Laadunedistäjä-kunniamaininta

Hammaslääkäriliitto myöntää Laadunedistäjä-kunniamaininnan henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan edistää hyvää laatua, potilasturvallisuutta ja/tai eettistä ajattelua suun terveydenhuollossa sekä esimerkillään kannustaa myös muita alalla toimivia. Toiminta voi olla pitempiaikaista tai yksittäinen teko. Seuraava Laadunedistäjä julkistetaan Hammaslääkäripäivillä 11.11.2021.

Laadunedistäjä-kunniamaininnan tavoitteena on:

  • edistää laadunhallintaa hammaslääkärivastaanotolla
  • toimia esimerkkinä ja kannustaa laadunhallintatyöhön

Ensimmäinen kunniamaininta myönnettiin vuonna 2003. Aluksi se jaettiin vuosittain, nyt joka toinen vuosi. Vuoteen 2019 asti kunniamaininnan nimi oli Vuoden Laadunedistäjä.

Ehdotuksia voivat tehdä liiton jäsenten lisäksi myös muut. Kirjalliset ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa 15.9.2021 mennessä Hammaslääkäriliiton eettiselle valiokunnalle osoitteeseen outi.hautamaki@hammaslaakariliitto.fi. Kunniamaininnan saaja julkistetaan Hammaslääkäripäivillä.

Kunniamainintoja on myönnetty esimerkiksi näistä ansioista:

  • pitkäjänteinen suun terveydenhuollon laadunhallintaprojekti
  • hammaslääkärien kouluttaminen laadunhallintaan
  • laadunhallinnan työkalujen kehittäminen
  • kliinisen hammashoidon parantaminen teknisiä apuvälineitä kehittämällä
  • laatutyö tietyn suun terveydenhuollon osa-alueen kehittämiseksi

Vuoden 2019 Laadunedistäjä -kunniamaininta Käypä hoito -toiminnalle

Vuoden 2019 Laadunedistäjä -kunniamaininta myönnettiin Käypä hoito -toiminnalle. Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian valmistelemiin Käypä hoito -suosituksiin on koottu laajasti tieteellinen ja puolueeton tutkimusnäyttö, jota yksittäisen kliinikon olisi muuten vaikea hallita. Tämä kaikkiaan jo 25 vuotta jatkunut ansiokas työ tieteellisten tutkimustulosten tulkitsemiseksi käytännönläheisiksi hoitosuosituksiksi on tuottanut vakaan ohjepaketin paitsi käytännön työtä tekeville kliinikoille myös terveydenhuollon toiminnan suunnittelijoille ja potilaille. Erityisesti hammaslääketieteen alan suositukset ovat vaikuttaneet paljon hammaslääkärien kliiniseen työhön ja hoitokäytäntöihin, hoidon laatuun ja hammaslääkärien mahdollisuuksiin päivittää omaa osaamistaan.

1
Vuoden Laadunedistäjä -kunniamaininnat

2003 Ulla-Maija Saarni

2004 Kari Ulvio

2005 Anne Komulainen

2006 Taina Remes-Lyly

2007 Seija Hiekkanen

2008 Marjo Väkiparta

2009 Kirsti Hurmerinta ja HUSUKE:n moniammattillinen asiantuntijatiimi

2011 Eija Könönen

2013 Tuija Palin-Palokas

2015 Nora Hiivala

2017 Pekka Kangasniemi

2019 Käypä hoito -toiminta

Custom addthis block