Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys

Kansainvälinen terveydenhuolto käsittää työskentelyn kehitysmaan tai vastaavan kenttätöissä, kehitysyhteistyössä, kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja näihin liittyvässä tutkimustyössä. Näissä toimissaan lääkärit/hammaslääkärit soveltavat kliinisen ja teoreettisen lääketieteen tietoja sekä poikkitieteellisiä ja kulttuurien välisiä taitoja.

Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyteen tähtäävä koulutus on lääkärin/hammaslääkärin peruskoulutuksen suorittaneille laillistetuille lääkäreille/hammaslääkäreille tarkoitettu pätevöitymisohjelma, joka pyrkii varustamaan koulutettavan yllämainittuihin tehtäviin.

Erityispätevyyttä koskevat ohjeet ja vaatimukset löytyvät Lääkäriliiton sivuilta. Asiaan liittyvää tietoa löytyy myös Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan sivuilla sekä David Livingstone -seuran sivuilla.

Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyttä suunnittelevien hammaslääkäreiden kontaktihenkilönä toimii Ulla Harjunmaa, ulla.harjunmaa@fimnet.fi. Häneltä voi tiedustella erityispätevyyden suorittamiseen liittyvistä asioista.

Hammaslääkäriliiton toimistossa Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyden asioita hoitaa varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

Custom addthis block