Hammaslääkärien työnantajayhdistys

Hammaslääkärien työnantajayhdistys valvoo työnantajina toimivien hammaslääkärien ja hammaslääkäriasemien yhteisiä etuja ja edistää heidän yhteistoimintaansa ja järjestäytymistään. Yhdistys toimii jäsentensä ja heidän työntekijöidensä välisten suhteiden järjestämiseksi sekä mahdollisten erimielisyyksien välttämiseksi ja riitaisuuksien selvittämiseksi sovinnollisesti.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityishammaslääkärit ja alalla toimivat hammaslääkärien omistamat oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joilla on palveluksessaan hoitohenkilökuntaa.

Työehtosopimus

Työehtosopimus on työnantajan tai työnantajajärjestön ja työntekijäjärjestön välinen sopimus niiden jäsenten välisissä työsopimuksissa noudatettavista vähimmäisehdoista.

Hammaslääkärien työnantajayhdistys neuvottelee jäsentensä puolesta Tehyn kanssa tehtävän avustavaa hoitohenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen.

Työehtosopimus sitoo Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen jäseniä sekä työehtosopimukseen liittyneitä työnantajia.
Työnantaja ja työntekijä voivat myös työsopimuksessa sopia, että työsuhteessa noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

Työsopimukset

Työsopimuksella työntekijä myy työvoimaansa työnantajan käyttöön. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti.

Työehtosopimusta sovellettaessa käytettävän työsopimuspohjan löydät viereisestä tiedostolistasta.

Jäsenalueen materiaalit

Jäsensivuilla on lisätietoa työsuhdeasioista Hammaslääkäriliiton jäsenille, mm. Työsuhdeopas yksityishammaslääkäreille. Kirjaudu jäsenalueelle.

1
Yhteystiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry.
Malminkatu 30
00100 Helsinki

Tiedustelut:
OTK Heikki Kuusela

Custom addthis block