Ikääntyneiden suunterveys

Ikääntyneelle hyvä suunterveys on hyvän elämän edellytys; ateriointi sujuu, ulkonäkö säilyy, suussa tuntuu miellyttävältä, puhuminen ja seurustelu sujuvat. Terveet hampaat ja terve suu parantavat elämisen laatua. Suunterveydellä on yhteys yleisterveyteen, ja monet yleissairaudet ja lääkitykset vaikuttavat suunterveyteen. Kun omat voimat ja taidot eivät riitä puhdistamaan suuta ja hammasproteeseja, tulee omaisten tai hoitohenkilökunnan huolehtia ikääntyneen päivittäisestä suuhygieniasta.

Tämän sivun alasivut

Ikääntyessä syljeneritys vähenee, suun limakalvot ohenevat, hampaiden kiinnityssäikeet jäykistyvät...
Monipuolinen ravinto ja säännöllinen ateriarytmi ovat edellytyksiä ikääntyneiden hyvinvoinnille....
Suun ja hampaiden säännöllinen puhdistus ehkäisee monia suunsairauksia. Hampaat ja ienrajat...
Ikääntyminen ei itsessään aiheuta syljenerityksen vähenemistä. Kuitenkin iän myötä tulevat...
Kotipalveluun tulee kuulua myös syömisen ja suun puhdistuksen seuranta. Laitoshoidossa ikääntyneen...

Custom addthis block