Terveydenhuollon tietotekniikka

Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys edistää hammaslääkärien ja lääkärien kiinnostusta ja sitoutumista terveydenhuollon tietoteknologian kehitykseen. Hammaslääkäriliiton hallitus hyväksyi kokouksessan 9.12.2015 terveydenhuollon tietotekniikan uudeksi Hammaslääkäriliiton erityispätevyydeksi. Erityispätevyyttä hallinnoidaan yhdessä Lääkäriliiton kanssa.

Erityispätevyyskoulutuksen tavoitteena on, että hammaslääkärin sen suoritettuaan tulee:

  • olla perehtynyt telelääketieteeseen, terveydenhuollon teknologiaan, tietojärjestelmiin ja e-Health – ratkaisuihin ja alan kehitykseen
  • olla perehtynyt hammaslääkärikunnan tavoitteisiin ja tarpeisiin ja edistää näiden huomioon ottamista kun teknologisia ratkaisuja kehitetään, hankitaan ja käytetään
  • omata valmiudet johtaa ja osallistua asiantuntijana e-Health –ratkaisujen suunnitteluun, toteutukseen hankintaan, käyttöönottoon, koulutukseen ja kehittämiseen
  • olla perehtynyt terveydenhuollon teknologian, telelääketieteen ja e-Health –ratkaisujen kokonaisuuksiin kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä niiden osuuteen terveydenhuollon toimintaympäristössä
  • hahmottaa tietotekniikan rooli terveyshyödyn tuottamisessa ja työn apuvälineiden kuten esim. päätöksentuen merkitys
  • omata valmiudet edistää eTerveysratkaisuja ja ottaa osaa kansalliseen keskusteluun.
  • omata valmiudet osallistua terveydenhuollon tietotekniikan ratkaisujen arviointiin ja aiheeseen liittyvään muuhun tieteelliseen tutkimukseen

Erityispätevyyttä koskevat ohjeet ja vaatimukset löytyvät Lääkäriliiton kotisivulta. Hammaslääkärien osalta vaatimukset poikkeavat siten, että erikoishammaslääkärin pätevyyttä ei vaadita ja siirtymävaiheen 16.10.2015 - 15.10.2018 aikana erityispätevyyttä voi hakea aiemmin tehdyillä suorituksilla. Hakijan tulee olla Suomen Hammaslääkäriliiton jäsen. Erityispätevyyttä haetaan portfoliolla. Tietotekniikan erityispätevyydestä vastaa Suomen Telelääketieteen ja eHealth-seuran asettama erityispätevyystoimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana on professori Jarmo Reponen.

Lisätietoja antaa hammaslääkäreitä erityispätevyystoimikunnassa edustava johtajahammaslääkäri Anne Komulainen.

Ennen erityispätevyyden myöntämistä pitää Hammaslääkäriliitolle suorittaa 60 euron maksu erityispätevyyden suorittamisesta. Se maksetaan Hammaslääkäriliiton tilille NDEAFIHH FI38 21 99 1800 1554 13, lisätietotekstiksi "Tietotekniikan ep". Huomaa, että tämä on eri maksu kuin Suomen Telelääketieteen ja eHealth-seuralle suoritettava maksu erityispätevyyttä haettaessa! Hammaslääkäriliiton toimistossa terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyyden asioita hoitaa Seija Kokora.

Custom addthis block