Laatuvinkkejä toiminnan kehittämiseksi

Jokaisen organisaation on luotava toimintaansa sopiva ja sitä tukeva laadukas toimintajärjestelmä eli laadunhallintajärjestelmä. Toiminnan sisältö ja tavoitteet on määriteltävä organisaation lähtökohdista, asiakkaiden tarpeista ja omasta toimintaympäristöstä käsin. Kaikkea ei kuitenkaan onneksi tarvitse keksiä itse, sillä erilaisia malleja ja työkaluja toiminnan hallintaan on jo valmiina olemassa.

Vastaanoton toimintajärjestelmä

Hammaslääkäriliitto tukee suun terveydenhuollon vastaanottojen toiminnan kehittämistä tekemällä tunnetuksi laadunhallintatyötä ja -tapoja sekä tuottamalla sitä edistävää materiaalia. Hammaslääkärilehdessä on julkaistu vastaanoton toiminnan kehittämistä tukeva kahdeksanosainen vinkkisarja. Sarjan vinkeistä muodostuu vastaanoton toimintajärjestelmän keskeiset alueet kattava kokonaisuus. Vinkit on laadittu pääasiassa pienten yksityisvastaanottojen näkökulmasta, mutta ne soveltuvat kaikkien vastaanottojen hyödynnettäviksi. Linkit artikkeleihin löydät sivun oikeasta reunasta.

Toimintajärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu rakenteista, voimavaroista, säännöistä ja toimintatavoista. Toimintajärjestelmän suunnitteluun kannattaa panostaa, jotta toiminta olisi hallittua ja asiakkaan saama palvelu ennakoitavissa olevaa ja tasalaatuista. Sujuva toiminta on tuloksellista ja taloudellisesti tuottavaa, ja henkilökunta jaksaa ja viihtyy työssään.

Laadunhallintajärjestelmäksi toimintajärjestelmän tekee systemaattisuus: laadunhallintajärjestelmä luodaan varmistamaan, että organisaatio ja sen tuottamat palvelut täyttävät niihin kohdistetut vaatimukset ja odotukset. Laadunhallintajärjestelmä pyrkii takaamaan, että asiakas saa, mitä hänelle on luvattu ja järjestelmä auttaa myös kehittämään toimintaa. Järjestelmää voidaan käyttää myös uuden työntekijän perehdytyksessä. Nykyään laatujärjestelmissä korostetaan organisaation laadukasta johtamista.

Erilaisille laadunhallinta-järjestelmille yhteisiä piirteitä ovat:

  • asiakaskeskeisyys
  • johtaminen
  • ihmisten osallistuminen
  • prosessit
  • systeemiajattelu
  • tosiasioihin perustuva päätöksenteko
  • ennalta ehkäisy, oppiminen ja jatkuva parantaminen

Lisää laatuun liittyvää tietoa on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen -sivustolle.

1
Mitä on prosessien kehittäminen?

Prosessien kehittäminen on toiminnan laadunhallinnan kulmakivi. Yleensä aloitetaan tunnistamalla ja kuvaamalla oman toiminnan prosessit. Kuvausmenetelmiä on useita. Tärkeää on, että asiakas on kuvauksissa keskeisellä paikalla. Prosessien kuvaaminen kannattaa aloittaa toiminnan keskeisistä prosesseista tai prosessista, jossa esiintyy ongelmia. 

Prosessikuvauksen yhteydessä mietitään, miten prosessia voisi kehittää ja virtaviivaistaa. Etsitään vähintään yksi prosessin sujumista peilaava mittari ja asetetaan tavoite kyseiselle toimintaprosessille. Kun prosessikuvauksia on useita, voidaan tarkastella prosessien välisiä rajapintoja.

Custom addthis block