Esimiesosaamista ELJ-koulutuksesta

Hakuaika seuraavaan, syksyllä 2020 alkavaan ryhmään (ELJ 22) on 8.4.–10.5.2020. Koulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.
 • Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien johtamiskoulutus (ELJ) tarjoaa työvälineitä keskijohdolle.
 • Koulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.
 • Hakijoilta edellytetään Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä ja sitoutumista ohjelmaan.
 • Uusi ryhmä aloittaa joka vuosi keväisin ja syksyisin. Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa.
 • Hakuaika seuraavaan, syksyllä 2020 alkavaan ryhmään (ELJ 22) on 8.4.–10.5.2020.
 • Koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää ja verkko-oppimisympäristö sekä muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä.
 • Ryhmässä perehdytään mm. esimiestyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
 • Kurssin osa-alueita ovat: lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, johtajuus terveydenhuollossa, johtamisen prosesseja ja työvälineitä, talous ja johtaminen sekä johtajana kehittyminen ja kehittäminen.
 • Koulutuksen hinta on  4 000 €.
 • Koulutuksen järjestää Lääkäriliitto yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma on suunniteltu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.
 • Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta.

Lisätietoja: varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, p. 050 540 7289, anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi

Ohjeet ja hakulomake: Lääkäriliiton sivuilla

Custom addthis block