Laatu ja potilasturvallisuus

Hammaslääkäriliitto toimii laadun ja potilasturvallisuuden edistämiseksi suun terveydenhuollossa. Liitto on osallistunut laatuun liittyvien ohjeistusten laadintaan ja kurssien järjestämiseen. Hammaslääkäriliiton Laadunedistäjä-kunniamaininta nostaa esille laatutyön tekijöitä. Kunniamaininta myönnetään joka toinen vuosi yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle, joka edistää laatua, potilasturvallisuutta ja/tai eettistä ajattelua suun terveydenhuollossa kannustaen näihin myös muita alalla toimivia.

 

 

 

 

 

Custom addthis block