaratekijöitä voidaan ylläpitää ja edistää työntekijöiden hyvinvointia, hyvää työsuoritusta ja sitoutumista työhön. Ne auttavat selviytymään muutoksista ja työn kuormituksista.

Hyvän suun terveydenhuollon
työpaikan piirteitä:

  • Potilaat saavat hyvää hoitoa ja potilaiden ja henkilökunnan välinen vuorovaikutus toimii.
  • Jokainen tuntee ja on sitoutunut työyhteisön ja oman työnsä tavoittisiin ja ymmärtää oman työnsä merkityksen yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.
  • Jokainen on kiinnostunut työyhteisön asioista ja toimii yhteisten tavoitteiden edistämiseksi.
  • Jokaisella on mahdollisuus ja halu osallistua toiminnan kehittämiseen sekä yhteisöä koskevaan päätöksentekoon.
  • Työpaikalla vallitsee avoin luottamuksen, keskinäisen kunnioituksen ja välittämisen ilmapiiri. Kukin osaltaan vastaa työpaikan ilmapiiristä.
  • Työnteolle on asianmukaiset edellytykset.

Hyvä työpaikka -opas

Hammaslääkäriliiton Hyvä työpaikka -opas on tarkoitettu hammaslääkärien työhyvinvoinnin tueksi ja työkaluksi kaikille suun terveydenhuollon työpaikoille.

1
Ainutlaatuinen työhyvinvoinnin tutkimussarja

Työterveyslaitos on Hammaslääkäriliiton aloitteesta selvittänyt hammaslääkärien työhyvinvointia jo vuodesta 2003. Vuonna 2019 toteutettiin viides seurantatutkimus. Tutustu tuloksiin tästä.

 

1

Tiedostot

Custom addthis block