Terveydenhuollon tietotekniikka

Terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyys edistää hammaslääkärien, lääkärien ja eläinlääkärien kiinnostusta ja sitoutumista terveydenhuollon tietoteknologian kehitykseen. Hammaslääkäriliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 9.12.2015 terveydenhuollon tietotekniikan Hammaslääkäriliiton erityispätevyydeksi. Erityispätevyyttä hallinnoidaan yhdessä Lääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton kanssa.

Erityispätevyyskoulutuksen tavoitteena on, että hammaslääkärin sen suoritettuaan tulee:

  • olla perehtynyt telelääketieteeseen, terveydenhuollon teknologiaan, tietojärjestelmiin ja e-Health – ratkaisuihin ja alan kehitykseen
  • olla perehtynyt hammaslääkärikunnan tavoitteisiin ja tarpeisiin ja edistää näiden huomioon ottamista kun teknologisia ratkaisuja kehitetään, hankitaan ja käytetään
  • omata valmiudet johtaa ja osallistua asiantuntijana e-Health –ratkaisujen suunnitteluun, toteutukseen hankintaan, käyttöönottoon, koulutukseen ja kehittämiseen
  • olla perehtynyt terveydenhuollon teknologian, telelääketieteen ja e-Health –ratkaisujen kokonaisuuksiin kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä niiden osuuteen terveydenhuollon toimintaympäristössä
  • hahmottaa tietotekniikan rooli terveyshyödyn tuottamisessa ja työn apuvälineiden kuten esim. päätöksentuen merkitys
  • omata valmiudet edistää eTerveysratkaisuja ja ottaa osaa kansalliseen keskusteluun.
  • omata valmiudet osallistua terveydenhuollon tietotekniikan ratkaisujen arviointiin ja aiheeseen liittyvään muuhun tieteelliseen tutkimukseen

Erityispätevyyttä koskevat ohjeet ja vaatimukset löytyvät Lääkäriliiton kotisivulta. Hammaslääkärien osalta vaatimukset poikkeavat siten, että erikoishammaslääkärin pätevyyttä ei vaadita. Hakijan tulee olla Suomen Hammaslääkäriliiton jäsen. Erityispätevyyskolulutus sisältää teoreettista koulutusta pääosin painottuen tietojärjestelmiin, mutta siihen sisältyy myös hallinnon/johtamisen ja vapaavalintaista koulutusta sekä käytännön palvelua. Koulutukseen haetaan portfoliolla ja myös suoritteet arvioidaan sen avulla. Tietotekniikan erityispätevyydestä vastaa Suomen Telelääketieteen ja eHealth-seuran asettama erityispätevyystoimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana on professori Jarmo Reponen.

Lisätietoja antaa hammaslääkäreitä erityispätevyystoimikunnassa edustava johtajahammaslääkäri Anne Komulainen.

Ennen erityispätevyyden myöntämistä pitää Hammaslääkäriliitolle suorittaa 60 euron maksu erityispätevyyden suorittamisesta. Se maksetaan Hammaslääkäriliiton tilille NDEAFIHH FI38 21 99 1800 1554 13, lisätietotekstiksi "Tietotekniikan ep". Huomaa, että tämä on eri maksu kuin Suomen Telelääketieteen ja eHealth-seuralle suoritettava maksu erityispätevyyttä haettaessa! Hammaslääkäriliiton toimistossa terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyyden asioita hoitaa Seija Kokora.

Custom addthis block