Vakuutuslääketiede

Vakuutuslääketiede on lääketieteen osa-alue, jossa lääkäri soveltaa asiantuntijana kliinisen lääketieteen tietoja sosiaalivakuutuksen tai yksityisvakuutuksen säädöksiin.

Vakuutuslääketieteen tavallisimmat tehtäväalueet ovat eläkevakuutus, henki- ja sairauskuluvakuutus, liikenne- ja tapaturmavakuutus sekä yleinen sairausvakuutus.

Vakuutuslääketieteen asiantuntemusta tarvitaan myös muissa vakuutuslajeissa, kuten potilasvakuutus, matkavakuutus ja vastuuvakuutus, sekä muutoksenhakuasteissa.

Vakuutuslääketieteen erityispätevyyttä hallinnoi Suomen Vakuutuslääkärien yhdistys. Sen koulutusvaliokunta vastaa sekä lääkärien että hammaslääkärien pätevyyden arvioinnista.

Hammaslääkäreihin sovelletaan Suomen Lääkäriliiton vahvistamia vakuutuslääketieteen erityispätevyyden kriteereitä sillä poikkeuksella, että erityispätevyyden suorittamiseksi hammaslääkäreiltä ei vaadita erikoishammaslääkärin tutkintoa. Hammaslääkäreille erityispätevyydet myöntää Hammaslääkäriliiton hallitus.

Hammaslääkäriliiton toimistossa vakuutuslääketieteen erityispätevyyden asioita hoitaa tietotekninen sihteeri Seija Kokora.

Custom addthis block