Suun ja hampaiston tapaturmat

Hammastapaturmat jaotellaan hampaan kovakudoksen vammoihin ja hampaan tukikudoksen vammoihin. Kovakudosvammoja ovat eriasteiset kruunu- ja juurimurtumat. Tukikudosvammoja ovat hampaiden siirtymät tai irtoamiset. Leukamurtuma voi syntyä esimerkiksi kaatumisen, lyönnin tai onnettomuuden seurauksena. Ne vaativat usein leikkaushoitoa.

Tämän sivun alasivut

Hammastapaturmia ovat eriasteiset kruunu- ja juurimurtumat sekä hampaiden siirtymät ja irtoamiset....
Leukamurtuma voi syntyä esimerkiksi kaatumisen, lyönnin tai onnettomuuden seurauksena. Leukanivelen...

Custom addthis block