Laadunedistäjä-kunniamaininta

Hammaslääkäriliitto myöntää joka toinen vuosi Laadunedistäjä-kunniamaininnan henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan edistää hyvää laatua, potilasturvallisuutta ja/tai eettistä ajattelua suun terveydenhuollossa sekä esimerkillään kannustaa myös muita alalla toimivia. Toiminta voi olla pitempiaikaista tai yksittäinen teko.

Laadunedistäjä-kunniamaininnan tavoitteena on:

  • edistää laadunhallintaa hammaslääkärivastaanotolla
  • toimia esimerkkinä ja kannustaa laadunhallintatyöhön

Ensimmäinen kunniamaininta myönnettiin vuonna 2003. Aluksi se jaettiin vuosittain, nyt joka toinen vuosi. Vuoteen 2019 asti kunniamaininnan nimi oli Vuoden Laadunedistäjä.

Ehdotuksia voivat tehdä liiton jäsenten lisäksi myös muut. Kirjalliset ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa 15.9. mennessä Hammaslääkäriliiton eettiselle valiokunnalle osoitteeseen outi.hautamaki@hammaslaakariliitto.fi. Kunniamaininnan saaja julkistetaan Hammaslääkäripäivillä.

Kunniamainintoja on myönnetty esimerkiksi näistä ansioista:

  • pitkäjänteinen suun terveydenhuollon laadunhallintaprojekti
  • hammaslääkärien kouluttaminen laadunhallintaan
  • laadunhallinnan työkalujen kehittäminen
  • kliinisen hammashoidon parantaminen teknisiä apuvälineitä kehittämällä
  • laatutyö tietyn suun terveydenhuollon osa-alueen kehittämiseksi

Laadunedistäjä 2021 -kunniamaininta EHL Kaj Rönnbergille

Laadunedistäjä 2021 -kunniamaininta myönnettiin EHL Kaj Rönnbergille. Hänet palkittiin pitkäaikaisesta suun terveydenhuollon laadunedistämistyöstä. Hän on ollut mm. käynnistämässä sosiaali- ja terveydenhuollon ISO 9000 -standardin mukaisen pätevyyden ylläpitoa sekä laatujärjestelmien arviointityötä ja kiersi kouluttamassa suun terveydenhuollon julkisia ja yksityisiä toimijoita laadunhallinnasta kymmeniä vuosia. Hän on toiminut lukuisissa suun terveydenhuollon laadunedistämisen työryhmissä, ja Hammaslääkäriliiton Laatuneuvoston puheenjohtajana hän toimi 1996–2004 sekä eettisen valiokunnan laadunedistämisen asiantuntijana 2004–2020.

1
Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininnat

2003 Ulla-Maija Saarni

2004 Kari Ulvio

2005 Anne Komulainen

2006 Taina Remes-Lyly

2007 Seija Hiekkanen

2008 Marjo Väkiparta

2009 Kirsti Hurmerinta ja HUSUKE:n moniammattillinen asiantuntijatiimi

2011 Eija Könönen

2013 Tuija Palin-Palokas

2015 Nora Hiivala

2017 Pekka Kangasniemi

2019 Käypä hoito -toiminta

2021 Kaj Rönnberg

Custom addthis block