Hammaslääkärit ja koronavirus

Tältä sivulta löydät tietoa ja ohjeita koronavirusepidemian vaikutuksista hammaslääkärien työhön, palvelussuhteen ehtoihin ja vastaanottotoimintaan. Sivulle on koottu viranomaisohjeita ja Hammaslääkäriliiton kokoamia tietoja eri sektoreilla työskenteleville jäsenille. Katso myös liiton vastaukset hammaslääkärien usein kysymiin kysymyksiin. Päivitämme uutta tietoa ja vastauksia tilanteen edetessä.

1. Viranomaisohjeet

Tarkennetut ohjeet suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Työterveyslaitoksen sivuilla on 3.4. julkaistu tarkennetut ohjeet suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana. Ohjeen aiheina mm. potilasohjaus, suojautuminen, vastaanoton hygienia ja toimenpiteiden suorittaminen. Ohje on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston Virologian osaston, HYKS:n Suu- ja leukasairauksien linjan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Työterveyslaitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asiantuntijoiden kanssa.

Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Käytännön ohjeita suun terveydenhuollon toimijoille koronavirustilanteeseen varautumiseksi

STM on antanut käytännön ohjeita suun terveydenhuollon toimijoille koronavirustilanteeseen varautumiseksi. Hammaslääkäriliitto on osallistunut ohjeiden valmisteluun yhdessä STM:n, THL:n ja Kuntaliiton kanssa. Viimeisin päivitys ohjeeseen on tehty 24.3.

STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar med anledning av coronavirusläget (STM)

Ohjeet COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta

THL on 3.4. julkaissut ohjeet COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta. Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöihin on tärkeää kirjata, jos hoidossa olevalla potilaalla on COVID-19-virusinfektio tai sen epäily.  Diagnoosikoodien oikealla kirjaamisella varmistetaan, että tiedot ovat käytettävissä epidemiaseurannassa ja muussa raportoinnissa.

Ohje COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta suun terveydenhuollossa

2. Liiton ohjeita hammaslääkäreille

Olemme koonneet koronavirustilanteeseen liittyviä tietoja ja ohjeita eri sektoreilla työskenteleville hammaslääkäreille.

Toimintaohje lomautustilanteessa

Toimintaohje jäsenmaksualennuksen hakemiseen

Töissä kuntasektorilla

Muutokset tehtävissä

Palkkaus ja toimenpidepalkkiot

Lomauttaminen kunnissa ja kuntayhtymissä

Karanteeni ja sairastuminen (kuntasektori)

Hammaslääkärin omaan tilanteeseen liittyvät kysymykset

JUKO on kokoonnut luottamusmiehille tietopaketin koronavirusepidemiaan liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista. Paketti on jaettu aikaan ennen ja jälkeen valmiuslain. Katso ohjeistus JUKOn sivuilta.

Työsuhteessa yksityisellä

Yksityisvastaanotoilla työskentelevien työntekijöiden lomauttaminen

Työsuhteisen yksityishammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Yrittäjänä

Koronavirus voi vaikuttaa yksityisvastaanoton toimintaan ja yrittäjän tilanteeseen monella tavalla. Vastaanotolle voi esimerkiksi tulla oirehtivia potilaita, henkilökunta voi sairastua, potilasmäärä laskea tai epidemian edetessä vastaanotto voidaan joutua väliaikaisesti sulkemaan.

Katso yksityisvastaanottojen toimintaan liittyviä asioita tästä

Yrittäjähammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Työttömyysturva

Koronaepidemian vuoksi pienentyneet potilasmäärät lisäävät lomautusuhkaa myös suun terveydenhuollossa.

  1. Palkansaajina toimivat hammaslääkärit voivat liittyä Lääkärien työttömyyskassaan. Kassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Lääkärien työttömyyskassan jäsenyys ei sisälly Hammaslääkäriliiton jäsenyyteen, vaan kassaan pitää liittyä itse.  
  2. Päätoimiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Suomen yrittäjäin työttömyyskassassa: www.syt.fi

Lisätietoa liiton sivuilta: Työttömyyskassan jäseneksi

Valmiuslaki

Valmiuslain tarkoituksena on suojata väestöä poikkeusoloissa. Lakiin sisältyy oikeus määrätä terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvelvollisuudesta.

