Kanta-palvelujen käyttöönotto

Kanta-palvelut ovat julkisia palveluita, jotka muodostavat lainsäädäntöön perustuvan palvelukokonaisuuden. Ne on otettu terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten käyttöön vaiheittain vuodesta 2010 alkaen.

Mitkä Kanta-palvelut?

  • Potilastiedon arkisto
  • Resepti-palvelu
  • Lääketietokanta
  • Tiedonhallintapalvelu
  • Omakanta
  • Kelain
  • Terveydenhuollon todistusten välityspalvelu

Kanta-palvelut käyttöön suun terveydenhuollossa

Sähköinen lääkemääräys tuli pakolliseksi koko terveydenhuollossa vuoden 2017 alussa. Silloin myös yksittäisten lääkärien ja hammaslääkärien sekä pienten asemien (alle 5 000 reseptiä vuodessa) oli siirryttävä sähköiseen lääkemääräykseen.

Nyt paperi- ja puhelinreseptiä voi käyttää enää vain häiriö- ja poikkeustilanteissa. Pro auctore -reseptit tehdään kuitenkin edelleen paperisina.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto on alkanut

Julkiset ja yksityiset suun terveydenhuollon organisaatiot ovat aloittaneet potilastietojensa arkistoinnin valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon.

Potilastietojen sujuva liikkuminen terveydenhuollon palveluntuottajien välillä on keskeistä myös tulossa olevassa sote-uudistuksessa. Siksi palveluntuottajien on syytä ottaa Kanta-palvelut käyttöön ajoissa.

Lue lisää Kanta-palvelujen käyttöönotosta liiton jäsensivuilta (kirjautuminen jäsentunnuksilla)

Jäsensivuilta löydät myös ohjelmistotoimittajien tiedot potilastietojärjestelmien Kanta-valmiudesta.

Custom addthis block