Hammaslääkäri terveyden edistäjänä

Suun sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaiden omahoidon tukeminen ovat olennainen osa hammaslääkärin työtä. Hammaslääkäri antaa terveysneuvontaa ja motivoi potilasta hampaiden puhdistamiseen ja muuhun itsehoitoon sekä terveelliseen ravitsemukseen ja elintapoihin. Lisäksi vastaanotolla tehdään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten hampaiden fluorausta ja pinnoitteita reikiintymisen estämiseksi.

Potilas on hoitotiimin aktiivinen jäsen. Hän osallistuu hoidon suunnitteluun ja huolehtii omasta osuudestaan eli itsehoidon onnistumisesta. Myös suuhygienistit ja hammashoitajat osallistuvat hoitotiimissä suunterveyden edistämiseen.

Potilas on hoitotiimin aktiivinen jäsen.

Suunterveys on osa koko kehon terveyttä, ja terve suu on keskeinen hyvinvoinnin edellytys. Huono suunterveys on tutkimusten mukaan yksi riskitekijä esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien taustalla.

Hammaslääkäriliitto luo työkaluja suun terveydeksi

Hammaslääkäriliitto julkaisee suunterveyttä edistävää materiaalia hammaslääkäreille ja suurelle yleisölle.

Teemme yhteistyötä muiden kansanterveyttä edistävien toimijoiden kanssa. Tuomme suunterveyden merkitystä esille osallistumalla elinympäristöjen terveellisyyttä parantaviin hankkeisiin ja verkostoihin.

Suunterveystietoa ja yhteistyötä:

Materiaalit hammaslääkäreille

Hammaslääkärien suunterveyden edistämisen materiaaleja ja hankkeita esitellään tarkemmin liiton jäsensivuilla.

Ota aineistot käyttöön jäsensivustolla!


Tutustu I love suu -kampanjaan,
klikkaa sivustolle ja Facebookiin

  • I Iove suu on Hammaslääkäriliiton valtakunnallinen suunterveyden kampanja.
  • Painopiste on tavallisimpien suun sairauksien – karieksen ja parodontiitin – ennaltaehkäisyssä, varhaishoidossa ja omahoidossa sekä suomalaisten suunterveyden parantamisessa.
  • Muistutamme myös suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle.
  • ilovesuu.fi
  • Seuraa kampanjan Facebook-sivuja
1
Suunterveyden puolesta

Suunterveyden edistäminen on tärkeä osa Hammaslääkäriliiton toimintaa. Seuraamme ja nostamme esille ajankohtaisia suunterveyden teemoja.

Tavoitteena on ehkäistä hammas- ja suusairauksia sekä kannustaa terveellisiin elintapoihin.
 

Terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri: Hannu Hausen, hannu.hausen(at)hammaslaakariliitto.fi

Terveyden edistämisen työryhmä: pj. Katri Palo, katri.palo(at)vaasa.fi

Custom addthis block