Hammaslääkärin etiikka

Etiikka kuvaa ja perustelee hyviä ja oikeita tapoja elää ja toimia. Terveydenhuollon etiikassa keskeistä on ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, ihmiselämän suojelu ja terveyden edistäminen.

Hammaslääkärin tehtävä on huolehtia potilaitten suunterveydestä.

Päämäärinä ovat:

  • terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
  • sairauksien ehkäiseminen
  • sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen

Hammaslääkäriliitto kannustaa jäseniään eettisiin pohdintoihin sekä osallistumaan eettisiä asioita koskevaan keskusteluun.

Liitto on antanut jäsenilleen eettiset ohjeet ja liittynyt Lääkäriliiton lääkärinpalvelujen markkinointia koskeviin ohjeisiin. Liiton jäsenenä  hammaslääkäri sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.

Lisäksi Lääkäriliiton laatimien Lääkärin eettisten ohjeiden periaatteet koskevat myös hammaslääkärikuntaa.

Etiikkapäivä

Hammaslääkäriliiton vuosittain järjestämä Etiikkapäivä auttaa jäseniä tekemään eettisesti kestäviä valintoja omassa työssään.

Etiikkapäivän ohjelmassa on luentoja ja yhteistä pohdintaa terveydenhuollon etiikasta hammaslääkärin työn näkökulmasta.

Vuoden 2021 Etiikkapäivä la 13.2. toteutetaan turvallisesti vuorovaikutteisena etätapahtumana Zoom-alustalla. Päivän teemana on Oikeaan osumisen taito – oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan. Tutustu ohjelmaan.

Arkipäivän etiikkaa -kysely jäsenalueella

Hammaslääkäriliiton jäsensivuilla eettisiä kysymyksiä käsitellään Arkipäivän etiikkaa -kyselyn avulla. Kirjaudu jäsenalueelle ottamaan kantaa.

Tutustu aiempien kyselyjen yhteenvetoihin jäsensivustolla.

1
Lääkärin ja hammaslääkärin etiikka yksissä kansissa

Lääkäriliiton julkaisema Lääkärin etiikka -kirja antaa työkaluja päätöksentekoon ja kuvaa eettisesti perusteltuja ratkaisumalleja.

Kirja soveltuu sekä lääkäreille että hammaslääkäreille. Kirjassa on myös luku, jossa käsitellään erityisesti suun terveydenhuoltoon liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Kirjan voi lukea ruotsiksi Terveysportissa (oikealta sisällysluettelovalikosta Läkaretik).

Custom addthis block