Hammaslääkärit ja koronavirus

Tältä sivulta löydät tietoa ja ohjeita koronavirusepidemian vaikutuksista hammaslääkärien työhön, palvelussuhteen ehtoihin ja vastaanottotoimintaan. Sivulle on koottu viranomaisohjeita ja tietoa eri sektoreilla työskenteleville jäsenille ja opiskelijoille. Katso myös liiton vastaukset hammaslääkärien usein kysymiin kysymyksiin. Päivitämme uutta tietoa tilanteen edetessä.

1. Viranomaisohjeet ja -katsaukset

Suun terveydenhuollon koronaviruskatsaus

Suun terveydenhuollon koronaviruskatsausten tiedot on koonnut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

Suun terveydenhuollon koronaviruskatsaus 1/2021 – Koronarokotusten tilanne

Suun terveydenhuollon koronaviruskatsaus 12/2020

Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana.

Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut COVID-19-epidemian aikana

STM muistuttaa kuntia huolehtimaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista myös epidemian aikana. 

Kuntainfo 4/2020.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivusto koronaviruksesta

THL:n sivustolle on koottu mm. ajankohtaista tietoa, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, ohjeita ammattilaisille ja kansalaisille sekä tietoa COVID-19-taudista.

Ajankohtaista koronaviruksesta

Aluehallintoviraston tiedote koronaviruksesta aiheutuvien terveysriskien arvioimisesta

Tiedotteessa työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan on tunnistettava työstä ja työolosuhteista aiheutuvat riskit työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Velvoite koskee myös koronaviruksesta aiheutuvaa terveysvaaraa.

Tiedote 9.4.2020

Ohjeet COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta

THL on 3.4. julkaissut ohjeet COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta. Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöihin on tärkeää kirjata, jos hoidossa olevalla potilaalla on COVID-19-virusinfektio tai sen epäily.  Diagnoosikoodien oikealla kirjaamisella varmistetaan, että tiedot ovat käytettävissä epidemiaseurannassa ja muussa raportoinnissa.

Ohje COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta suun terveydenhuollossa

Lääkinnällisten laitteiden ja suojavälineiden ALV-vapautus

Covid 19 - Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti (EU komission päätös voimassa 31.7.2020 asti.)

2. Liiton ohjeita hammaslääkäreille ja opiskelijoille

Olemme koonneet koronavirustilanteeseen liittyviä tietoja ja ohjeita eri sektoreilla työskenteleville hammaslääkäreille.

Töissä kuntasektorilla

Muutokset tehtävissä

Palkkaus ja toimenpidepalkkiot

Lomauttaminen kunnissa ja kuntayhtymissä

Karanteeni ja sairastuminen (kuntasektori)

Hammaslääkärin omaan tilanteeseen liittyvät kysymykset

JUKO on kokoonnut luottamusmiehille tietopaketin koronavirusepidemiaan liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista. Paketti on jaettu aikaan ennen ja jälkeen valmiuslain. Katso ohjeistus JUKOn sivuilta.

Työsuhteessa yksityisellä

Yksityisvastaanotoilla työskentelevien työntekijöiden lomauttaminen

Työsuhteisen yksityishammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Toimi näin, jos sinut lomautetaan

Ohje koskee kuntasektorilla työskenteleviä ja yksityissektorin työsuhteisia hammaslääkäreitä. Katso ohje tästä

Yrittäjänä

Koronavirus voi vaikuttaa yksityisvastaanoton toimintaan ja yrittäjän tilanteeseen monella tavalla. Vastaanotolle voi esimerkiksi tulla oirehtivia potilaita, henkilökunta voi sairastua, potilasmäärä laskea tai epidemian edetessä vastaanotto voidaan joutua väliaikaisesti sulkemaan.

Katso yksityisvastaanottojen toimintaan liittyviä asioita tästä

Yrittäjähammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Opiskelijat

Olemme koonneet ohjeita kesäkandeille ja syventävää käytännön harjoittelua suorittaville työ- ja virkasuhteiden sitovuudesta ja lomautuksista, syventävän käytännön harjoittelun sisällöstä sekä opintotuesta, opintolainahyvityksestä ja toimeentulosta.

Työ- ja virkasuhteen sitovuus ja lomautukset

Syventävän käytännön harjoittelun sisältö

Opintotuki, opintolainahyvitys ja toimeentulo

Valmiuslaki

Poikkeusolot ja valmiuslaki on kumottu valtioneuvoston asetuksella 15.6.2020. Valmiuslain  soveltaminen on päättynyt 16.6.2020.

