Esimiesosaamista ELJ-koulutuksesta

Hakuaika syksyllä 2022 alkavaan Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien johtamiskoulutukseen (ELJ) on käynnissä 4.4.–2.5.2022. Koulutus on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta.

Koulutusohjelma antaa tukea ja välineitä erityisesti keskijohdon työhön. Ryhmässä pohditaan esimiestyön haasteita ja mahdollisuuksia sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

Löydä uutta motivaatiota ja innostu johtamisesta!

  • Hakuaika syksyllä 2022 alkavaan ELJ-koulutukseen (ELJ) on käynnissä 4.4.–2.5.2022.
  • Hakijoilta edellytetään Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä ja sitoutumista ohjelmaan.
  • Uusi ryhmä aloittaa vuosittain keväällä ja syksyllä. Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa.
  • ELJ-koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää ja verkko-oppimisympäristö sekä muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä.
  • Ryhmässä perehdytään mm. esimiestyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
  • Kurssin osa-alueita ovat: lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, johtajuus terveydenhuollossa, johtamisen prosesseja ja työvälineitä, talous ja johtaminen sekä johtajana kehittyminen ja kehittäminen.
  • Koulutuksen järjestää Lääkäriliitto yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma on suunniteltu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.
  • Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta.

Katso ohjeet ja hakulomake Lääkäriliiton sivuilta.

Lisätietoa: Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo, nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi

Custom addthis block