Järjestövalmius neuvottelujen tukena

Järjestövalmius on osa neuvottelutoimintaa. Löydät tältä sivulta ajankohtaiset tiedotteet JUKOn kuntasektorin työtaistelutoimista sekä linkin Hammaslääkäriliiton jäsensivuille, jonne olemme koonneet lakkoon liittyviä ohjeita sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Tältä sivulta löytyy myös ohje lakkoavustuslomakkeen tilaamiseen.

Hammaslääkäriliitto ylläpitää järjestövalmiutta yhteistyössä kaikkia lääkärijärjestöjä edustavan Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön kanssa.

Neuvottelu on aina ensisijainen keino sopimukseen pääsemiseksi, mutta työtaisteluvalmius on oltava olemassa, jos neuvottelut työnantajapuolen kanssa ajautuvat umpikujaan.

Lisätietoa työtaistelutoimista

JUKOn lakot alkavat neljässä kaupungissa (6.4.)

JUKO hylkäsi kunta-alan sovintoesityksen – lakot toteutumassa neljässä kaupungissa (31.3.)

Neljäs kunta-alan lakkovaroitus pääkaupunkiseudulle – hammaslääkärit mukana Vantaalla (21.3.)

JUKOn lakko siirtyy Jyväskylässä, Rovaniemellä, Tampereella ja Kuopiossa (17.3.)

Kunta-alan neuvotteluissa sovittelu jatkuu – kolmas lakkovaroitus Turkuun ja Ouluun (15.3.)

JUKO aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon – ei koske Lääkärisopimuksen piirissä olevia (14.3.)

Kunta-alan neuvottelut etenevät valtakunnansovittelijan johdolla – Tampereelle ja Kuopioon lakkovaroitus (11.3.)

JUKO jätti lakkovaroituksen – hammaslääkärit mukana Jyväskylässä ja Rovaniemellä (7.3.)

JUKO aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon – ei koske Lääkärisopimuksen piirissä olevia (2.3.)

Järjestövalmius tukee neuvotteluja (Hammaslääkärilehti 18.2.)

Lakkoon liittyviä ohjeita ja vastauksia

Lääkärisopimuksen osalta JUKOn kunta-alan lakot koskevat lakon piirissä olevien kaupunkien perusterveydenhuollon yksiköitä suun terveydenhuolto mukaan lukien. Lakko rajautuu vain terveysasemien ei-kiireellisen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottotoimintaan. Työnseisaus toteutetaan tavalla, joka ei uhkaa kenenkään henkeä ja terveyttä.

Kaikkiin lakon piirissä oleviin hammaslääkäreihin ollaan yhteydessä ennen mahdollisia lakkopäiviä.

Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta löytyy työtaistelutoimiin liittyviä ohjeita sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivuilla on ohjeita JUKOn kuntasektorin lakkoon ja ohjeita muiden ammattiliittojen työtaistelutoimien varalle.

Katso lakko-ohjeita ja vastauksia jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen).

Lisätietoja: toimisto@hammaslaakariliitto.fi

Lakkoavustuksen hakeminen

Lakon ajalta ei makseta lakossa olijoille palkkaa, mutta Hammaslääkäriliiton jäsen voi hakea liitolta lakkoavustusta. Liitto tarkistaa hakemukset ja lakossa olleiden tiedot. Lakkoavustusta haetaan neljän viikon kuluessa lakkopäivistä.

Sähköisen lomakkeen tilaukset: toimisto@hammaslaakariliitto.fi tai ira.peurakoski@hammaslaakariliitto.fi

 

Tarkempia tietoja täydennetään sivuille tarvittaessa tilanteen mukaan.

Custom addthis block