Esimiesosaamista ELJ-koulutuksesta

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi ELJ-koulutuksen kevään 2020 haku on peruutettu. Seuraava ELJ-kurssi (ELJ21) pääsee aloittamaan opintonsa syksyllä 2020. Hakuaika keväällä 2021 alkavaan uuteen ryhmään (ELJ 22) on joulukuussa 2020–tammikuussa 2021. Tarkemmat tiedot ja ohjeet hakumenettelystä sekä ELJ22-kurssin aikataulusta julkistetaan alkusyksyllä 2020.

Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien johtamiskoulutus (ELJ) on tarkoitettu esimies- ja johtamistehtävissä työskenteleville tai tehtäviin suuntaaville erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, joilla ei ole varsinaista johtamiskoulutusta. 

 • ELJ-koulutus tarjoaa työvälineitä erityisesti keskijohdolle.
 • Hakijoilta edellytetään Lääkäriliiton tai Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä ja sitoutumista ohjelmaan.
 • Uusi ryhmä aloittaa joka vuosi keväisin ja syksyisin. Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa.
 • Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kevään 2020 haku on peruutettu.
 • Seuraava kurssi (ELJ21) aloittaa opintonsa syksyllä 2020.
 • Haku keväällä 2021 alkavaan ryhmään (ELJ 22) on joulukuussa 2020–tammikuussa 2021.
 • ELJ-koulutus sisältää 10 lähiopetuspäivää ja verkko-oppimisympäristö sekä muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä.
 • Ryhmässä perehdytään mm. esimiestyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.
 • Kurssin osa-alueita ovat: lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä, johtajuus terveydenhuollossa, johtamisen prosesseja ja työvälineitä, talous ja johtaminen sekä johtajana kehittyminen ja kehittäminen.
 • Koulutuksen hinta on  4 000 €.
 • Koulutuksen järjestää Lääkäriliitto yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma on suunniteltu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.
 • Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta.

Lisätietoja: Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, p. 050 540 7289, anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi

Ohjeet ja hakulomake: Lääkäriliiton sivuilla

Custom addthis block