Neuvottelukierros 2022

Nykyisen Lääkärisopimuksen voimassaolo päättyi helmikuun lopussa. Neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat käynnissä. Keväällä työmarkkinoilla on neuvoteltu myös valtion ja yliopistojen työntekijöitä koskevista virka- ja työehtosopimuksista, joista on jo päästy sopuun. Lisäksi kevään aikana käydään Hammaslääkäriliiton ja YTHS:n väliset sopimusneuvottelut. Päivitämme tälle sivulle kaikki neuvottelukierrosta koskevat uutiset ja tiedotteet.

Lääkärisopimus

Neuvottelut Kunnallisesta Lääkärisopimuksesta (LS) ovat parhaillaan käynnissä. Nykyisen sopimuksen voimassolo päättyi 28.2.

Kunnissa työskenteleville hammaslääkäreille tärkeitä asioita ovat erityisesti toimenpidepalkkiojärjestelmän kehittäminen ja säännöllisen työajan sijoittaminen. Lisäksi Hammaslääkäriliitto pitää neuvotteluissa esillä työhyvinvointiasioita, vaikka niistä ei varsinaisesti sopimuksessa sovita.

Lääkärisopimuksesta neuvottelevat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ (ent. Lääkärikartelli). Kaikki LNJ:n jäsenjärjestöt Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto osallistuvat neuvotteluihin.

Samaan aikaan Lääkärisopimuksen kanssa neuvotellaan Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES), jota sovelletaan myös hammaslääkäreihin siltä osin kuin Lääkärisopimuksessa on todettu.

Sovintoehdotuksen kaaduttua kunta-alan neuvottelujen jatko on auki (11.5.)

Vantaan hammaslääkärit mukana kunta-alan lakossa (Hammaslääkärilehti 3.5.)

Pääkaupunkiseudun lakot siirtyvät toukokuulle - koskee hammaslääkäreitä Vantaalla

Kunta-alan lakko alkaa Tampereella ja Kuopiossa – ensi viikon pääkaupunkiseudun lakko koskee hammaslääkäreitä Vantaalla (12.4.)

JUKOn lakot alkavat neljässä kaupungissa (6.4.)

JUKO hylkäsi kunta-alan sovintoesityksen – lakot toteutumassa neljässä kaupungissa (31.3.)

Neljäs kunta-alan lakkovaroitus pääkaupunkiseudulle – hammaslääkärit mukana Vantaalla (21.3.)

JUKOn lakko siirtyy Jyväskylässä, Rovaniemellä, Tampereella ja Kuopiossa (17.3.)

Kunta-alan neuvotteluissa sovittelu jatkuu – kolmas lakkovaroitus Turkuun ja Ouluun (15.3.)

Kunta-alan neuvottelut etenevät valtakunnansovittelijan johdolla – Tampereelle ja Kuopioon lakkovaroitus (11.3.)

JUKO jätti lakkovaroituksen – hammaslääkärit mukana Jyväskylässä ja Rovaniemellä (7.3.)

Kunta-alan sopimusneuvottelut keskeytyivät 28.2. – Lääkärisopimusneuvottelut myös katkolla

Hammaslääkäreille tärkeät asiat esillä kunta-alan neuvotteluissa (Hammaslääkärilehti 18.2.)

Järjestövalmius tukee sopimusneuvotteluja (Hammaslääkärilehti 18.2.)

Lääkärisopimusneuvottelut starttasivat tammikuussa (Hammaslääkärilehti 27.1.22)

Toimenpidepalkkiot – mitä, missä, milloin?, Nora Savanheimo (Hammaslääkärilehti 10.12.21)

Lääkärisopimusneuvotteluja pohjustetaan jo (Hammaslääkärilehti 19.11.21)

Kunta-alan pääsopimus

Kunta-alan pääsopimuksen (KVTES) neuvotteluissa hammaslääkäreitä ja muita lääkäriryhmiä edustaa akavalaisten Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö on JUKOn jäsen.

Kaikkien kuntasopimusten voimassaolo päättyi 28.2. Neuvotteluihin etsitään parhaillaan ratkaisua valtakunnansovittelijan johdolla.

Seuraa JUKOn tiedotusta neuvottelujen etenemisestä: www.juko.fi

Valtio

Valtiolle on neuvoteltu uusi virka- ja työehtosopimus maaliskuun alussa. Valtion työehtosopimusneuvotteluissa hammaslääkäreitä ja muita lääkäriryhmiä edustaa akavalaisten Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö on JUKOn jäsen.

JUKO: Valtion 78 000 palkansaajalle uusi virka- ja työehtosopimus – palkankorotus kaikille (3.3.2022)

Lisätietoa valtion neuvottelujen taustoista JUKOn sivuilta.

Yliopistot

 

Yliopistosektorin työehtosopimusneuvotteluissa hammaslääkäreitä ja muita lääkäriryhmiä edustaa akavalaisten Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö on JUKOn jäsen.

Yliopistojen palkansaajille työehtosopimus (8.4.)

JUKO: Yliopistojen yleinen työehtosopimus päättyy 31. maaliskuuta (28.3.)

JUKO: Työaikakeskustelu jatkui yliopistoneuvotteluissa (10.3.)

JUKO: Neuvottelut yliopistojen työehdoista jatkuivat – Luottamusmiehet paikallisessa sopimisessa paljon vartijoina (18.2.)

JUKO: Neuvottelut yliopistojen työehtosopimuksesta alkoivat perjantaina (11.2.)

YTHS

YTHS:n hammaslääkärien työehtoja koskeva sopimus päättyi maaliskuussa 2022.  Hammaslääkäriliitto neuvottelee sopimuksesta suoraan YTHS:n kanssa.

Kuntasektorin neuvottelujen tilanne vaikuttaa myös YTHS:n neuvotteluihin.

Mehiläinen Länsi-Pohja

Mehiläinen Länsi-Pohjan lääkärien ja hammaslääkärien työehtoja koskeva sopimus päättyy huhtikuun lopussa. Sopimuksesta neuvottelee Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ.

Kuntasektorin neuvottelujen tilanne vaikuttaa myös Mehiläinen Länsi-Pohjan sopimuksen neuvotteluihin.

Hammaslääkäriliiton Neuvottelu-ABC

Tutustu tästä työmarkkinaneuvotteluiden peruskäsitteisiin.

Custom addthis block