Hammaslääkärin etiikka

Etiikka kuvaa ja perustelee hyviä ja oikeita tapoja elää ja toimia. Terveydenhuollon etiikassa keskeistä on ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, ihmiselämän suojelu ja terveyden edistäminen.

Hammaslääkärin tehtävä on huolehtia potilaitten suunterveydestä.

Päämäärinä ovat:

  • terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
  • sairauksien ehkäiseminen
  • sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen

Hammaslääkäriliitto kannustaa jäseniään eettisiin pohdintoihin sekä osallistumaan eettisiä asioita koskevaan keskusteluun.

Liitto on antanut jäsenilleen eettiset ohjeet ja liittynyt Lääkäriliiton lääkärinpalvelujen markkinointia koskeviin ohjeisiin. Liiton jäsenenä  hammaslääkäri sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita.

Lisäksi Lääkäriliiton laatimien Lääkärin eettisten ohjeiden periaatteet koskevat myös hammaslääkärikuntaa.

Etiikkapäivä

Hammaslääkäriliiton vuosittain järjestämä Etiikkapäivä auttaa jäseniä tekemään eettisesti kestäviä valintoja omassa työssään.

Etiikkapäivän ohjelmassa on luentoja ja yhteistä pohdintaa terveydenhuollon etiikasta hammaslääkärin työn näkökulmasta. Päivä on tarkoitettu kaikille liiton jäsenille.

Vuoden 2022 Etiikkapäivä la 12.2. toteutetaan etätapahtumana Teams-alustalla. Päivän teemana on Suunterveyden eriarvoisuus. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 4.2. mennessä.

Arkipäivän etiikkaa -kysely jäsenalueella

Hammaslääkäriliiton jäsensivuilla eettisiä kysymyksiä käsitellään Arkipäivän etiikkaa -kyselyn avulla. Kirjaudu jäsenalueelle ottamaan kantaa.

Tutustu aiempien kyselyjen yhteenvetoihin jäsensivustolla.

1
Lääkärin etiikka -kirja päivittyi

Uudistettu Lääkäriliiton julkaisema Lääkärin etiikka -kirja antaa työkaluja päätöksentekoon ja kuvaa eettisesti perusteltuja ratkaisumalleja.

Hammashoidon etiikka on huomioitu uudistetussa, sähköisessä kirjassa entistä laajemmin.

Painetun kirjan voi tilata Lääkäriliitosta: https://www.laakarikompassi.fi/julkaisut.

Kirjan ruotsinkielinen versio ilmestyy myöhemmin.

Custom addthis block