Hammaslääkärit ja koronavirus

Tältä sivulta löydät tietoa ja ohjeita koronavirusepidemian vaikutuksista hammaslääkärien työhön, palvelussuhteen ehtoihin ja vastaanottotoimintaan. Sivulle on koottu viranomaisohjeita ja Hammaslääkäriliiton kokoamia tietoja eri sektoreilla työskenteleville jäsenille ja opiskelijoille. Katso myös liiton vastaukset hammaslääkärien usein kysymiin kysymyksiin. Päivitämme uutta tietoa tilanteen edetessä.

1. Viranomaisohjeet

Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

THL:n sivuilla on 1.6. julkaistu päivitetty ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana. Ohje korvaa sosiaali- ja terveysministeriön 24.3.2020 antaman ohjeen ”Koronavirustilanteeseen varautuminen suun terveydenhuollossa” ja Työterveyslaitoksen 22.4.2020 antaman ”Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana”. 

Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut COVID-19-epidemian aikana

STM muistuttaa kuntia huolehtimaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista myös epidemian aikana. 

Kuntainfo 4/2020.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivusto koronaviruksesta

THL:n sivustolle on koottu mm. ajankohtaista tietoa, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, ohjeita ammattilaisille ja kansalaisille sekä tietoa COVID-19-taudista.

Ajankohtaista koronaviruksesta

Aluehallintoviraston tiedote koronaviruksesta aiheutuvien terveysriskien arvioimisesta

Tiedotteessa työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan on tunnistettava työstä ja työolosuhteista aiheutuvat riskit työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Velvoite koskee myös koronaviruksesta aiheutuvaa terveysvaaraa.

Tiedote 9.4.2020

Ohjeet COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta

THL on 3.4. julkaissut ohjeet COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta. Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöihin on tärkeää kirjata, jos hoidossa olevalla potilaalla on COVID-19-virusinfektio tai sen epäily.  Diagnoosikoodien oikealla kirjaamisella varmistetaan, että tiedot ovat käytettävissä epidemiaseurannassa ja muussa raportoinnissa.

Ohje COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta suun terveydenhuollossa

Lääkinnällisten laitteiden ja suojavälineiden ALV-vapautus

Covid 19 - Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti (EU komission päätös voimassa 31.7.2020 asti.)

2. Liiton ohjeita hammaslääkäreille ja opiskelijoille

Olemme koonneet koronavirustilanteeseen liittyviä tietoja ja ohjeita eri sektoreilla työskenteleville hammaslääkäreille.

Töissä kuntasektorilla

Muutokset tehtävissä

Palkkaus ja toimenpidepalkkiot

Lomauttaminen kunnissa ja kuntayhtymissä

Karanteeni ja sairastuminen (kuntasektori)

Hammaslääkärin omaan tilanteeseen liittyvät kysymykset

JUKO on kokoonnut luottamusmiehille tietopaketin koronavirusepidemiaan liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista. Paketti on jaettu aikaan ennen ja jälkeen valmiuslain. Katso ohjeistus JUKOn sivuilta.

Työsuhteessa yksityisellä

Yksityisvastaanotoilla työskentelevien työntekijöiden lomauttaminen

Työsuhteisen yksityishammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Toimi näin, jos sinut lomautetaan

Ohje koskee kuntasektorilla työskenteleviä ja yksityissektorin työsuhteisia hammaslääkäreitä. Katso ohje tästä

Yrittäjänä

Koronavirus voi vaikuttaa yksityisvastaanoton toimintaan ja yrittäjän tilanteeseen monella tavalla. Vastaanotolle voi esimerkiksi tulla oirehtivia potilaita, henkilökunta voi sairastua, potilasmäärä laskea tai epidemian edetessä vastaanotto voidaan joutua väliaikaisesti sulkemaan.

Katso yksityisvastaanottojen toimintaan liittyviä asioita tästä

Yrittäjähammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Opiskelijat

Olemme koonneet ohjeita kesäkandeille ja syventävää käytännön harjoittelua suorittaville työ- ja virkasuhteiden sitovuudesta ja lomautuksista, syventävän käytännön harjoittelun sisällöstä sekä opintotuesta, opintolainahyvityksestä ja toimeentulosta.

Työ- ja virkasuhteen sitovuus ja lomautukset

Syventävän käytännön harjoittelun sisältö

Opintotuki, opintolainahyvitys ja toimeentulo

Valmiuslaki

Poikkeusolot ja valmiuslaki on kumottu valtioneuvoston asetuksella 15.6.2020. Valmiuslain  soveltaminen on päättynyt 16.6.2020.

Valmiuslain tarkoituksena on suojata väestöä poikkeusoloissa. Lakiin sisältyy oikeus määrätä terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvelvollisuudesta.

