Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus

Erityispätevyyden päämääränä on parantaa terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta lisäämällä lääkärien ja hammaslääkärien kiinnostusta, aktiivisuutta, osaamista, verkostoitumista ja yhteydenpitoa, koulutusta ja tutkimusta alalla.

Erityispätevyyden saavutettuaan hammaslääkäri:

 • osaa toimia kansallisissa ja kansainvälisissä laatua ja potilasturvallisuutta edistävissä verkostoissa ja etsiä kansainvälistä tietoa laadun ja potilasturvallisuuden kehittämisestä
 • kykenee seuraamaan ja arvioimaan kriittisesti alan kirjallisuutta ja tutkimuksia
 • osaa löytää ja noudattaa alaan liittyviä Suomessa sovellettavia säädöksiä, ohjeita ja suosituksia
 • hallitsee ja soveltaa monipuolisesti laatu- ja potilasturvallisuusmenettelyjä työssään
 • ymmärtää laatujärjestelmän periaatteet ja merkityksen organisaatiolle
 • hallitsee potilasturvallisuusriskien ja laatupoikkeamien havaitsemiseen ja vaaratapahtumien läpikäymiseen sekä niistä oppimiseen liittyvät prosessit
 • osaa käyttää ja seurata palvelujärjestelmän ja kliinisen laadun sekä potilasturvallisuuden mittareita tai laaturekisterejä ja arvioida niiden antaman tiedon merkitystä
 • osaa hyödyntää potilasvahingoista, muistutuksista, kanteluista ja asiakaspalautteista kertyvää tietoa toiminnan laadun ja turvallisuuden kehittämisessä
 • pystyy kehittämään ja johtamaan terveydenhuollon yksikön laatu- ja potilasturvallisuustyötä

Laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden hakemiseksi edellytetään erikoishammaslääkärin tutkintoa joltain hammaslääketieteen erikoisalalta tai vähintään erikoishammaslääkärikoulutusta vastaavan pituista työkokemusta (5 vuotta) hammaslääkäriksi valmistumisen jälkeen.

Erityispätevyyden sisältö muodostuu seuraavista osa-alueista:

 • Käytännön palvelu
 • Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
 • Kehittämisprojekti

Erityispätevyyttä suorittavalla tulee olla erityispätevyyden suorittanut ohjaaja, joka seuraa ja tukee koulutettavaa.

Lisätietoa erityspätevyyden sisällöstä ja suorittamisesta:

https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/erityispatevyydet/terveydenhuollon-laatu-ja-potilasturvallisuus/

https://th-laatu-potilasturvallisuus.yhdistysavain.fi/

Erityispätevyys voidaan siirtymäajan puitteissa (29.4.2024 asti) myös myöntää poikkeusmenettelyllä lääkärille, joilla on jo riittävä perehtyneisyys sekä kiistaton osoitus pitkäaikaisesta ja aktiivisesta laatu- ja potilasturvallisuustyöstä.

Erityispätevyyden myöntää Hammaslääkäriliiton hallitus erityispätevyystoimikunnan esityksestä. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä.

Hammaslääkäriliitto perii erityispätevyyden myöntämisestä 60 euron maksun. Saatuaan erityispätevyystoimikunnalta erityispätevyyden myöntämistä puoltavan päätöksen tulee hakijan suorittaa maksu Hammaslääkäriliiton tilille NDEAFIHH FI38 21 99 1800 1554 13, viitteeksi "Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus ep". Hammaslääkäriliitto lähettää hakijalle todistuksen erityispätevyyden myöntämisestä.

Erityispätevyystoimikunnan hammaslääkärijäsen: Nora Hiivala nora.hiivala@gmail.com

Hammaslääkäriliiton toimistossa terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyden asioita hoitaa tietotekninen sihteeri Seija Kokora.

 

Custom addthis block