Tietoa valmiuslaista ja sen vaikutuksista terveydenhuoltoon 

Akava: Mitä työntekijän tulisi tietää koronaviruksen vaikutuksesta työntekoon?

Työmarkkinakeskusjärjestömme Akava on koonnut sivuilleen yleisiä ohjeita työyhteisöille. Työpaikoilla on tärkeää keskustella asioista yhdessä ja tehdä tarvittavia linjauksia. Lue lisää Akavan sivuilta. 

Hammaskollegassa voit konsultoida koronatilanteesta

  • Liiton Hammaskollega-palveluun on lisätty uusi Korona-osio, jossa hammaslääkärit voivat konsultoida ja keskustella koronaepidemian vastaanotolla aiheuttamista tilanteista.
  • Jäsenpalvelussa konsultoidaan kollegoita ja käydään ammatillisia keskusteluja ajasta ja paikasta riippumatta – tietoturvallisesti.
  • Hammaslääkärit voivat ristiinkonsultoida myös lääkäreitä.
  • Lue lisää liiton sivuilta: Hammaskollega

Seuraa Hammaslääkärilehden korona-uutisia

Korona vie uusiin tehtäviin, mutta millaisiin? (Hammaslääkärilehti 3.4.2020)

Alueiden eritahtisuus aiheuttaa kysymyksiä (Hammaslääkärilehti 27.3.2020)

Terveystalo lopetti ensimmäisenä yksityisenä kiireettömän hammashoidon (Hammaslääkärilehti 23.3.2020)

Kiireettömän hoidon jatko askarruttaa (Hammaslääkärilehti 23.3.2020)

COVID-19-pandemia – mitä se suun terveydenhuollossa merkitsee?/ Lääke & tiede -palsta (Hammaslääkärilehti 16.3.2020)

Koronatartunnan saaneiden kiireellisestä hammashoidosta vastaa julkinen terveydenhuolto (Hammaslääkärilehti 6.3.2020)

Viisi kysymystä koronaviruksesta (Hammaslääkärilehti 4.3.2020)

Maskien saatavuus huolestuttaa (Hammaslääkärilehti 4.3.2020)

1
Seuraa liiton koronaviestintää

Hammaslääkäriliiton edunvalvonta palvelee jäseniä ja antaa ajantasaista tietoa siitä, miten tilanne vaikuttaa suun terveydenhuollon palveluihin, työ- ja potilasturvallisuuteen sekä hammaslääkärien työhön erilaisilla työpaikoilla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Liitto tekee tiivistä yhteistyötä viranomaistahojen kanssa ja välittää viranomaisohjeita hammaslääkäreille.

Päivitämme tietoa ja ohjeita jatkuvasti liiton kaikkiin kanaviin. Tälle sivulle olemme koonneet koronatilannetietoa hammaslääkäreille. Jaamme tietoa myös liiton some-tileillä Facebookissa ja Twitterissä sekä uutiskirjeissä, Hammaslääkärilehdessä ja lehden sivuilla.

Poikkeusolojen ajaksi olemme ottaneet käyttöön Hammaslääkäriliiton koronauutiskirjeen, joka ilmestyy aina tarpeen mukaan. Uutiskirjeet lähetetään automaattisesti kaikille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin.

Liiton edunvalvonta neuvoo jäseniä myös puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteydenottoihin emme valitettavasti pysty koronan aiheuttaman kiireen vuoksi reagoimaan heti, mutta vastaamme jokaiselle kysyjälle mahdollisimman pian.

Miten korona vaikuttaa liiton toimintaa?

Poikkeusolot vaikuttavat myös Hammaslääkäriliiton toimintaan ja toimiston työskentelyyn.

Kaikki kevään jäsentapahtumat ja koulutukset on peruttu tai siiretty syksyyn. Asiasta on ilmoitettu henkilökohtaisesti kaikille tapahtumiin ilmoittautuneille.
    
Toimiston henkilökunta työskentelee pääasiassa etänä. Kaikki toimiston sekä hallituksen ja valiokuntien kokoukset pyritään pitämään etäyhteyksin. Valtuuston kevätkokous on siirretty toukokuusta elokuuhun.

Liiton jäsen- ja työsuhdeneuvonta palvelee jäseniä normaaliin tapaan liiton aukioloaikoina. Juristit ja muut edunvalvonnan asiantuntijat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Custom addthis block