Mistä hoitoa?

Suun terveydenhuollon palveluja on saatavilla sekä julkisella että yksityisellä puolella. Potilas voi hakeutua hoitoon kunnan terveyskeskukseen tai yksityiselle hammaslääkärille.

Terveyskeskusten suun terveydenhoito

Terveyskeskuksissa hoidetaan sekä aikuisia että lapsia. Terveyskeskuspalveluja käyttää vuosittain noin miljoona yli 18-vuotiasta.

Kunnan on Terveydenhuoltolain (26 §) mukaan järjestettävä väestölle suun terveydenhuollon palvelut, joihin kuuluu:

  • väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta
  • terveysneuvonta ja terveystarkastukset
  • suun sairauksien tutkimus ja ehkäisy sekä hoito
  • potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä
  • potilaan hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen

Kunta voi järjestää suun terveydenhoidon tuottamalla palvelut omassa terveyskeskuksessa, kuulumalla kuntayhtymään, antamalla palvelusetelin tai ostamalla palveluja asukkailleen muilta palveluntuottajilta, kuten yksityisiltä hammaslääkäriasemilta.

Erikoissairaanhoidon palveluja järjestävät sairaanhoitopiirit. Erikoishammashoitoa annetaan myös terveyskeskuksissa tai kunta hankkii sen ostopalveluna yksityiseltä erikoishammaslääkäriltä.

Hoitoon pääsy

Kiireettömään suun terveydenhoitoon potilaan on hoitotakuulain mukaan päästävä 3 kuukaudessa tai viimeistään 6 kuukaudessa.

Monessa kunnassa hammashoidon palvelut ovat ruuhkautuneet suurien potilasmäärien vuoksi. Tilanne hoitojonon pituuden suhteen vaihtelee eri puolilla maata.

Kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Hammashoitopäivystyksestä saa tietoa mm. oman kunnan terveyskeskuksen  verkkosivuilta.

Asiakasmaksut

Terveyskeskuksessa annettu hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille.

18 vuotta täyttäneiltä peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset maksut.

Yksityishammaslääkäripalvelut

Yksityisiä hammaslääkäripalveluja käyttää vuodessa noin miljoona potilasta.

Yksityisvastaanotoilla hoidetaan kaikkia ikäluokkia. Pääpaino on aikuisten hoidossa.

Tarjolla on sekä suun perusterveydenhoitoa että erikoishammaslääkärin palveluja. Hoitoon pääsee yleensä nopeasti, usein jo saman päivän aikana.

Kelan sairausvakuutus korvaa potilaille osan yksityisen hoidon kustannuksista. Käytännössä hoidosta korvataan noin 15 prosenttia. Vastaanotolla perittävät palkkiot ovat nähtävissä odotustilassa.

Hammasprotetiikkaa korvataan vain rintamaveteraaneille. Oikomishoitoa korvataan vain synnynnäisten kehityshäiriöiden yhteydessä.

Palvelun hinnoittelu

Hammaslääkäriliitto seuraa yhteistyössä Kelan kanssa hammaslääkärien perimiä toimenpidehintoja ennen Kela-korvausvähennystä. Seuranta perustuu Kelan rekisteriaineistoon.

Katso yksityishammashoidon keskimääräisiä hintoja tästä linkistä.

Hammashoidon tavanomaisia hintoja 10/2019

  Terveyskeskus Yksityinen
    Peritty palkkio Potilaan
maksuosuus
sv-korvauksen
jälkeen
Tutkimus (SAA02) 18,90 66,00 50,50
Ehkäisevä suun terveydenhoito (SCA01) 8,40 36,00 30,00
Pieni paikka (SFA10) 18,90 76,00 66,00
Iso paikka (SFA40) 54,90 172,00 149,00
Käyntimaksut 3 x 13,10    
Yhteensä 140,40 eur 350,00 eur 292,50 eur

Yksityisen hoidon hinta: Kela 10/2019

Yksityisessä hammashoidossa ei voi kilpailulain johdosta olla mitään viranomaisten tai Hammaslääkäriliiton antamia hintasuosituksia, vaan jokaisen vastaanoton on hinnoiteltava palvelunsa itse.  Yksityisen hoidon keskimääräinen hinta on arvioitu Kelan korvaustiedoista 10/2019. Terveyskeskusten hoitohinnat määrätään asetuksella ja ne kattavat n. 35-40 prosenttia hoidon todellisista kustannuksista. Nämä ovat samaa suuruusluokkaa yksityisvastaanotoilla ja terveyskeskuksissa.

1
Miten toimia ongelmatilanteissa?

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista koskee julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa.

Laki korostaa potilaan itsemääräämisoikeutta, oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun sekä tiedonsaantiin.

Laki velvoittaa terveydenhuollon henkilöstön antamaan potilaalle riittävästi tietoa ja sopimaan hoitovaihtoehdoista hänen kanssaan.

Jos hoito ei potilaan mielestä ole mennyt toivotulla tavalla, on ensin syytä ottaa yhteyttä hammaslääkäriin tai hänen esimieheensä. Usein tilanteet selviävät keskustelemalla.  

Jos asia ei ratkea hoitopaikassa, potilaan turvana on erilaisia oikeuskeinoja:

Hammaslääkäriliitto ei ole viranomainen, joten se ei käsittele hoitoon liittyviä valituksia, eikä voi ottaa kantaa yksittäisiin potilastapauksiin.

Custom addthis block