Lääkärisopimusneuvottelut 2020 päätökseen

Pitkään jatkunut kaikkia kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia koskeva neuvottelukierros on saatu vihdoinkin päätökseen. Myös uusi sekä terveyskeskus- että sairaalahammaslääkäreitä koskeva Lääkärisopimus astuu voimaan takautuvasti 1.4.2020.

Uusi Lääkärisopimus saatiin solmittua

Pääpiirteet sopimusratkaisusta, mm. KVTES-ratkaisusta poikkeavat yleiskorotusprosentit, kiky-tuntikompensaatio ja työajan sijoittelu: lue lisää tästä.

Aiemmin tapahtunutta

Valtakunnansovittelijan esitys kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi kaatui 30.4., koska kaikki osapuolet eivät sitä hyväksyneet. Sovintoesityksen kaaduttua kaatui myös Lääkärisopimusta koskevissa neuvotteluissa saavutettu neuvottelutulos. Vapunaattona kaatuneita työehtoneuvotteluja jatkettiin maanantaista 18.5. alkaen.

Neuvottelujen ja yhteiskunnallisen tilanteen haasteellisuuden vuoksi neuvotteluosapuolet pyysivät 31.3. valtakunnansovittelijalta apua kunta-alan uusia työ- ja virkaehtosopimuksia ja kunnallista pääsopimusta koskeviin neuvotteluihin. Sovitteluun ei liittynyt työtaistelu-uhkaa, vaan kyseessä oli osapuolten yhdessä pyytämä vapaaehtoinen sovittelu. Sovittelu alkoi 1.4., ja 27.4. valtakunnansovittelija antoi sovintoesityksen, johon osapuolten tuli antaa vastauksensa 30.4. klo 12 mennessä.

Alakohtaisista sopimuksista, Lääkärisopimus mukaan lukien, neuvoteltiin viimeiseen hetkeen saakka ja neuvottelutulos saavutettiin. Sovittelijan esittämä ratkaisu sisällytettiin Lääkärisopimukseen erikseen osapuolien sopimalla tavalla, jossa oli huomioitu mm. työaikalain vaikutukset, sillä Lääkärisopimukseen piti soveltaa kustannusraamiltaan sovittelijan esitystä.

Kaikki kuntaneuvottelujen osapuolet eivät kuitenkaan hyväksyneet valtakunnansovittelijan esitystä. Hammaslääkäriliiton, Lääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton hallinnot olivat jo hyväksyneet Lääkärisopimusta koskevan neuvottelutuloksen, mutta sekin kaatui valtakunnansovittelijan sovintoesityksen kaaduttua. Näin ollen Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta 2018−2019 ja kunta-alan sopimusmääräyksiä noudatetaan sellaisenaan jälkivaikutuksen nojalla, kunnes uusista sopimuksista päästään ratkaisuun.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edellytti välittömästi sopimusesityksen kaaduttua, että kriisiytyneessä kuntasovittelussa ryhdytään valmistelemaan erillisratkaisua, kun valtakunnansovittelijan sovintoesitys ei käynyt kaikille osapuolille. Neuvottelujen jatkamisesta päättää kuntatyönantaja.

Sovittelijan esitykseen voi tutustua JUKOn sivuilla. Kunta-ala olisi saanut muun muassa yleisen tason mukaiset korotukset 23 kuukauden sopimuksessa. Sovittelijan esittämä ratkaisu sisällytettiin Lääkärisopimukseen erikseen osapuolten sopimalla tavalla huomioiden mm. työaikalain vaikutukset.

Lääkärisopimusneuvottelut ja kaikki muut julkisalojen palkansaajia koskevat neuvottelut kuntien, valtion, yliopistojen palkansaajien työehdoista alkoivat tammi–helmikuussa. Kaikki julkisalojen virka- ja työehtosopimukset päättyivät maaliskuun lopussa. Valtiolle ja yliopistoihin saatiin neuvoteltua uudet työehtosopimukset maalis−huhtikuun vaihteessa.

Julkisen sektorin neuvottelukierros on ollut vaikea, koska kuntien taloudellinen tilanne on haastava ja laajoja muutostarpeita on paljon. Lisäksi työnantajien ja palkansaajien pääsopijajärjestöillä on vastakkaiset näkemykset kiky-tuntien poistosta.

JUKOn tiedote: Tilannekuva - työmarkkinaneuvottelut nyt (20.3.2020)

Lääkärisopimuksessa sovittavia asioita on paljon

  • Lääkärisopimuksesta neuvottelevat kaikkia lääkäriryhmiä (hammaslääkärit, lääkärit ja eläinlääkärit) edustava Lääkärikartelli sekä kuntatyönantajia edustava KT Kuntatyönantajat.
  • Neuvoteltavien asioiden kirjo on nyt poikkeuksellisen laaja.
  • Keskeisenä asiana ovat 1.1.2020 voimaan tulleen työaikalain vaikutukset työaika- ja päivystysmääräyksiin.
  • Työaikamääräyksien osalta Lääkärikartellin tavoitteena on kokonaisuudistus. Neuvotteluissa työaika saattaa nousta jopa palkkausta haastavammaksi kysymykseksi. Kuntatyönantajan toiveissa on säännöllisen työajan levittäminen iltoihin.
  • Neuvotteluissa on ratkaistava, miten päivystys jatkossa järjestetään uuden työaikalain myötä.
  • Palkankorotustaso määräytyy Lääkärisopimuksessa kuntasektorin yleisen tason mukaan, mutta palkankorotusvarojen kohdentamisesta sovitaan Lääkärisopimuksen sisällä.
  • Lisäksi palkkausrakenne ja toimenpidepalkkiot sekä työoloihin ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat neuvotteluissa keskeisiä asioita.

Lisätietoa julkisen sektorin edunvalvonnasta Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta (kirjautuminen jäsentunnuksilla).

JUKO edustaa neuvotteluissa kaikkia akavalaisia

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa laajaa joukkoa akavalaisia julkisen sektorin työntekijöitä. Myös Lääkärikartelli on JUKOn jäsen.

JUKO tavoittelee sopimusneuvotteluissa ostovoimaa tukevia, korkeakoulutusta edellyttävien tehtävien palkkatasoa parantavia ja palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjaavia korotuksia. Pitkäjänteinen, sopimuskauden yli voimassa oleva palkkaohjelma ja lisärahoituksen kanavoiminen palkkausjärjestelmiin on JUKOn tavoitteena.

JUKO myös edellyttää, että kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys poistuu tai tunneista maksetaan riittävä korvaus. Lisäksi JUKO nostaa tavoitteiksi työhön liittyvän matkustamisen muuttamisen työajaksi tai korvaamisen muutoin, uudenlaiset perhevapaat (esim. mahdollisuuden saattohoitovapaaseen), asiantuntijatyön johtamisen, työhyvinvoinnin sekä osaamisen ja henkilöstöedustajien aseman kehittämisen.

Lisätietoa JUKOn sivuilta.

Neuvottelu-ABC

Tutustu työmarkkinaneuvotteluiden peruskäsitteisiin tästä.

1
Ajankohtaista neuvottelukierroksella

Päivitämme neuvottelutilannetta koskevat uutiset ja tiedotteet neljän otsikon alle. Otsikkoa klikkaamalla pääset lukemaan kaikki sitä sektoria koskevat neuvottelu-uutiset:     

Kunta / Kunnallinen lääkärisopimus

Valtio

Yliopistot

Yleistä neuvottelukierroksesta

Custom addthis block