Hammaslääkärit ja koronavirus

Tältä sivulta löydät tietoa ja ohjeita koronavirusepidemian vaikutuksista hammaslääkärien työhön, palvelussuhteen ehtoihin ja vastaanottotoimintaan. Sivulle on koottu viranomaisohjeita ja tietoa eri sektoreilla työskenteleville jäsenille ja opiskelijoille. Katso myös liiton vastaukset hammaslääkärien usein kysymiin kysymyksiin.

1. Viranomaisohjeet ja -katsaukset

THL:n ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana: THL päivitti ohjetta 23.6.2022. Katso ohje THL:n sivuilta.

Tartuntatautilain väliaikainen muutos velvoittaa Covid-19-taudin riskiryhmiin kuuluvia potilaita hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset rokottautumaan. Muutos on voimassa 31.12.2022 asti. Lue lisää.

Yleinen koronavirusinfo

THL:n sivuille on koottu ajankohtaista tietoa, ohjeita ammattilaisille ja kansalaisille sekä tietoa COVID-19-taudista: Ajankohtaista koronaviruksesta.

THL: Suun terveydenhuollon koronaviruskatsaukset

Suun terveydenhuollon koronaviruskatsausten tiedot on koonnut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

THL: Tiedote suun terveydenhuollon COVID-19 ohjeen muutoksesta 18.2.2021

THL: Pidennyksiä koronatartuntojen ja altistuneiden eristys- ja karanteeniaikoihin 2.2.2021

Suun terveydenhuollon koronaviruskatsaus 1/2021 – Koronarokotusten tilanne

Suun terveydenhuollon koronaviruskatsaus 12/2020

Kuntainfo: Sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut COVID-19-epidemian aikana

STM muistuttaa kuntia huolehtimaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista myös epidemian aikana. 

Kuntainfo 4/2020

Ohjeet COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta

THL on 3.4.2020 julkaissut ohjeet COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta. Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöihin on tärkeää kirjata, jos hoidossa olevalla potilaalla on COVID-19-virusinfektio tai sen epäily.  Diagnoosikoodien oikealla kirjaamisella varmistetaan, että tiedot ovat käytettävissä epidemiaseurannassa ja muussa raportoinnissa.

Ohje COVID-19-diagnoosien kirjaamisesta suun terveydenhuollossa

Lääkinnällisten laitteiden ja suojavälineiden ALV-vapautus

Covid 19 - Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tulliton ja arvonlisäveroton maahantuonti (EU komission päätös voimassa 31.7.2020 asti.)

2. Liiton ohjeita hammaslääkäreille ja opiskelijoille

Olemme koonneet koronavirustilanteeseen liittyviä tietoja ja ohjeita eri sektoreilla työskenteleville hammaslääkäreille.

Hammaslääkäriliitto: Vaadimme hammaslääkärien rokotuskattavuuden pikaista parantamista 6.5.2021

Kiireellistä hoitoa antavat hammaslääkärit voivat saada koronarokotteen (Hammaslääkärilehti 26.4.2021)

Hammaslääkäreille ja opiskelijoille oikeus antaa koronarokotuksia 16.4.2021

Hammaslääkäriliitto lausui covid-19-rokotusasetuksen muuttamisesta 14.4.2021

Hammaslääkäriliitto: Suun terveydenhuollon koronarokotuksilla turvataan väestön tarvitsemat hoidot 8.4.2021

Hammaslääkäriliitto vaikuttaa suun terveydenhuollon koronarokotusten puolesta 17.3.2021

Töissä kuntasektorilla

Muutokset tehtävissä

Palkkaus ja toimenpidepalkkiot

Lomauttaminen kunnissa ja kuntayhtymissä

Karanteeni ja sairastuminen (kuntasektori)

Hammaslääkärin omaan tilanteeseen liittyvät kysymykset

JUKO on kokoonnut luottamusmiehille tietopaketin koronavirusepidemiaan liittyvistä kysymyksistä ja vastauksista. Paketti on jaettu aikaan ennen ja jälkeen valmiuslain. Katso ohjeistus JUKOn sivuilta.

Työsuhteessa yksityisellä

Yksityisvastaanotoilla työskentelevien työntekijöiden lomauttaminen

Työsuhteisen yksityishammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Toimi näin, jos sinut lomautetaan

Ohje koskee kuntasektorilla työskenteleviä ja yksityissektorin työsuhteisia hammaslääkäreitä. Katso ohje tästä

Yrittäjänä

Koronavirus voi vaikuttaa yksityisvastaanoton toimintaan ja yrittäjän tilanteeseen monella tavalla. Vastaanotolle voi esimerkiksi tulla oirehtivia potilaita, henkilökunta voi sairastua, potilasmäärä laskea tai epidemian edetessä vastaanotto voidaan joutua väliaikaisesti sulkemaan.