Koronavirus ammattitautina

Voiko koronaviruksen aiheuttama sairaus tulla korvatuksi ammattitautina? Lue lisää tästä.

Etävastaanottojen koodit, asiakasmaksut ja sairaanhoitokorvaukset

Ohje etävastaanottojen koodeista, asiakasmaksuista ja sairaanhoitokorvauksista.

3. Hammaslääkäriliiton jäsenyys

Jäsenkysely koronan vaikutuksista julkisen sektorin hammaslääkäreihin

Miten koronapandemia on kevään aikana vaikuttanut suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärin työhön? Liitto selvitti asiaa jäsenkyselyllä, joka lähetettiin kaikille terveyskeskuksissa, sairaaloissa, YTHS:llä sekä puolustusvoimissa ja vankiterveydenhuollossa työskenteleville hammaslääkäreille. Vastausaikaa oli 24.–30.4.2020. Katso tulokset tästä.

Jäsenkysely koronan vaikutuksista yksityishammaslääkäreihin

Hammaslääkäriliitto selvitti jäsenkyselyllä, miten koronaepidemia vaikuttaa päätoimisten yksityishammaslääkärien toimintaan. Kyselyssä tiedusteltiin mm. miten vastaanotoilla nyt toimitaan kiireellisen ja kiireettömän hoidon antamisen suhteen, koronatilanteen vaikutuksia potilasmäärään, suojavarusteiden riittävyyttä sekä viranomaisohjeiden seuraamista ja sitä, onko yksityisvastaanotoilla riittävästi tietoa oman alueen tautitilanteesta ja sen vaikutuksista toimintaan. Tiedot kerättiin 7.–8.4.2020. Katso tulokset tästä.

Jäsenmaksualennuksen hakeminen

Jos sinut lomautetaan tai tulosi vähenevät työtilanteen heikentymisen vuoksi, voit hakea alennusta liiton jäsenmaksusta. Katso ohjeet tästä.

Hammaskollegassa voit konsultoida koronasta

Liiton Hammaskollega-palveluun on lisätty uusi Korona-osio, jossa hammaslääkärit voivat konsultoida ja keskustella koronaepidemian vastaanotolla aiheuttamista tilanteista. Hammaslääkärit voivat ristiinkonsultoida myös lääkäreitä.

4. Esimerkki oikomishoidon järjestelyistä epidemian aikana

HUS, Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat tehneet yhteisen ohjeen oikomishoidon järjestelyistä COVID-19-epidemian aikana. Ohje pitää sisällään yleisten toimintaperiaatteiden lisäksi mm. hoitokriteerit ja exit-suunnitelman.

1
Seuraa liiton koronaviestintää

Hammaslääkäriliiton edunvalvonta palvelee jäseniä ja tarjoaa ajantasaista tietoa koronatilanteen vaikutuksista suun terveydenhuollon palveluihin, työ- ja potilasturvallisuuteen sekä hammaslääkärien työhön erilaisilla työpaikoilla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Liitto tekee yhteistyötä viranomaistahojen kanssa ja välittää viranomaisohjeita hammaslääkäreille.

Päivitämme tietoa ja ohjeita liiton kaikkiin viestintäkanaviin. Tälle sivulle olemme koonneet koronatilannetietoa hammaslääkäreille. Jaamme tietoa myös Hammaslääkärilehdessä ja lehden sivuilla sekä liiton some-tileillä Facebookissa ja Twitterissä sekä uutiskirjeissä. Poikkeuskevään ajaksi otimme käyttöön myös Hammaslääkäriliiton koronauutiskirjeen, joka ilmestyi maaliskuusta toukokuun loppuun. Hammaslääkäriliiton uutiskirje lähetetään automaattisesti kaikille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin.

Liiton edunvalvonta neuvoo jäseniä myös puhelimitse ja sähköpostitse. Kaikkiin yhteydenottoihin emme valitettavasti pysty koronatilanteen aiheuttaman kiireen vuoksi reagoimaan heti, mutta vastaamme jokaiselle kysyjälle mahdollisimman pian.

Miten korona vaikuttaa liiton toimintaa?

Poikkeusolot vaikuttavat myös Hammaslääkäriliiton toimintaan ja toimiston työskentelyyn.

Kaikki kevään jäsentapahtumat ja koulutukset on peruttu tai siiretty syksyyn. Asiasta on ilmoitettu henkilökohtaisesti kaikille tapahtumiin ilmoittautuneille.
    
Toimiston henkilökunta työskentelee pääasiassa etänä. Kaikki toimiston sekä hallituksen ja valiokuntien kokoukset pyritään pitämään etäyhteyksin. Valtuuston kevätkokous on siirretty toukokuusta elokuuhun.

Liiton jäsen- ja työsuhdeneuvonta palvelee jäseniä normaaliin tapaan liiton aukioloaikoina. Juristit ja muut edunvalvonnan asiantuntijat ovat tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Custom addthis block