Esimiesosaamista ELJ-koulutuksesta

Uudet johtamiskoulutusryhmät aloitetaan vuosittain keväällä ja syksyllä. Hakuaika syksyn 2021 ryhmään (ELJ 22) on päättynyt (12.4.-14.5.2021). Keväällä 2022 alkavan ryhmän (ELJ 23) hakuaika alkaa vuoden 2021 loppupuolella. Ilmoitamme tarkemman hakuajan myöhemmin.

Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien johtamiskoulutus (ELJ) on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta. 

  • Keväällä 2022 alkavan ryhmän (ELJ 23) hakuaika alkaa vuoden 2021 loppupuolella. Ilmoitamme tarkemman hakuajan myöhemmin. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen Lääkäriliiton sivuilla.
  • ELJ-koulutus tarjoaa työvälineitä erityisesti keskijohdolle. Hakijoilta edellytetään Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä ja sitoutumista ohjelmaan.
  • Uusi ryhmä aloittaa joka vuosi keväisin ja syksyisin. Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa.
  • ELJ-koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää ja verkko-oppimisympäristö sekä muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä.
  • Ryhmässä perehdytään mm. esimiestyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
  • Kurssin osa-alueita ovat: lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, johtajuus terveydenhuollossa, johtamisen prosesseja ja työvälineitä, talous ja johtaminen sekä johtajana kehittyminen ja kehittäminen.
  • Koulutuksen hinta: 4 200 €.
  • Koulutuksen järjestää Lääkäriliitto yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma on suunniteltu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.
  • Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta.

Katso ohjeet ja hakulomake Lääkäriliiton sivuilta.

Lisätietoja: varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo, nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block