Jatkoa yrittäjien koronatukeen keväällä 2021

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi. Tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Tukea voi nyt saada, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle 2 000 euron. Kustannustukea voivat hakea myös hammaslääkäriyrittäjät. Katso hakuohjeet Valtiokonttorin sivuilta.

Katso yksityisvastaanottojen toimintaan liittyviä asioita tästä

Yrittäjähammaslääkärin toimeentulo koronaepidemian aikana

Opiskelijat

Olemme koonneet ohjeita kesäkandeille ja syventävää käytännön harjoittelua suorittaville työ- ja virkasuhteiden sitovuudesta ja lomautuksista, syventävän käytännön harjoittelun sisällöstä sekä opintotuesta, opintolainahyvityksestä ja toimeentulosta.

Työ- ja virkasuhteen sitovuus ja lomautukset

Syventävän käytännön harjoittelun sisältö

Opintotuki, opintolainahyvitys ja toimeentulo

Valmiuslaki

Poikkeusolot ja valmiuslaki on kumottu valtioneuvoston asetuksella 15.6.2020. Valmiuslain  soveltaminen on päättynyt 16.6.2020.

Valmiuslain tarkoituksena on suojata väestöä poikkeusoloissa. Lakiin sisältyy oikeus määrätä terveydenhuollon ammattihenkilöiden työvelvollisuudesta.

Koronavirus ammattitautina

Voiko koronaviruksen aiheuttama sairaus tulla korvatuksi ammattitautina? Lue lisää tästä.

Etävastaanottojen koodit, asiakasmaksut ja sairaanhoitokorvaukset

Ohje etävastaanottojen koodeista, asiakasmaksuista ja sairaanhoitokorvauksista.

3. Hammaslääkäriliiton jäsenyys

Jäsenkysely koronan vaikutuksista julkisen sektorin hammaslääkäreihin

Miten koronapandemia on kevään aikana vaikuttanut suun terveydenhuoltoon ja hammaslääkärin työhön? Liitto selvitti asiaa jäsenkyselyllä, joka lähetettiin kaikille terveyskeskuksissa, sairaaloissa, YTHS:llä sekä puolustusvoimissa ja vankiterveydenhuollossa työskenteleville hammaslääkäreille. Vastausaikaa oli 24.–30.4.2020. Katso tulokset tästä.

Jäsenkysely koronan vaikutuksista yksityishammaslääkäreihin

Hammaslääkäriliitto selvitti jäsenkyselyllä, miten koronaepidemia vaikuttaa päätoimisten yksityishammaslääkärien toimintaan. Kyselyssä tiedusteltiin mm. miten vastaanotoilla nyt toimitaan kiireellisen ja kiireettömän hoidon antamisen suhteen, koronatilanteen vaikutuksia potilasmäärään, suojavarusteiden riittävyyttä sekä viranomaisohjeiden seuraamista ja sitä, onko yksityisvastaanotoilla riittävästi tietoa oman alueen tautitilanteesta ja sen vaikutuksista toimintaan. Tiedot kerättiin 7.–8.4.2020. Katso tulokset tästä.

Jäsenmaksualennuksen hakeminen

Jos sinut lomautetaan tai tulosi vähenevät työtilanteen heikentymisen vuoksi, voit hakea alennusta liiton jäsenmaksusta. Katso ohjeet tästä.

Hammaskollegassa voit konsultoida koronasta

Liiton Hammaskollega-palveluun on lisätty uusi Korona-osio, jossa hammaslääkärit voivat konsultoida ja keskustella koronaepidemian vastaanotolla aiheuttamista tilanteista. Hammaslääkärit voivat ristiinkonsultoida myös lääkäreitä.

4. Esimerkki oikomishoidon järjestelyistä epidemian aikana

HUS, Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat tehneet yhteisen ohjeen oikomishoidon järjestelyistä COVID-19-epidemian aikana. Ohje pitää sisällään yleisten toimintaperiaatteiden lisäksi mm. hoitokriteerit ja exit-suunnitelman.

1
Liitto palvelee jäseniä

Hammaslääkäriliitto välittää STM:n ja THL:n viranomaisohjeita ja suun terveydenhuollon ajankohtaista tilannetietoa hammaslääkäreille ja tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa koronaepidemian vaikutuksista suun terveydenhuollon palveluihin ja hammaslääkärien työhön. Liiton jäsen- ja työsuhdeneuvonta palvelee hammaslääkäreitä myös kaikissa koronatilanteen aiheuttamissa kysymyksissä.

Custom addthis block