Jatkokoulutus

Hammaslääkäri voi jatkokouluttautua suorittamalla hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon (tieteellinen jatkokoulutus) ja erikoishammaslääkärikoulutuksen (ammatillinen jatkokoulutus). Jatkokoulutuksesta vastaavat yliopistot. Erikoistumiskoulutuksen valtakunnallisesti ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tieteellinen jatkokoulutus

Tieteellisen jatkokoulutuksen voi aloittaa jo peruskoulutuksen aikana. Hammaslääketieteen tohtorin tutkintoon kouluttaudutaan esimerkiksi tutkijakouluissa tai tohtoriohjelmissa.

Ammatillinen jatkokoulutus

Erikoishammaslääkärikoulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden tai luvan harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja joka on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta.

Koulutusohjelmia ovat:

  • hampaiston oikomishoito
  • suu- ja leukakirurgia
  • kliininen hammashoito; painotusaloina kariologia ja endodontia, lasten hammashoito, parodontologia, ja protetiikka ja purentafysiologia
  • hammaslääketieteellinen diagnostiikka; suuntautumisvaihtoehtoina suuradiologia, suupatologia, ja suun mikrobiologia
  • terveydenhuolto

Erikoishammaslääkärin koulutusohjelman pituus täysipäiväisenä on vähintään kolme vuotta tai viisi vuotta (suu- ja leukakirurgia).

 

Kiinnostaako erikoistuminen? Kuuntele QAdentalin podcast-sarja Kujanjuoksu. Podcast-sarja Karonkka puolestaan nostaa esiin henkilöitä, jotka ovat tehneet väitöskirjan hammaslääketieteen alalta Suomessa. Haastatteluissa käydään läpi itse projektia ja väitöskirjan sisältöä.

Lisätietoja tieteellisestä jatkokoulutuksesta löydät koulutusyksiköiden omilta verkkosivuilta. Ammatillisesta jatkokoulutuksesta lisätietoja löytyy koulutusyksiköiden yhteiseltä verkkosivustolta ja STM:n Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sivustolta.

Hammaslääkäriliiton toimistossa jatkokoulutusasioissa sinua auttaa Nora Savanheimo nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi.

1
Erikoishammaslääkäreistä pulaa, väestöä jää vaille hoitoa

Erikoishammaslääkäripalveluita tarvitaan nykyistä enemmän. Osa väestöstä jää tällä hetkellä ilman tarvitsemaansa hoitoa. Palvelut ovat lisäksi jakautuneet epätasaisesti eri puolille maata. Alueelliset erot ovat suuret – parhaiten hoitoon pääsee isoissa kaupungeissa. 

Erikoishammaslääkäripalveluja tarjoavat sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset sekä yksityiset erikoishammaslääkärit. Kunnat voivat järjestää palvelut itse tai hankkia ne ostopalveluna yksityiseltä. 

Tulevaisuudessa erikoishammaslääkäripalvelujen kysyntä kasvaa, kun väestö ikääntyy ja yhä useammalla on omat hampaat. Vaativaa hoidon tarvetta on erityisesti hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidossa ja purennan kuntoutuksessa. 

Ratkaisu kasvavaan hoidontarpeeseen olisi kehittää nykyisiä palveluita ja samalla lisätä erikoishammaslääkärien koulutusta. 

Custom addthis block