Valmiuslain tarkoituksena on suojata väestöä poikkeusoloissa. Lakiin sisältyy oikeus määrätä terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvelvollisuudesta.

Koronavirus ammattitautina

Voiko koronaviruksen aiheuttama sairaus tulla korvatuksi ammattitautina? Lue lisää tästä.

Etävastaanottojen koodit, asiakasmaksut ja sairaanhoitokorvaukset

Ohje etävastaanottojen koodeista, asiakasmaksuista ja sairaanhoitokorvauksista.

3. Hammaslääkäriliiton jäsenyys

Jäsenkysely koronan vaikutuksista julkisen sektorin hammaslääkäreihin

Miten koronapandemia on kevään aikana vaikuttanut suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärin työhön? Liitto selvitti asiaa jäsenkyselyllä, joka lähetettiin kaikille terveyskeskuksissa, sairaaloissa, YTHS:llä sekä puolustusvoimissa ja vankiterveydenhuollossa työskenteleville hammaslääkäreille. Vastausaikaa oli 24.–30.4.2020. Katso tulokset tästä.

Jäsenkysely koronan vaikutuksista yksityishammaslääkäreihin

Hammaslääkäriliitto selvitti jäsenkyselyllä, miten koronaepidemia vaikuttaa päätoimisten yksityishammaslääkärien toimintaan. Kyselyssä tiedusteltiin mm. miten vastaanotoilla nyt toimitaan kiireellisen ja kiireettömän hoidon antamisen suhteen, koronatilanteen vaikutuksia potilasmäärään, suojavarusteiden riittävyyttä sekä viranomaisohjeiden seuraamista ja sitä, onko yksityisvastaanotoilla riittävästi tietoa oman alueen tautitilanteesta ja sen vaikutuksista toimintaan. Tiedot kerättiin 7.–8.4.2020. Katso tulokset tästä.

Jäsenmaksualennuksen hakeminen

Jos sinut lomautetaan tai tulosi vähenevät työtilanteen heikentymisen vuoksi, voit hakea alennusta liiton jäsenmaksusta. Katso ohjeet tästä.

Hammaskollegassa voit konsultoida koronasta

Liiton Hammaskollega-palveluun on lisätty uusi Korona-osio, jossa hammaslääkärit voivat konsultoida ja keskustella koronaepidemian vastaanotolla aiheuttamista tilanteista. Hammaslääkärit voivat ristiinkonsultoida myös lääkäreitä.

4. Esimerkki oikomishoidon järjestelyistä epidemian aikana

HUS, Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat tehneet yhteisen ohjeen oikomishoidon järjestelyistä COVID-19-epidemian aikana. Ohje pitää sisällään yleisten toimintaperiaatteiden lisäksi mm. hoitokriteerit ja exit-suunnitelman.

1
Liitto palvelee jäseniä

Kaikki syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 jäsentilaisuudet toteutetaan suunnitellusti, mutta koronatilanteen takia pääasiassa virtuaalitapahtumina.

Hammaslääkäriliitto tekee tiivistä yhteistyötä viranomaistahojen kanssa ja välittää viranomaisohjeita jäsenille.

Toimiston jäsen- ja työsuhdeneuvonta palvelevat normaalisti ja edunvalvonnan asiantuntijat ovat jäsenten tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Jäsentilaisuudet järjestetään pääasiassa verkkotapahtumina ja webinaareina. Myös Lääkärikartellin luottamusmieskoulutukset on siirretty webinaareiksi. Ilmoittautuneille on lähetetty tieto muutoksista sekä tarkemmat osallistumisohjeet.

Toimiston henkilökunta tekee pääasiassa etätyötä. Hammaslääkäriliiton hallituksen, valiokuntien sekä muiden työryhmien kokoukset pidetään pääosin etäyhteyksin.

Seuraa liiton koronaviestintää

Päivitämme tietoa ja ohjeita liiton kaikkiin kanaviin. Tälle sivulle on koottu tietoa koronatilanteen vaikutuksista hammaslääkärien työhön. Seuraa myös liiton viestintää Hammaslääkärilehdessä ja lehden sivuilla, liiton uutiskirjeessä sekä some-tileillä Facebookissa ja Twitterissä.

Custom addthis block