Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys

Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyden lähtökohta on, että kaikessa terveyden edistämiseen tähtäävässä työssä tarvitaan tietoa ja osaamista koskien globalisaation sekä globaalien haasteiden, ilmiöiden ja toimien vaikutuksista ihmisten terveyteen sekä terveydenhuoltoon. Terveyshaasteet ovat suuria erityisesti matalan tulotason maissa, sekä haavoittuvissa väestöryhmissä ympäri maailman. Erityispätevyydessä perehdytään erityisesti matalan tulotason maiden ja ryhmien erityishaasteisiin. 

Erityispätevyys on tarkoitettu lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin peruskoulutuksen suorittaneille laillistetuille lääkäreille. Erityispätevyyden tarkoituksena on edistää lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien osaamista ja valmiuksia työskennellä kansainvälisen terveyden asiantuntijatehtävissä. Erityispätevyydestä hyötyvät erityisesti ne lääkärit, hammaslääkärit ja eläinlääkärit jotka toimivat:

  • Suomessa terveydenhuollon suunnittelu-, hallinto- ja johtotehtävissä  
  • Kansainvälistä työtä tekevissä organisaatioissa Suomessa, ulkomailla tai maailmanlaajuisesti
  • Matalan tulotason maiden väestön ja haavoittuvien väestöryhmien terveyden edistämisessä

Erityispätevyyttä koskevat ohjeet ja vaatimukset löytyvät Lääkäriliiton sivuilta. 

Hammaslääkäriliitto perii erityispätevyyden myöntämisestä 60 euron maksun. Saatuaan erityispätevyystoimikunnalta erityispätevyyden myöntämistä puoltavan päätöksen tulee hakijan suorittaa maksu Hammaslääkäriliiton tilille NDEAFIHH FI38 21 99 1800 1554 13, viitteeksi "Kansainvälisen terveydenhuollon ep". Hammaslääkäriliitto lähettää hakijalle todistuksen erityispätevyyden myöntämisestä.

Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyttä suunnittelevien hammaslääkäreiden kontaktihenkilönä toimii Ulla Harjunmaa, ulla.harjunmaa@fimnet.fi. Häneltä voi tiedustella erityispätevyyden suorittamiseen liittyvistä asioista.

Hammaslääkäriliiton toimistossa Kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyyden asioita hoitaa asiantuntijahammaslääkäri Anna Chainier.

Custom addthis block